02-02-2024

KOLĘDA 2023/24

formularz zaproszenia kapłana

Zbliża się radosny czas Bożego Narodzenia, który przypomina o miłości Boga do każdego z nas. Syn Boży wcielony przychodzi do nas z darem pokoju i Bożego błogosławieństwa. Jednym z wielu sposobów świętowania tej prawdy jest wizyta duszpasterska zwana kolędą. W osobie kapłana sam Jezus odwiedza nas, aby ogłosić: „dziś zbawienie stało się udziałem tego domu” (Łk 19,9)

Pierwszym celem wizyty duszpasterskiej jest modlitwa o błogosławieństwo dla domu i jego mieszkańców. Dlatego podejmujemy ją w miejscu życia rodziny, a nie w kościele. To okazja do zaproszenia Pana Jezusa, by był Gospodarzem domu, by moc Jego Imienia strzegła dom przed złośliwością złego ducha. Szczególnie ważne jest poświecenie nowego miejsca zamieszkania, także wtedy, gdy jest to miejsce wynajmowane.

To także okazja do wzajemnego poznania, rozmowy, powierzenia własnych trosk modlitwie duszpasterzy.
Kolęda daje także możliwość aktualizacji danych o Parafianach. To np. okazja do zapisania nowych mieszkańców, nowych małżeństw itp.
Ewentualna dobrowolna ofiara składana przy tej okazji nie jest celem, ani elementem obowiązkowym wizyty. Jest ona wyrazem wdzięczności dla duszpasterza za posługi spełniane w parafii przez cały rok.

W tym roku, podobnie jak poprzednio, wizyta duszpasterska będzie podejmowana w odpowiedzi na zaproszenie wyrażone przez chętnych Parafian. Dla dobrej organizacji kolędy bardzo proszę o przekazanie do Parafii takiego zaproszenia do niedzieli, 10 grudnia. Możemy to uczynić wrzucając je do pudełka przy wyjściu z kościoła lub przez formularz internetowy dostępny na TUTAJ

09-12-2023

Konkurs Szopek

Zapraszamy do udziału w konkursie na rodzinną szopkę bożonarodzeniową. Prace można składać w zakrystii do poniedziałku, 18.12.

REGULAMIN

Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych

  I. Postanowienia ogólne
 1. 1. Organizatorem konkursu jest Parafia pw. Zesłania Ducha Świętego w Krakowie
  • 2. Celem konkursu jest:
  • Zachowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych;
  • Przygotowanie rodzinne do przeżywania świąt Bożego Narodzenia w duchu religijnym;
  • Prezentacja szopki bożonarodzeniowej jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej.
  • 3. Tematyka konkursu

   Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej – szopki bożonarodzeniowej statycznej lub ruchomej. Koniecznie należy uwzględnić wyraźne elementy tradycji Bożego Narodzenia. Oceniane będą:
  • wrażenie artystyczne, estetyka pracy
  • oryginalność pomysłu
  • motywy biblijne ukazujące narodzenie Chrystusa w Betlejem
  • wkład pracy
  • trwałość konstrukcji
  II. Warunki konkursu

  Konkurs skierowany jest do rodzin mieszkających na terenie Parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Krakowie

 1. 1. Każdy uczestnik konkursu - Rodzina - może dostarczyć jedną pracę przestrzenną wykonaną z dowolnego tworzywa.
 2. 2. Konstrukcja szopki powinna być stabilna. Wszelkie elementy powinny być przymocowane w taki sposób, by się nie przesuwały. Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą dane: Imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu, miejsce informacje na temat szopki: wymiary (podstawa, wysokość), materiały użyte do budowy szopki, w przypadku dzieci podpis rodzica – jako osoby zgłaszającej.
  • 3. Terminarz:
  • Szopkę należy dostarczyć do 18.12.2023r. (poniedziałek) do godz. 19.00
  • Otwarcie wystawy nastąpi w dniu 20.12.2022 r. w kościele.
  • Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 22.12.2022 r. (piątek) podczas ostatnich Rorat z udziałem dzieci o godz. 18:00
 3. 4. W przypadku konieczności podłączenia szopki do sieci elektrycznej należy zaznaczyć to w zgłoszeniu oraz dołączyć oświadczenie uczestnika (konstruktora) lub opiekuna o pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo szopki.
 4. 5. Wszystkie wykonane prace zostaną zaprezentowane na wystawie i poświęcone.
 5. 6. Szopka stanowi własność rodziny. Po zakończeniu konkursu każdy uczestnik zabiera szopkę do domu.
 6. 7. Pisemne zgłoszenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestników na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do celów konkursu (w tym publikacji na stronie internetowej parafii).
 7. 8. Zgłaszający pracę oświadcza, że jest ona jego autorskim dziełem.
 8. 9. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza również pełną i nieodwołalną akceptację warunków niniejszego regulaminu.
  III. Ocena i nagrody
 1. 1. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Proboszcz Parafii.
  • 2. Szopki będą oceniane według następujących kryteriów:
  • ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu;
  • opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów (w szczególności naturalnych);
  • motywy regionalne;
  • wkład pracy;
  • estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji;
  • walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki).
 • 3. Wyniki konkursu zwierające imiona i nazwiska autorów nagrodzonych prac zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej parafii.
 • 4. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie ani nie będzie prowadzona na ten temat żadna korespondencja.
 • 5. Prace odbierać będzie można do dnia 24 grudnia 2023r. do godz. 13.00.

 • Uwagi końcowe:

  Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalenia przebiegu konkursu na fotografiach w celu późniejszej publikacji.

  18-11-2023

  10-11-2023

  WYPOMINKI 2023

  Zauważone błędy można zgłaszać (z podaniem godz. 8:30/10:00 i nr. zapisu) telefonicznie 12.2664706 lub na maila par.ruczaj@gmail.com

  Przed Mszą św. o godz. 8:30

  cz. I
  • 1. Krystyna i Zbigniew HARASZOWIE, Kazimierz i Genowefa, Antonina i Jan BANARSCY, Wincenty i Janina STANO, Krystyna BARWIŃSKA, Jan KACZMARCZYK, Wanda KACZOR, Wiesław, Witold, Mariusz, Eugenia i Zygmunt SOMMEROWIE, Hanna SOBIESIAK, Jerzy, Halina i Edmund OŁPIŃSCY, Tomasz, Ernest i Teresa, Genowefa SARKADY, bp Kazimierz RYCZAN, ks. Jan WAL, ks. Janusz NANOWSKI, ks. Florian GRUCA, ks. Jerzy CHMIEL, ks. Zdzisław SOCHACKI, ks. Stanisław BOGACZ, ks. Tomasz SĄDEJ ks. Dariusz KOSTYRA, ks. Stanisław KRACIK.
  • 2. Maria i Franciszek MIRKOWIE, syn Wiesław i zm. z rodz.; Krystyna i Alojzy PRZYBYLIŃSCY i zm. z rodz.; Maria GAŁEK i zm. z rodz.; Mieczysław ŻABA i zm. z rodz.
  • 3. Irena i Józef CHMIELOWIE i zm. z rodz. CHMIELÓW, Krystyna i Marian DUNIEC, Edward SKIMINA, Honorata BABIARZ i zm. z rodz.
  • 4. Teresa i Stanisław GARBACIKOWIE.
  • 5. Józef MYŚLIWIEC, Zofia PUCHAŁKA, Franciszka i Jan, Stanisława i Stanisław, Władysław, Jan i Daniela i zm. z rodziny MYŚLIWIEC.
  • 6. Anna, Zofia, Ludwik, Stanisław BORKOWSCY; Józefa, Józef, Edward PESZKOWIE.
  • 7. Stanisława, Stanisław, Józef WALOROWIE; Władysława i Władysław GUZIKOWIE; Maria, Anna, Andrzej MAKUŁOWIE; Zofia i Eugeniusz PIERZCHAŁOWIE, Helena i Witold MOTOSZKO, Adam RYCHŁOWSKI, Helena i Franciszek STARZAKOWIE, Danuta DYBEŁ z rodzicami i bratem oraz zm. z rodz. WALORÓW, MAKUŁÓW, GUZIKÓW i SZYMAŃSKICH.
  • 8. Kazimierz i Kazimiera CIEŚLIKOWOWSCY, zm. z rodz. CIEŚLIKOWSKICH, BERKÓW, RDZAKÓW, WADASÓW, MARCINKÓW, WNOROWSKICH; Jadwiga JAKUBAS, Zbigniew PĄCZEK, Małgorzata FRANASZEK, zmarli przyjaciele, znajomi, zm. w czyśćcu cierpiący.
  • 9. Jerzy KNAPCZYK, Marian WOJTACHA brat Julian; Seweryna i Franciszek NAJDEROWIE i ich rodzice.
  • 10. Karolina, Jan NOWAK; zmarli z rodzin: NOWAK, PADOŁ, SOBIERAJ.
  • 11. Mieczysław GASTOŁ.
  • 12. Wojciech, Stefania, Franciszka KAPUSTA; Aniela, Stanisław, Ryszard POLAK; Krystyna, Aleksander KRÓWKA; Anna, Andrzej BĘBENEK.
  • 13. Franciszek, Stefania, Władysław PSTRĄG, Aniela, Bartłomiej SOLARZ.
  • 14. Stanisław, Józefa, Józef JÓZKOWICZ, Eugeniusz SENDO, Bronisława, Władysław SOBCZYK, Jan PAŃCZYK.
  • 15. Wiesław NUR i Józef PRZEBIERACZ.
  • 16. Józef, Eleonora, Wojciech SZADY.
  • 17. Józefa, Franciszek, Zofia, Maria, Wiktoria, córka Maria; zmarli z rodziny PAWLAK; Bronisław i Maria GRZESIOWSCY.
  • 18. Eugeniusz, Maria OLCHAWSCY; Katarzyna, Andrzej WĄGRODA.
  • 19. Łucja, Edward, Helena, Kazimierz, Ewa, Zbigniew, Wiesława.
  • 20. zmarli z rodzin: GORZULÓW i GOLONKÓW.
  • 21. Kazimiera KRZEMIŃSKA.
  • 22. Leszek, Janina, Zbigniew BABECCY.
  • 23. Józef i Karolina KALETA, Józefa KOLASA i zmarli z rodz.; Stefania i Ferdynand CZUBERNAT, córka Ewa; Helena i Władysław KOLASA, syn Henryk; zmarli z rodziny BŁASZCZYKÓW; Józef GAZDA, Anna BEDNARSKA, Robert LIPIŃSKI.
  • 24. Marianna i Jan MAZUR, zmarli z rodziny MYŚLIWIEC: Janina, Kazimierz, Katarzyna, Antoni, Marianna, Bronisław, Władysława i Józef; Agnieszka i Kazimierz KRUZEL; Stanisława i Marianna KRUZEL; Walenty, Franciszek, Stanisław ZARĘBA; Marianna PIĄTKOWSKA; zmarli z rodziny JASTRZĘBSKICH: Michalina, Łukasz, Władysława, Roman i Henryk;
  • 25. Stanisława, Leopold, Stanisław TATARCZUCH; Henryk, Krystyna, Arnold, Janina BONKOWSCY.
  • 26. Andrzej, Bronisław i Michalina BAJDA; Antoni, Apolonia i Antoni KOŁACZYŃSCY; Krystyna, Władysław, Kunegunda, Ludwik CIEŚLIK; Józef, Zofia OPIOŁA; Tadeusz, Stanisław BAJDA; Jan i Anna KOCHANOWICZ.
  • 27. Zofia SZYMCZYK, Jerzy KAMIEŃSKI; zmarli z rodzin: NIEMCZYKÓW, SZYMCZYKÓW, KRAWCÓW, KAMIEŃSKICH; zmarłe dzieci, krewni i znajomi.
  • 28. Maria, Michał MŁYŃSCY; Maria, Józef ZIĘBA; wszyscy zmarli z rodzin: MŁYŃSKICH, ZIĘBÓW, WÓJTOWICZÓW.
  • 29. Julia, Józef JURYS; Maria, Józef, Jerzy KOZŁOWSCY; Maria, Stanisław PIOTROWSCY; Anastazja i Fryderyk WOJDYŁO; Janina PAWŁOWSKA, Andrzej SZAFRANIEC; Zbigniew BIAŁY, Romuald BARWIŃSKI; ks. Czesław MAŁYSA; Teresa ORSZULAK.
  • 30. Ludwika NOWAKOWSKA, Marian ŻBIK, Halina KOTARBA, Teresa ZUBEL.
  • 31. Marianna, Józef RUSINEK; Władysław MAZUREK.
  • 32. Irena, Ludwik, Maria, Jan WOJCIESZAKOWIE; Maria, Andrzej, Anna ŚWIERCZYŃSCY; Anna i Marcin HANISZEWSCY; Helena i Stanisław MAZUR.
  • 33. Barbara i Stanisław GRZYMEK, Aleksandra i Marian DĄBEK.
  • 34. Janina i Józef OGONEK syn Roman, Anna i Władysław SŁODKI, Anna i Witold SŁODKI syn Władysław, Marek i Barbara SŁODKI, Salomea i Piotr GLICA.
  • 35. Józefa, Bolesław, Karolina MAĆKOWSCY; Witold GAIK, Julian, Genowefa, Bolesław NIKIEL; Józefa RUSEK, Florentyna WATOR.
  • 36. Aniela i Stanisław ROKITA, Józef i Marek KRAWCZYK, Zbigniew SZCZEPANIK.
  • 37. Stefania i Jan RZEPA, Zygfryd MUROWANIECKI, Anna i Franciszek NOWAK, Anna BIERÓWKA, Stanisław MATUSZ.
  • 38. Waleria i Józef STANUSZEK, Józef CYREK.
  • 39. Wincenty i Magdalena KRASNY, córka Anna, syn Mieczysław, Andrzej i Maria KRASNY, córki Krystyna i Elżbieta, synowie Jan, Adolf, Kazimierz, Józef.
  • 40. Maria i Władysław KUCHARCZYK.
  • 41. Maria i Józef LISTWAN, synowie: Jan, Marian, Kazimierz; Stanisław i Władysława FIELEK.
  • 42. Maria, Renata, Władysław, Jerzy ALEKSANDROWICZ, Maria, Stanisław, Anna, Stanisław BIJAK.
  • 43. Jan LIPECKI.
  • 44. Stanisława i Marian DYMACZ.
  • 45. Agnieszka CYGAN, Maria SZCZUREK, Maria RYSZ, Piotr KNAFEL, Krystyna PULIT, Andrzej CYGAN, Zofia KNAFEL.
  • 46. Tadeusz, Janina, Zbigniew MACAŁA; Jan, Czesław, Zbigniew BEDNARZ; Bonisław i Zofia NOWAK; Krzysztof i Maria Żurowscy.
  • 47. Genowefa KOLAWA, Stanisława i Tadeusz MICHALCZEWSCY; Janina BEŁTOWSKA, Marianna GACEK, Józefa i Józef KOLAWA, Zofia i Piotr SROKA.
  • 48. Anna i Bronisław ŻUWAŁA, córka Stanisława i syn Zbigniew, Eugeniusz ŁUDZIK, ks. Piotr KAŁAMACKI, ks. Jerzy MIKUŁA, zm. z rodzin DUNIÓW i ŻUWAŁÓW.
  • 49. Krystyna Stefan, Karolina, Edmund TRZCIŃSCY; Krzysztof MARCINEK, Wiktoria i Grzegorz WALCZYK.
  • 50. Agnieszka i Wilhelm ĆWIERZ, Adam MAZUREK, Agata i Marcin WINDAK, Władysław i Aniela ŻAK, Genowefa i Józef Łyżczarz, Andrzej PIECH, Janusz CHRABOSZCZ Agnieszka WINDAK, Władysław i Ludwik ŻAK, Anna ĆWIERTNIAK, Jan ŁOBOZ, Rozalia ORAWIN, Marian i Anna BARTYZEL.
  • 51. zm. z rodz. MATAŁYGA: Jan, Maria, Bogdan, Maria, zm. z rodz. FIGA: Mieczysław, Romana, Jan, Maria, Alicja, Mariusz; zm. z rodz.ZAREMBA: Stanisław, Krystyna, Jerzy.
  • 52. Helena i Wacław PACZYŃSCY, Ireneusz, Anna, Bolesław, Zygmunt MILCZAREK.
  • 53. Jan NIKLEWICZ, Teresa DETYNA, Helena i Stanisław KARTECZKA, Zofia i Franciszek KOWALCZYK
  • 54. Eugeniusz BEDNARSKI, Tadeusz KUREK Genowefa OPYRCHAŁ, Tadeusz PILAS, Karol PUPPA i zm. z rodzin, przyjaciele i sąsiedzi.
  • 55. Marek STAWARCZYK, Maria i Walenty BURLIGA.
  • 56. Bolesław i Anna NOWAK, Jacek i Stanisława TYLEK.
  • 57. Adela i Józef KRÓL, Anna i Bronisław TRZUPEK, Robert TRZUPEK, Władysława i Kazimierz ZAMORA, Barbara i Sergiusz CZERENKO, Tadeusz PIECH.
  • 58. Agnieszka SADOWSKA, Barbara BULANDA, Helena i Franciszek MARCINIAK, Zofia i Piotr FELIKS.
  • 59. Joanna i Marcin HELEGDA z dziećmi, synowymi, zięciami, wnukami i prawnukami, Daniel WAWRZEŃ.
  • 60. Grażyna, Mieczysław i Ewa BAWÓŁ.
  • 79. Janina, Ferdynand, Marek KUFFNEROWIE; Bronisława, Stanisław, Eugeniusz, Maria KUBITOWIE; Katarzyna, Bronisław, Teresa KUFFNEROWIE
  cz. II
  • 61. Hermina i Karol ŚWIECHOWIE, syn Wojciech, zm. z rodzin: ŚWIĘCHÓW, PRZEBINDÓW, WALASÓW, SŁOWIKÓW PROSZKÓW, GAJZLERÓW; Karolina i Jan FRACZKOWIE, syn Jan, zm. z rodzin: FRĄCZKÓW i ADAMCZYKÓW.
  • 62. Rozalia i Stanisław ORAWIN, zm. z rodzin ORAWINÓW i KUCAŁÓW; Jan i Maria ŁUKASIK.
  • 63. Andrzej, Teresa, i Julian KUMOR, Antoni TOMERA.
  • 64. Andrzej BEDNARCZYK, Józef PITERA.
  • 65. Stanisław i Stefania ZABDYR, Józef i Rozalia ROBAK, zm. z rodzin ZABDYRÓW i ROBAKÓW.
  • 66. Wiesława ZIELIŃSKA, Zofia i Ludwik ZIELIŃSCY, Adela i Bronisław MOTYKA.
  • 67. Marian, Marianna i Stanisław GODZIC, Irena, Edward i Jacek NOWAK.
  • 68. Janina NAWALANY, Stanisław DANIEC.
  • 69. Izabela i Eugeniusz DRUSZKIEWICZ, Stanisława TREUTZ, Franciszka OCHMAN.
  • 70. Krystyna i Józef PIWOWARCZYK oraz zm. z rodziny PIWOWARCZYKÓW, Maria i Stanisław WILK oraz zm. z rodziny WILKÓW, Helena ZAJADLIK.
  • 71. Henryk LELEK, Władysława i Stanisław MIKUŁOWIE.
  • 72. Grzegorz, Izabela i Kazimierz, Józef i Marta FITOWIE, Eleonora i Stanisław, Maria, Józef KAMYSZ, Andrzej OLESIŃSKI.
  • 73. Małgorzata, Stanisław, Piotr, TOKARZOWIE, Ludwika, Paweł, Ryszard FLISOWIE; Zofia i Stefan ŁĄCCY; Julia, Jan Władysław, Antoni, Zofia, Krystyna, Marian JANASOWIE; Janina i Stefan ADAMCZYKOWIE, Irena i Aleksander JANICZKOWIE
  • 74. Tadeusz DZIUR.
  • 75. Jan OSYSZKO.
  • 76. Wacław, Władysława, Stanisław, Ignacy, Marianna KACZMARCZYKOWIE; Józefa i Karol BUBAK, Zdzisław KRYSZAK, Henryka i Stanisław JANIK, Franciszka KRAWCZYK, Krzysztof SZYDŁO, Kazimierz TOMCZYK.
  • 77. Stanisława i Wacław ŚWINOGA, Helena i Tadeusz CYCHNEROWIE, Krystyna KASPERCZYK, Krystyna i Stanisław ZYGMUNTOWIE, Stefania i Marcin ZYGMUNTOWIE, Maria i Bronisław KURZYŃSCY, Zofia i Aleksander SZKLARSCY.
  • 78. Józef i Józefa KALWATOWIE, Stanisław i Franciszka WRÓBLEWSCY, Dorotka i Andrzej WRÓBLEWSCY, Jan i Helena GĄSIOROWIE, Jan i Katarzyna WZIÓŁKOWIE, Józef i Janina WZIÓŁKOWIE, Zofia i Bolesław ŁABUDOWIE, Władysław i Franciszka SIEWIERSCY, Stefan SIEWIERSKI i Dusze w czyśćcu cierpiące.
  • 80. Maria i Jan DOBOSZOWIE, Elżbieta i Mieczysław PISZCZKOWIE, Jan CICHOWSKI, Jan DOBOSZ zmarli z rodz. DOBOSZÓW, PISZCZKÓW, CZAJÓW, DYBASÓW, MIZIOŁKÓW, WOŁKÓW.
  • 81. Aniela i Jan ŚLUSARZOWIE, Kazimiera i Jan BORYSIOWIE.
  • 82. Kazimierz PIĄTEK, Maria i Marian STANKOWIE.
  • 83. Stanisław KOŹBIAŁ i zmarli z rodz. CHOLEWÓW i KOŹBIAŁÓW.
  • 84. Mariusz, Piotr, Danuta, Zdzisław, Janina, Alicja, Ludwik PIWOWARCZYKOWIE; Alinka, Agnieszka, Stanisław KITOWIE; Cecylia, Ignacy, Jan, Maria, Roman, Ryszard KAPŁONOWIE.
  • 85. Zofia i Stanisław KOWALCZYKOWIE oraz zmarli z rodziny KOWALCZYKÓW; Maria i Stefan WRÓBLOWIE oraz zmarli z rodz. WRÓBLÓW.
  • 86. Wiesława i Juliusz RÓGOWIE.
  • 87. Zmarli z rodz. KACZMARCZYKÓW: Stanisława i Jan, Maria i Marian oraz Henryk.
  • 88. Zmarli z rodz. KUCIELÓW: Maria i Jan, Joanna i Szczepan.
  • 89. Wiesław BRYG, Marian WICHER, zmarli z rodz. DEJÓW, BRYGÓW i WICHRÓW.
  • 90. Zofia i Władysław BEBŁO, Stefania BEBŁO, Ewa i Stanisław MIGDAŁOWIE.
  • 91. Jerzy, Wanda KUDASIEWICZOWIE i zmarli z rodz. KUDASIEWICZÓW; Danuta RUDZKA i zmarli z rodz. RUDZKICH; Władysława FRANCUZ i nauczyciele; Zmarli z rodz. MROWCÓW; Julia, Piotr, Emilia, Mieczysław, Janina, Józef, Halina, Mieczysław, Maria KOCIKOWIE; Zmarli z rodz. WÓJCIKÓW, DECÓW, POLEWKÓW, ZABŁOCKICH; Małgorzata KLISZ, Krystyna WĄS; zmarli z rodzin: ŁACHÓW i BLAVIS; Zmarli z grupy modlitewnej, sąsiedzi, kapłani.
  • 92. Józef, Katarzyna, Zuzanna, Genowefa MOTYKOWIE; Jan, Janina MAZUROWIE; Helena, Stefan ZWIERSZOWIE.
  • 93. Jan, Regina, Józef STANISZOWIE; Julia, Antoni, Maria DYLĄGOWIE; Piotr, Katarzyna, Piotr KOFINOWIE; Antoni HALABURDA.
  • 94. Paulina, Józef, Władysława, Ryszard RADJOWSCY; Stanisława, Władysław, Piotr KLIMASOWIE; Katarzyna, Mikołaj ŻURAWSCY; Rozalia ZAGRODZKA, Krzysztof ZEMBRZUSKI.
  • 95. Rozalia i Andrzej WĘDZICHA, Stefania GALA.
  • 96. Franciszek, Julia, Jan, Danuta, Dorota, Grzegorz RÓŻYCCY; Władysław, Jadwiga, Danuta, Adam, Jan, Kazimierz WIĘSKOWIE; Jan, Maria, Stanisław, Andrzej ZAPOROWSCY.
  • 97. Janina, Ferdynand, Marek KUFFNEROWIE; Bronisława, Stanisław, Eugeniusz, Maria KUBITOWIE; Katarzyna, Bronisław, Teresa KUFFNEROWIE cz.2.
  • 98. Zmarli z rodz. JACHYRA, WÓJTOWICZ, GIZA, MICEK, OPACH, GĘBIK, MYTNIK, JANIKOWSKICH, STARZEC, HAŁAMAJ, HARASIMOWICZ, CZERNIK, RAIŃSKICH, WĄSATY, ROGALI.
  • 99. Alicja PALUS, Karolina i Władysław ZACHAROWIE, Adam, Zofia i Adam ARSENICZOWIE, Janina PARTYŃSKA, Maria NAZIMEK, Władysława i Czesław DZIADKOWIEC, Małgorzata RYSZKA, Antonina i Stanisław PALUSOWIE, Maria SOCHACKA, Mieczysław PARTYŃSKI, Aniceta ARSENICZ.
  • 100. Agnieszka, Andrzej KACZMARCZYKOWIE; Emilia GORZULA, Władysława, Wit, Stanisław WŁOSIŃSCY, Krystyna GRUDNIAK.
  • 101. Helena, Władysław, Józef WŁODARCZYKOWIE; Jadwiga, Adam, Krzysztof, Bogdan MIŚKOWICZOWIE.
  • 102. Jadwiga i Stanisław SZARECCY oraz ich rodzice.
  • 103. Z rodz. KOŁODZIEJ: Jan, Maria, Zdzisław, Helena, Marian, Zenon; Zmarli z rodz. SYKUT, PLUTECKICH, KOZŁOWSKICH, CHWAŁEK, GUBAŁA; Z rodz. CHMIEL: Jadwiga, Józef, Mieczysław, Marian, Józef, Genowefa oraz Maria CICHECKA.
  • 104. Albina, Karol, Ignacy SIATKOWIE; Irena, Jan KOWALCZYKOWIE.
  • 105. Helena, Władysław KRZYŚKOWIE; Maria, Marian GNOJKOWIE; Władysław, Jerzy GROTYŃSKI.
  • 106. Danuta, Jerzy ŚLUSAREK, Helena MAZUR, Anna MAZUR-DEPTA, Krystyna ZIENTARA-WOJDYŁA.
  • 107. Kunegunda, Józef FUDALEJOWIE i zm. z rodz.; Maria, Wojciech. Franciszek ŚMIGOWSCY i zm. z rodz.; Józef KOTARBA i zm. z rodz.; Antonina, Józef, Eugeniusz JANOSIKOWIE i zm. z rodz.; Władysław, Zofia, Jan KUĆMIERZOWIE i zm. z rodz.; Teresa, Kazimierz TABOROWIE i zm. z rodz.; Mariola i Zdzisław KOPIEC i zm. z rodz.; Marta i Stanisław BŁAŻKIEWICZOWIE i zm. z rodz.; Gerard Wieczorek i zm. z rodz.
  • 108. Maria, Alojzy JAKUSOWIE; Janina, Józef PIASECCY; Anna BATKO.
  • 109. Elżbieta i Józef BUDOWIE, Jakub SIENKO, Janina KASPRZYK.
  • 110. Józefa, Apolonia, Szczepan BUDOWIE.
  • 111. Maria, Jan WĘGLARZOWIE; Krystyna, Antoni BARTOSIEWICZOWIE; Stanisława i Michał NIEZGODA.
  • 112. Anna, Czesław, Stanisław, Agnieszka, Marian, Zofia, Jacek HARAŃCZYKOWIE; Jan, Elżbietą, Kazimierz, Janina, Klemens, Maria NOWAKOWIE; Stanisław, Helena AURZADNICZEK; Halina, Władysław, Teresa SZUBOWIE; siostra Eligia.
  • 113. Kazimierz, Maria, Mikołaj, Władysław, Władysława, Maria, Stanisław, Czesław, Stefan, Krystyna, Wiktoria, Józef, Tomasz, Anna i pozostali z rodz. KAIMÓW i SZEWCZYKÓW; Kazimierz, Maria, Stanisława, Józef, Stefan, Franciszka, Zygmunt.
  • 114. Helena, Józef, Monika JURASOWIE; Eugeniusz PIĄTEK.
  • 115. Kazimiera, Antoni, Zbigniew CZERWONKA; Bożena GAJLIKOWSKA.
  • 116. Maria, Franciszek i syn Wiesław; Krystyna, Alojzy i zmarli z rodz.; Beata, Danuta, Stanisław.
  • 117. Jolanta, Leokadia, Zenon, Eleonora, Władysław, Jan, Magdalena, Henryk, Anna, Ignacy, Tadeusz.
  • 118. Halina, Andrzej, Michał, Maria KORZENIAKOWIE; Danuta, Jerzy, Stanisława, Władysław ŚLUSARKOWIE; Katarzyna i Zdzisław BASTA; Kunegunda i Michał PIENIĄŻKOWIE.
  • 119. Henryka i Józef KRACZKOWIE; Karolina, Józef, Bolesław, Józef MAŁYSIAKOWIE; Franciszka, Władysław i Stanisław KRACZKOWIE; Bolesław i Eugenia PAJĄKOWIE; Jan i Maria KRACZKOWIE; Stanisław, Józefa, Fryderyk i Janina SZKLARCZYKOWIE; Mieczysław FIGA; Janina, Kazimierz, Anna, Kazimierz, Waleria KACZMARCZYKOWIE; Aleksandra, Jan, Aleksander KOŁODZIEJSCY; Leokadia, Henryk, Zdzisława SKÓRKOWIE; Wacława, Wincenty i Zbigniew KRZOSOWIE; Janina, Bolesław MADEJOWIE; Eugenia, Jan, Zbigniew ADAMCZYKOWIE; Józefa, Józef NADHEROWIE; Antonina i Władysław ZACHARSCY; Jerzy ZWIERZYŃSKI; Jan CZEPUŁKOWSKI; Czesław KAPOŁKA; Robert RUMIANEK; Janusz i Stanisława BORKOWSCY.
  • 120. Małgorzata CHOLEWA, Albin i Helena SIKOROWIE.
  • 121. Teofila, Franciszek MĄCZKOWIE; Witold BIELA; Kunegunda i Franciszek RUDNIKOWIE, córka Anna; Zofia i Józef HEŁPOWIE; Maria, Franciszek MĄCZKOWIE, córka Helena, syn Józef; zmarli z rodz. MĄCZKÓW i RUDNIKÓW.
  • 122. Marian, Wanda, Stanisław I Otylia, KNAPCZYK, Piotr, Katarzyna i Jan KUCHARZYK, Karol CISAK, Wojciech SZPORNA, Stanisław KNAPCZYK.
  • 123. Marianna i Feliks ZAGÓL, synowie Roman i Władysław, Maria i Stefan CHMIELEK i ich rodzice.
  • 124. Janina i Władysław ŻAK, Maria i Leopold WĘGRZYN, córka Małgorzata.
  • 125. Jerzy SADOWSKI, Magdalena, Jan, Józefa KSIĄŻEK, Jan i Halina RUSOCCY.
  • 126. Stefania i Jan CEBRAT, Agata i Stanisław CEBRAT, Bolesław ROZUMEK, Marta MAZUREK, Zofia i Stanisław PABIAN.
  • 127. Helena, Stanisław, Józef KUBICZEK.
  • 128. Janina i Józef MUSIELSCY, Maria i Wiktor MACAŁA, Marian CEREMUGA, Bronisława ZAKRĘCKA, Wiesława i Bogusław GRZEGORCZYK.
  • 129. Barbara, Józef i Józefa MIELECCY.
  • 130. Jan, Franciszka i Grzegorz JAREK, Józef i Władysława LISZKA, Krystyna i Władysław SVOBODA.
  • 131. Julianna i Andrzej KUPKAi zm. z rodziny, Henryk SZOSTAK i zm. z rodziny.
  • 132. Zmarli z rodzin BAUMGARTNERÓW i BRYNIARSKICH.
  • 133. Antonina, Tadeusz, Marian ŁACIAK, Maria, Franciszek, Antoni KOTARA, Maria, Genowefa, Danuta, Józef, Marek BOJDO; Stanisława CZAPIK, Kunegunda DZITKO.
  • 134. Aniela, i Zbigniew KMAK, Janina ZATORSKA, Maria i Michał MATUŁA, Anna i Jan KMAK, Aleksander OBRZUT, Emilia i Józef MATUŁA, Anna i Marian KMAK, Kazimiera, Gerard i Andrzej NYTKO, Stanisława, Stefan i Władysław MATUŁA, Józef, Dominik, Tomasz HOTLOŚ, Ewa MATUŁA z mężem; zmarli z rodzin: DAWCÓW, GURGULÓW i ZATORSKICH;
  • 135. Michał i Maria GAWŁOWIE, Maria i Jan KUBIELASOWIE, Józef SZEWCZYK.
  • 136. Maria i Wołodymyr ATAMANIEC.
  • 137. Jolanta, Janusz, Helena, Stanisław, Janina, Teofil, Eugenia, Hipolit Leonia.
  • 138. Tadeusz, Ludwika, Stanisław BOJARCZUK, Janina i Jan LEKS.

  Przed Mszą św. o godz. 10:00

  cz. I
  • 1. Tadeusz KOZŁOWSKI, syn Zbigniew i zm. z rodz.
  • 2. Bronisława i Antoni ZIELAWSCY, Andrzej BORCZ Agata i Józef KUCHTOWIE ks. Augustyn PAWIŃSKI, Ludwik KULA.
  • 3. Jan, Józef, Antonina, Ludwika ŻYCHOWSCY; Maria, Józef, Stanisław, Ina, Jan,Wojciech, Stefania, Julia GRZĘDZIELSCY; Jan Stefania, Halina, Alicja SZYDŁOWSCY; Maria i Władysław KICOWIE.
  • 4. Jan, Maria, Józef GRYBYSIOWIE Jan i Helena WĄSOWIE, Anna KONIECZNA; ks. Michał BUŁGAJSKI; Franciszek, Stanisława, Krzysztof GRUCHAŁOWIE; Marian i Józefa GIZOWIE, Włodzimierz PIOTROWICZ.
  • 5. Maria, Stefan, Stanisław, Leszek WORKOWSCY; Agnieszka, Wiktoria, Jan, Andrzej KANIA; Maria GRABIARZ; Zofia KRYS; Antonina MADR.
  • 6. zmarli z rodzin: KOŹLAKÓW i KUBIKÓW.
  • 7. zmarli z rodzin: DENIKÓW i KAŁĘMBASIAKÓW.
  • 8. Marianna i Władysław ZAJADLIK; Emilia i Józef PIĘTA.
  • 9. Józef, Helena, Wiesław SKALIMOWSCY; Stefan, Genowefa, Ryszard MARO.
  • 10. Robert JANAWA; zmarli z rodzin: KIEROŃSKICH i SZAFRANIEC.
  • 11. Józef SALISZ.
  • 12. Feliks, Marianna, Anna, Stanisława, Izydor, Zofia i Bolesław MANECCY; Maria, Stanisław, Joanna, Janina i Piotr MROCZEK; Wiktoria, Mikołaj, Jakub PETRYK; Teresa, Jan SZYMCZYK; Zofia, Krystyna, Stanisław i Roman BERNACZEK; zmarli z rodzin: OLEJNIKÓW, NOWICKICH, KOBYRECKICH; Jacek i Czesław CZAPROWSCY; Józef SZTOK.
  • 13. Józef, Zofia NIEMIEC; Maria FRANCZYK, zmarli z rodzin: NIEMCÓW i DUDKÓW.
  • 14. Julia, Józef i Janina LIZAK; Józef WIECZOREK, Maria i Władysław KLAG; Teresa i Franciszek JABCOŃ.
  • 15. Janina WIETECHA, Wiktoria i Adolf KAPAŁKA; zmarli z rodzin: RUTKÓW, WIETECHÓW, SZOSTKÓW, KAPAŁKÓW.
  • 16. Krystyna i Marian ZAWISZA, syn Zdzisław; Maria i Piotr FILIPOWSCY, syn Zygmunt; Maria i Paweł KARCZ.
  • 17. Antonina i Stanisław STACHERA; Zygmunt MIECHOWSKI; Stefania SAPA.
  • 18. Mieczysław ROMOWICZ.
  • 19. zmarli z rodzin: BONKOWSKICH i JACHYMIAKÓW.
  • 20. Genowefa, Jan, Kazimierz i Wiesława KOPKA.
  • 21. Magdalena i Franciszek FORTUNA, Adam WIĘSEK.
  • 22. Janina i Stanisław WRONA; Lidia i Kazimierz WALAWSCY.
  • 23. Jerzy KUROWSKI, Maria i Władysław KIEBLESZ.
  • 24. Józefa i Jan CUBER; zmarli z rodzin: SĘDZIKÓW i CUBERÓW.
  • 25. Jadwiga KUBASIEWICZ; Władysława i Adam MAZAN.
  • 26. Janina, Kazimierz i Władysław KŁAPYTA; Genowefa, Małgorzata i Stanisław BURY.
  • 27. Kazimierz, Helena, Stanisław i Stanisława PITRUS, zmarli z rodzin: SZEPIEŃCÓW i PITRUSÓW; Stefania i Leonard CZAPLARSCY, zmarli z rodzin: KRAKOWIAKÓW i CZAPLARSKICH.
  • 28. zm. Z rodzin: KORONOW, STROJNYCH, POŁANIECKICH, TRYBELÓW, GAJDÓW, GRZEGÓRZKÓW, GRZYBOWSKICH, AKSMANÓW, ROSIÓW, NAWROCKICH, WALAWERÓW
  • 29. Jakub i Anna KRAWCZYK, Józef i Janina ZASADA.
  • 30. zm. Z rodzin: SOWÓW i GRYGIELÓW, Janina WORONIECKA, Piotr PISZ.
  • 31. Zosia, Andrzej, Augustyn, Jerzy i Florian KOZIOŁ.
  • 31a. Franciszek i Kazimiera SZCZEPANIAK, Anna i Walenty SZCZEPANIAK, Maria i Mieczysław SZERSZEŃ, Anastazja i Bolesław SEMPER, Piotr i Paweł SEMPER, Maria i Jan SEMPER, Jerzy SEMPER.
  • 32. Stanisława i Tadeusz PATOŁA, Amelia i Bronisław POKUTA, Genowefa i Piotr CUPIAŁ.
  • 33. Janina i Józef ROJEWSCY.
  • 34. Jerzy Stefania i Karol KOZIEŁ, Eugenia i Karol ŻMUDA, Marta i Edward PAWELA, Maria i Alojzy FIREK, Irena WYROBIEC.
  • 35. Kamila, Stanisław, Stanisława, Józef, zm. z rodzin BONDAR, MICHALEC, MIZERA, ZIĘBA.
  • 36. Teofila, Józef i Janusz POTOK; Wanda KASPEREK, Tadeusz HAJDUS.
  • 37. Anna i Jan RĘBILAS, Józef BARANOWSKI, Tadeusz KANOWNIK.
  • 38. Eugeniusz KACZANOWSKI, Henryk KALINA, Jan WARCHAŁOWSKI, Jakub WOŹNIEWSKI, Helena i Bronisław BORKOWSCY, Zofia i Ignacy KALINA, Helena ŚLEDŹ, Janina WALKOWSKA.
  • 39. Jerzy LORENC, Adam i Artur STRZELECCY.
  • 40. Stanisław i Antoni KAPUSTA, Stefan i Antonina WAJDA.
  • 41. Władysław, Marian, Maria, Maciej, Wiktor, Józefa, Czesława, Emilia i Kazimierz SARZYŃSCY, Zofia i Antoni JAROMIN, Zofia, Jan, Władysław, Józef, Marcin i Katarzyna ŁOIN, Maria i Jan ZAGAJA, zmarli sąsiedzi, Stefania i Wojciech ROLA, Katarzyna i Józef JASIŃSCY, Joanna, Jan, Ireneusz i Danuta ROLA, Kazimiera, Jan, Stefan i Andrzej JASIŃSCY, Danuta i Jan IGIELSCY, Emilia i Józef KURCAP, Wanda, Jan, Jarosław KOCIOŁEK Jan PACH, Maria, Jan, Stanisław i Marek BUGARA, Jadwiga i Szczepan DAMASIEWICZ, Maria i Feliks JASIŃSCY, Jakub CIOŁEK, Tomasz GUT, Małgorzata KĄCKA, Maria BAŃKOWSKA, Jacek HERMAN, Maria KLIMEK, Beata MARCINKOWSKA-JACKO, Grażyna DETKA, Włodzimierz CEDRO, ks. Stanisław GRZYBEK; Helena BARANOWSKA, Ignacy Władysław, Leonard, Mateusz i Antoni BARANOWSCY, Helena, Lucyna i Józef KORNACCY, Ryszard ANTONIAK, Irena, Halina i Czesław PILARSCY, Krystyna i Stanisław SAŁATA, ks. Piotr PODSIADŁY, księża katecheci, siostry zakonne, sąsiedzi, znajomi, przyjaciele; Władysław, Józef, Stanisław, i Maria SPROSCY, Janina i Andrzej SOJAKOWIE, Andrzej NOWAK, Julia ZAJĄC, Stanisław, Apolonia i Idzi SKÓRKA, Janina DANIEC, Tekla ZEMBURA, kapłani: Waldemar, Piotr, Stanisław, Wiesław, Krzysztof i zmarli z ich rodzin, zmarłe Siostry Nazaretanki.
  • 42. Mikołaj DĄBROWSKI, zm. z rodzin: NOWAK, WALUŚ, ŁACHETA, STACHURA, BARCZ, ROGUCKI.
  • 43. Krystyna i Edward OGORZAŁEK, zm. rodzice Maria i Wincenty oraz Marcjanna i Karol CHWAJA, Katarzyna i Franciszek RADOSZ, zm. dzieci Józef, Stanisław, Edward, i Małgorzata; Maria i Józef JURGAŁA, Apolonia WOLARSKA, Stanisława KRULIKOWSKA, Bolesław KRUCZEK, ks. Jerzy SIWIEC, Aniela SMOLEŃSK, Janina CZERNIK.
  • 44. Adam MUSIAŁ, Zofia, Ludwik, Wiesław PYRDA, Stanisława i Marek KOPACCY.
  • 45. Helena KAJCA, Józef MUZYK, zm. z rodziny TOMCZYKÓW.
  • 46. Zm. z rodzin BURDACKICH i GRZYWACZEWSKICH.
  • 47. Beata PYZIK, Andrzej I Franciszek ŻAK, Izydor i Małgorzata PORĘBSCY.
  • 48. Apolonia i Ludwik KLISZKA, Katarzyna i Piotr MENDEL.
  • 49. Zm. z rodzin: POŻDŻAŁÓW, ANTONIAKÓW, BOBKÓW, ZABAGŁÓW, MARTYMÓW, Zygmunt, Zofia, Zbigniew, Janina, Irena, Stanisław, Julian, Genowefa, Jan, Mieczysław, Helena, Helena, Michał, Helena, Leon, Wiktoria, Franciszek.
  • 50. Krystyna RUCHAŁOWSKA, Dominik i Wiktoria ZIERNICCY, Józef MIGURSKI.
  • 51. Kazimierz RADWAŃSKI,Władysław, Maria i Grażyna ZIOBRO.
  • 52. Franciszek i Regina OGAREK, Henryk i Maria RADOŃ, Ludwik, Joanna i Władysława; Henryk, Zofia i Jacek; Władysława, Władysław i Bogusława MAJ, Stefania, Jan i Zbigniew SZCZEPANIAK.
  • 53. Julian i Maria TUREK, Józef i Władysława, Stefan i Anna, Zofia i Józef, Helena i Roman, Stanisława i Jan, Halina i Stanisław, Ludwik i Helena STELA, Zofia BOCHENEK, ks. Bronisław BUŁKA, s. Stefania Celina BRONIKOWSKA, Władysława i Michał MATOGA Kazimierz WĄDOLNY.
  • 54. Zofia, Ewa, Mieczysław IWANOS, Wiktoria, Andrzej, Mieczysław POLUS, Adam OKÓLSKI.
  • 55. Maria i Kazimierz KORALEWICZ, Maria i Wawrzyniec KORALEWICZ, Jan, Feliks, Tekla KORALEWICZ, Wawrzyniec i Andrzej KOTLIŃSCY, Stanisława i Leonard RADWAN, ks. Michał RYŚ.
  • 56. Elżbieta PYZIOŁ, Janina i Tadeusz KIERCZAK, Józefa i Władysław PYZIOŁ, Kazimierz KIERCZAK, Jan i Helena CABAŁA, Maria i jan SKOCZEK, Jan i Justyna KIERCZAK, ks. Henryk CABAŁA, Edward i Janina SZUMIEC, Janina CABAŁA.
  • 57. Czesław, Maria i Wojciech RAPACZ, s. Władysława KAPŁON, z rodziny KOŚCIELNIAKÓW: Rozalia, Józef, Jan, Władysław, Stanisław, Halina i Stanisław; z rodziny PALUSIŃSKICH: ks. Jan, Barbara, Helena, Franciszek i Wiesław; z rodziny JABŁOŃSKICH: Franciszka, Regina, Ryszard, Józef, Katarzyna, Wojciech, Monika i Marek; Józef DOBROWOLSKI, Magdalena MAJEWSKA, ks. Zenon SKÓRA, ks. Józef STRAMEK, Jan WILIŃSKI,Mariusz JĘDRZEJOWSKI, Krzysztof GORZULA, Anna i Jan HANDZEL, Filip MICIŃSKI.
  • 58. Zmarli z rodzin: SŁABOSZÓW, TUCZNIÓW, ŚLIWIŃSKICH, GÓRSKICH.
  • 59. Jolanta HOJDAŁA-POREBA, Maria PORĘBA, Zofia i Zbysław HOJDAŁA.
  • 60. Janina i Wincenty DRABOWSCY, Maria i Władysław HERMAN, Grażyna ZIELIŃSKA.
  • 61. Bronisław, Edwina Ireneusz, CYBORAN.
  • 62. Bogusława KOCHANEK, Józef i Janina NOWAKOWSCY, Bronisław i Bronisława MOTYKA.
  • 63. Jan GASEK, Stanisława i Albin GASEK, Magdalena i Jakub FUDALI synowie Tadeusz i Franciszek.
  • 64. Jan, Olga, Włodzimierz, Ksenia, Katarzyna, TROC.
  • 65. Józef i Maria SATOŁA, syn Emil, Alojzy i Anastazja BĘBEN, dzieci: Maria i Jerzy, Błażej i Małgorzata SATOŁA.
  • 66. Marian NALEPKA, Helena i Szymon NALEPKA, córka Stanisława, Ludwika i Józef MARCINKOWSCY, Stanisław KIJOWSKI, Kazimierz STASZEL, HELENA I Wincenty STOCH, syn Robert, Jadwiga MEUS-ZIMMER.
  • 67. Zbigniew WIDOMSKI, rodzice: Józefa i Leon, Leokadia i Franciszek PRAŻUCH.
  • 68. Kazimiera i Czesław KOWALCZYK, Stefania i Jakub DUPLAK.
  • 69. Maria i Jan TOMASIK, Aniela i Stanisław FIJOŁEK.
  • 70. Bronisława i Marian KOWALSCY, Wanda, Andrzej, Roman, KOWALSCY, Helena i Edward MISIOW; Maria i Jakub KUREK, Henryka i Władysław KUREK, Władysława i Stanisław MLECZKO.
  • 71. Karol i Zofia MOTYKA, Katarzyna i Cyryl SAŁACH, Helena, Franciszek, Antoni, Kornelia, Krystyna i Cecylia JAKUBIK, Janina, Bronisława, Józef i Tadeusz BROŚ, Antoni i Aniela TYCZKA, Antoni i Maria MOTYKA, Salomea i Stanisław BUJAS, Julia MRÓWCZYŃSKA. Maria i Antoni SZCZUROWSCY.
  • 72. Franciszek i Anna ŻOŁNIERCZYK, Roman, Stanisław, Janina, Kazimiera ZIELIŃSCY, chrzestni: Maria i Stanisław.
  • 73. Teresa i Mieczysław KOZIOŁ, Teresa i Jan GACZOREK.
  • 74. Władysława i Walenty oraz Kazimierz HERUDZIŃSCY, Maria i Jan DZIADOŃ.
  • 75. Zofia i Władysław NOWAK, Eugeniusz MICHALIK, Franciszek, Maria i Bronisława HARAF.
  • 76. Tomasz PIETRZYK.
  • 77. Janusz, Emilia i Zygmunt OZGA, zmarli z rodzin: OZGÓW, GORYLI, FLUDRÓW, PAJĄKÓW, LATÓW, ŚRODÓW; Stanisława i Józef oraz Jan JĘDRYKA, zmarli z rodzin: JEDRYKÓW, BUŁATÓW, PUTÓW, CIUKAJÓW; Maria i Szymon BUŁAT, Bronisława i Jakub JĘDRYKA, Alicja i BenonGODULA, Stanisława i Bolesław MARZEC, Krystyna SZLĘK, Józef KLIMEK, Krzysztof PIWOWARSKI, Zbigniew KSIĄŻKIEWICZ, Władysława OWCA, zmarli z rodzin: KUPCZYKÓW, ZIARNIKÓW, MIKÓW, DYMCZAKÓW.
  • 78. Krzysztof NATKANIEC, Franciszek ORŁOWSKI.
  • 79. Bronisława, Wojciech JURUSIOWIE; Zofia, Jan WSZOŁKOWIE; Aniela, Stanisław WSZOŁKOWIE; Anna i Adolf SERAFINOWIE, Jadwiga RUSEK.
  • 80. Jan NIEMIEC.
  • 81. Danuta, Stanisław i Roman SZOSTAKOWIE.
  • 82. Antonina, Karol, Roman BIERNATOWIE; Wiktoria, Józef DANIEC.
  • 83. Wiktoria, Janina, Feliks, Stefan, Edward i Jan KITKOWIE; Maria i Franciszek MUCHOWIE; Helena, Mateusz i Kamil MIRKOWIE.
  • 84. Stanisława, Michał, Wojciech JACHIMKOWIE; Apolonia i Jakub MARSZAŁKOWIE; Jan KĘPA.
  • 85. Helena ZAJADLIK, Józefa SKWARŁO, Maria JAKUBCZYK.
  • 86. Henryka i Józef KĄDZIOŁKOWIE; Danuta i Leszek KAPECCY; Leokadia i Józef KAMIŃSCY; Maria i Józef WŁODARSCY, Mateusz WŁODARSKI, Stefania i Józef WŁODARSCY, Stefania DUDKA.
  cz. II
  • 87. Maria i Mieczysław KRUPIŃSCY, Aniela i Józef BŁAUTOWIE, Elżbieta LENART, Wiesław KRUPIŃSKI.
  • 88. Władysław i Aniela ZAWADZCY, Tadeusz SZOSTAK oraz zmarli z rodz. SZOSTAKÓW i ZAWADZKICH.
  • 89. Bronisława KOŚCIÓŁEK, Józef KOŚCIÓŁEK, Marian ŻUREK.
  • 90. Zofia, Walenty WRZEŚNIOWSCY; Apolonia, Piotr, Ryszard BARANIKOWIE.
  • 91. Jan MAŁECKI, Marek KOWALSKI.
  • 92. Maria i Wanda ADAMCZYK.
  • 93. Waldemar KOMANIECKI, Bolesław GOŁĘBIEWSKI.
  • 94. Zmarli z rodz. BIEŃKÓW i WIŚNIOWSKICH.
  • 95. Amalia, Kazimierz, Lucyna, Antonina, Wojciech ŁACHOWIE; Stefania, Franciszek, Maria, Alojzy WÓJCIKOWIE oraz zmarli z rodz. KAMIENIARCZYKÓW.
  • 96. Władysława, Mieczysław, Józefa, Teofil WARZECHOWIE; Henryk, Zofia, Józef SADŁOCHOWIE; Bronisława, Władysław PASIEKOWIE; Jan GOŻDZIELA.
  • 97. Stanisława CHARUZA, Kazimierz i Krystyna LIPOWSCY oraz zm. z rodz.
  • 98. Edward i Stanisława DAMIANOWIE, Wiesław ŁAZARZ, Jadwiga SOWA, Stanisław KRAS, Bronisław i Karolina ŁAZARZOWIE, Czesław ŁAZARZ.
  • 99. Maria, Wojciech, Wiktoria, Andrzej, Jadwiga, Sylwia POŚPIECHOWIE; Jadwiga, Jan, Irena, Seweryn NOWAKOWIE; Elżbieta ŻURASZEK, Maria WINKOWSKA, Stefania, Wiesława DOJCIERAŁA; Regina DOJCIERAŁA, Regina KUBIATOWICZ, Edmunda MĄDROSZKIEWICZ, Janina GOSTWICKA, Elżbieta STUDNIAREK.
  • 100. Edward, Rozalia, Józef, Teofila, Antoni, Janina, Czesław, Andrzej LANGEROWIE; Teodor, Stefania, Honorata, Maria, Tadeusz BOCHENKOWIE; Piotr, Janina, Edward CIERASZEWSCY; Władysław, Irena, Danuta SALA, Teresa HEŁMECKA.
  • 101. Józef, Józefa MIKLEROWIE i syn Marcin; Marian, Lucyna PASTUSZKOWIE.
  • 102. Władysław BRYLEWSKI i zmarli z rodziny; Zofia MARCINKOWSKA i zmarli z rodziny.
  • 103. Stanisław MAŁEK, Helena ZACZYŃSKA.
  • 104. Lucyna i Jan KAIM, Włodzimierz, Maria, Adam TETICH, Czesława i Marian ROMAŃSCY; Maria i Piotr ŚLIZ.
  • 105. Jan ZIARKO, Rozalia i Józef FRYDEL.
  • 106. Bohdan NACEWSKI; Wanda i Stefan MOROZ; Marianna i Michał JAŚNIKOWSCY; zmarli z rodzin: GRUŻEWSKICH, JASTRZĘBSKICH i GŁUCHAWSKICH; Eufrozyna ZARUSKA.
  • 107. Piotr HOŁAŃ, Stanisław KOLANKO.
  • 108. Adam SOSNOWSKI oraz wszyscy zmarli z rodzin: SOSNOWSKICH i FITRZYKÓW.
  • 109. Grzegorz WILK, zmarli z rodzin: WILKÓW, KĘPÓW i WOŹNIAKÓW; Teresa BEDNARSKA;
  • 110. Janusz, Katarzyna, Jan i Alfons KRAWIEC i zmarli z rodziny; Antoni i Józefa WACH.
  • 111. Adam DZIEŃ, Janina i Józef DZIEŃ, Antonina i Józef NOWAK.
  • 112. Józef i Karolina BUCZEK, Stanisław, Katarzyna i Władysław BUCZEK, Stasiu i wszyscy zmarli z rodziny BUCZEK; Anna i Franciszek CHRYCZYK; Jan, Katarzyna, Stanisław, Maria, Józef, Maria, Helena, Franciszek, Jan, Józef i Sławomir CHRYCZYK i wszyscy zmarli z rodziny CHRYCZYK; Lidia, Witold i córka Ewa MALCEWA; Katarzyna ROSIŃSKA, Krystyna KUTAK, Joachim JONIEC; zmarli z rodzin: PIECHNIKÓW, DAŃCÓW, ŁACNYCH, LUDWINÓW, KULIGÓW, MIKÓW; Cecylia i Edward PIĘTKO;
  • 113. Stanisław MATRAS, zmarli z rodziny ZELKÓW; Antoni i Janina KLAG, Fryderyk RUSEK, Janina i Jan ZYGADŁO; ks. Bolesław ZDUNEK, księża: Marcin, Władysław i Piotr MARX; zmarli z rodzin: BYRDÓW, SZLACHTÓW, GREMBSKICH; Bernadeta BIENIAS, Aniela LIGAS, Stanisław, Kunegunda, Anna, Józefa, Leon, Teresa SIKORA; Stefana (f) BOSAK, zmarli z rodzin: JAGIEŁÓW, LUBANIAKÓW, ZABRZEWSKICH, JÓRKOWSKICH, ŻÓŁTKÓW, FORĘDÓW, PISZCZKÓW i TARCHAŁÓW; Maria i Józef GRZYWNOWICZ; Maria, Rozalia i Anna.
  • 114. Rosa SKAREK-ZINDULKA, Stefan GEIGER,Jörg KLOES, zmarli z rodziny KONIG i SCHATTENBAUER, Robert HUTTERER, Günter EISENBRAUN, Otto, Franz KRAMREITER, Anita RÖSSLER, Erika HUBSCH, Elfi SITZENSTËDTER, zmarłe dzieci, zmarli bezimiennie, polegli za Ojczyznę; Maria i Lech KACZYŃSCY, zmarli w katastrofach, wypadkach i mordach; Rozalia i Józef KRÓLCZYK, zmarli z rodziny ŻUŁAWÓW.
  • 115. Jan i Rozalia KORZONEK, Zofia i Józef KRUPA, Stanisław i Stanisława WRZODEK, Antoni, Julia, Maria i Agnieszka WRZODEK.
  • 116. Jakub, Teresa MIROCHNA, Adam, Dominik OLSZEWSCY; Helena PRZEŹDZIĘK; Józefa MARDYŁA, s. Maria ALBERTYNA.
  • 117. Anna, Roman KRAWCZYK, Anna, Franciszek WOŹNIAK, syn Józef.
  • 118. Antoni, Eugenia KLUSKA, Jan i Julia GURGUL, Kunegunda, Stefania, Franciszek KLUSKA, Maria KLAKIEWICZ, Stanisław BIODKOWSKI, Jolanta PORĘBA, dusze oczekujące od nas pomocy modlitewnej.
  • 119. Leon i Maria SOKOŁOWSCY, Józefa i Andrzej DZIURA, Bronisława i Jan MAGIERA, Anna i Stanisław PALUCH, Józefa i Bogusław CICHY; Maria i Julian NOWAK, Helena i Franciszek PORĘBNY, Krystyna WÓJTOWSICZ, Marian KOSTYCZ, Krzysztof KLUZEK.
  • 120. Stanisława i Stanisław KOŁODZIEJCZYK, Tadeusz KRZEMIEŃ.
  • 121. Marianna, Stefan MOSKWA, Marian DZIWISZ.
  • 122. Jan i Janina TYLKOWIE, Józef BAŃDO i zmarli z rodzin: BAŃDÓW i PŁACZKÓW.
  • 123. Amelia i Jan KOWAL i zmarli z rodziny; Władysław i Władysława FRANIAK i zmarli z rodziny.
  • 124. Wojciech OPIDO, Krystyna i Wojciech MROCZKO, Józefa i Albin LEŚNIAK; Janina i Michał JUROWSCY, Marian JÓZEFOWICZ, Antonina i Wacław PIETRASZEWSCY.
  • 125. Stanisław KASPRZYK, Stanisław WĘGRZYN, Cecylia, Józef, Jan KASPRZYK.
  • 126. Helena, Władysław WRÓBLEWSCY, Grzegorz PUTEK.
  • 127. Bogusława MAJKA.
  • 128. Bogumiła, Stanisław, Jan PRZYBYŁA, Antonina, Bronisław KANTOR; zmarli z rodzin: PRZYBYŁÓW, PRZYTUŁÓW, DYRDÓW, KANTORÓW i SZCZURKÓW.
  • 129. Marian KULETA, Mieczysław, Aniela, Franciszek i Henryk KUBICCY.
  • 130. Kazimierz, Daniel, Krystyn (m) WOŹNIAK.
  • 131. Kazimierz BŁACHUT.
  • 132. Michalina i Michał CURZYDŁO, Marek MIKOŁAJCZYK.
  • 133. Halina, Władysław, Stanisław, Helena, Jan, Weronika, Władysława, Aniela CHMIELEWSCY; Bronisława, Józef, Jan, Alicja, Zbigniew, Aleksander TARKOWSCY; Antoni i Wanda GAJEWSCY; Helena, Łucjan, Henryk i Marian WERESZCZYŃSCY; Zygmunt GNIZA, Barbara GERMAN, Józef ZELEK, Anna WILK, Anna BANDURSKA, Mariola KUBOWICZ, Wiktoria SZERSZUNOWICZ, Łucja i Paweł DOROSZKIEWICZ.
  • 134. Anna, Stefan, Jan KOSOWSCY; Zofia, Julian WÓJCIK; Robert PAWLAK.
  • 135. Józef, Jan, Zofia ŁUKASZOWIE; Jan CHOWANIEC; Władysław BARNASZ; Maria i Andrzej GABRYSIOWIE.
  • 136. Stanisław, Anna, Leon, Wacław TYRPA; Marianna BARWICKA-OLEKSY; Bogdan BARWICKI; Stanisław OLEKSY; Józefa, Józef KARKOWSCY; Władysława, Stefan CHACHOŁKOWIE; Dusze w czyśćcu cierpiące.
  • 137. Helena i Władysław RACHWALIK, Zbigniew GABRYŚ, Paulina SZCZERBA, Zofia, Teresa, Maria i ich mężowie; Katarzyna, Władysław i zmarli z rodz. PAWŁOWSKICH; Maria, Ryszard KRUCZAŁOWIE; Zmarli z rodz. LELKÓW, RACHWALIKÓW, FLASZÓW; Stanisława, Tadeusz, Andrzej, Paweł GABRYSIOWIE; Dusze w czyśćcu cierpiące.
  • 138. Zmarli z rodz. MIERNIKÓW, POPIELÓW, ZACHOROWSKICH.
  • 139. Jan i Bronisława BRYJAKOWIE, Henryk DOMARADZKI.
  • 140. Emil i Eugeniusz SENDO; Helena i Jan WÓJCIKOWIE, Franciszka i Józef AKSAMITOWIE; Kazimiera TRZASKA; Wojciech WÓJCIK, Kazimiera KOCĘBA, Halina i Ryszard PACHOŁCZYKOWIE, Magdalena i Leon KACZMARCZYKOWIE, Anna i Józef SENDO, Krzysztof PACHOŁCZYK, Władysław PIETRZAK.
  • 141. Zmarli z rodz. TRELÓW, TROJANOWSKICH, ROCHÓW i KUTSCHERÓW.
  • 142. Julia, Józef, Jan, Bogumiła, Andrzej, WOLAŃSCY; Maria, Władysław JAWORKOWIE; Eugenia, Zygmunt JANASOWIE, Stanisław, Maria KRASOWIE; Katarzyna MAZUR.
  • 143. Maria, Bolesław STUDZIŃSCY; Helena, Edward MORAWSCY.
  • 144. Edward, Anastazja, Jan, Eugeniusz KOWALSCY; Zofia, Wojciech LECHOWIE; Marian DOBOSZ; zmarli z rodz. KOWALSKICH, WANATÓW, LECHÓW, STACHLÓW.
  • 145. Krystyna, Jan PAWLIKIEWICZOWIE; Anna, Halina, Józef KOŁODZIEJOWIE oraz wszyscy zmarli z rodz.
  • 146. Anna, Antoni JEZIORO; Helena, Mieczysław LEWEK; Wanda WILKOSZ.
  • 147. Jan, Bronisława, Józef ŻELEŹNICCY, Julia KAPELA, Janina i Tadeusz DOMAŃSCY, Maria, Zbigniew, Walentyna, Wiesław, Ernest SZULCOWIE, Krzysztof DAWIDZIUK, Seweryn i Polonia ŻELEŹNICCY; Władysława, Kazimierz, Józef, Edward BRODACCY; Władysław, Józefa MALISZEWSCY; Halina MALISZEWSKA z synem.
  • 148. Józef, Helena, Hieronim, Zofia, Julia, Ignacy ŻELEŹNICCY; Paulina, Tadeusz DOBROWOLSCY; Zygmunt, Czesława, Zofia, Janusz, Dariusz STASIEWICZOWIE; Barbara, Konstanty ONISZCZUKOWIE; Eugenia i Halina SZEWCZYK; Darek; Wojciech SOBCZYŃSKI; Zofia, Józef, Zyta, Janina JAŁTUSZEWSCY; Zofia, Barbara, Wojciech ZUBOWIE
  • 149. Emil i Alfreda ŁAPTASIOWIE.
  • 150. Marianna i Jerzy PERIY.
  • 151. Franciszek CYBULSKI; WZOREK: Stefan, Zygmunt i Franciszka; Agata i Jan SIERAK; Joanna i Franciszek CYBULA.
  • 152. Maria i Wojciech STROJEK, Zofia i Franciszek PAUL, Katarzyna i Jan SROJEK, Maria i Wojciech PAUL, Milena DEC-PALUS, o. Krzysztof WANAT, Anna RACHLE, Fryderyka i Józef POLANZ, wszyscy zmarli w czyśćcu cierpiący.
  • 153. Stanisław i Paweł GORCZYŃSCY.
  • 154.Eugeniusz OŻÓG, Jerzy LUTY.
  • 155. Maria, Tadeusz, Katarzyna, Juliusz RUSKOWIE, Róża LESZCZYŃSKA, Wiktoria, Józef Franciszek WAGOWIE, oraz zm. z ich rodzin; Monika PROCAK, Rozalia MICHALSKA, Stanisława PRACUCH.
  • 156. Helena WRZEŚNIAK, Janina i Franciszek MAKUCH, Antonina i Andrzej KOZIEŃ.
  • 157. Zm. z rodzin MALARZY i KWAPIENIÓW.
  • 158. Julia i Stanisław, syn Jan; Anna i Stanisław, syn Zenon.
  • 159. Teresa ZABICKA.
  • 160. Wiktoria i Stanisław JANAS, syn Józef, Genowefa i Władysław ABRAM, Stefania i Tadeusz BUDZYŃSCY, Anna i Tadeusz RATAJCZYK, Władysława i Szczepan CICHOCCY, Maria LUBASIUK, Elżbieta JADOSZEWSKA.
  • 162. Halina i Marian STROMECCY, Maria i Jan RAŹNY, Maria WIECH.
  • 163. Ludwika i Józef POCIECHOWIE, Tadeusz NIEDOPYTALSKI, zm. z rodzin: BROŃCZYKÓW, PIECHÓW, LEWICKICH, PIETRZYKÓW NIEDOPYTALSKICH; Helena i Zdzisław ŚMIŁKOWIE, Danuta GÓRCZYŃSKA, Janina i Zygmunt GRZYWNOWIE.
  • 164. Mieczysław MICHALSKI, Maria i Adolf KUBIŃSCY, Józefa i Florian MICHALSCY, Anna NOWAKOWSKA, Czesław SOŃSKI.
  • 165. Czesław MIELEC, Anna i Józef MALINOWSCY, Barbara DYMEK, zm. z rodzin: MIELCÓW, MALINOWSKICH, PAŁKÓW, GOŁDYNIÓW, DYMKÓW.
  • 166. Zofia, Anna i Józef STANEK, Jadwiga i Stanisław JANKOWSCY.
  • 167. Helena, Zygmunt, Kazimiera SCHABOWIE; Franciszek, Mieczysław, Bernarda, Józefa, Kazimiera KLIMOWIE; Jan, Marianna, Władysław, Kazimierz WÓJCIAKOWIE.
  • 168. Wanda TKACZYK, zm. rodzice i brat.
  • 169. Mieczysław i Teodozja LEŚNIAK.

  04-10-2023

  4.10 19:30 Msza św. na początek roku akademickiego

  15-09-2023

  WYMIANA DACHU

  Trwają prace przy wymianie pokrycia dachu na kościele.
  Dziękujemy za modlitwę o sprzyjającą pogodę (św. Scholastyka skutecznie oręduje) oraz każdą ofiarę składaną na tacę lub konto bankowe.
  Bóg zapłać!


  stan z 7 sierpnia
  stan z 1 września


  stan z 15 września


  dachówka już czeka


  stan z 23 września

  10-09-2023

  Zapraszamy do wzięcia udziału w Pielgrzymce Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej, która odbędzie się w przyszłą niedzielę 17. września. Zapisy na autobus w zakrystii lub kancelarii.

  Zbiórka k./ kościoła: 6:45
  Wyjazd: 7:00
  Powrót: ok. 15:30

  Należność za przejazd autokarem: 20 zł/os.

  20-08-2023

  51 Pielgrzymka Służby Liturgicznej i Ruchu Światło-Życie

  W najbliższą sobotę 26 sierpnia zapraszamy młodzież i dzieci oraz tych, którzy chcą pielgrzymować do Matki Bożej na diecezjalną pielgrzymkę młodych do Kalwarii, aby w ten sposób podziękować za czas wakacji i prosić o błogosławiony nowy rok szkolny.

  Zapisy w kancelarii i zakrystii do czwartku. Koszt: 20 zł.
  Serdecznie zapraszamy! Wyjazd z parkingu przed kościołem o godz. 8.15.

  18-06-2023

  Rekrutacja do oazowej podstawówki  Katolicka Szkoła Podstawowa Ruchu Światło-Życie im. ks. Franciszka Blachnickiego rozpocznie od 1 września br. działalność w budynku parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Krakowie-Kurdwanowie przy ul. Witosa 9 zmieniając swoją dotychczasową lokalizację z os. Jagiellońskiego. Szkoła funkcjonuje od dziewięciu lat posiadając wysokie wyniki nauczania i wychowania.
  Trwa rekrutacja uczniów do wszystkich klas!
  Wszelkie informacje rekrutacyjne są na stronie: oazowa.pl

  Serdecznie zapraszamy.

  18-06-2023

  Marsz dla życia i rodziny  IX Marsz dla Życia i Rodziny pod hasłem „Polsko walcz o swoje dzieci!” wyruszy w niedzielę 25.06 o godz. 12:00 z placu Matejki i przejdzie ulicami Starego Krakowa i Kazimierza na plac Wolnica. Zapraszamy do udziału.

  18-06-2023

  15-lecie Chóru Veni Lumen

  W niedzielę 25.06.2023 Chór Veni Lumen obchodzić będzie 15-lecie swojej działalności w parafii na Ruczaju.
  Z tej okazji, msza święta o godz. 13.00 będzie odprawiona w intencji Chóru. Zapraszamy do modlitwy oraz do wysłuchania krótkiego koncertu bezpośrednio po mszy świętej.
  W programie znajdą się utwory o różnym charakterze i nastroju, m.in. pieśni pasyjne, eucharystyczne oraz ku czci Najświętszej Maryi Panny.

  30-04-2023

  Droga Światła

  Zapraszamy serdecznie do przeżywania radości z Jezusowego zwycięstwa w czasie wielkanocnym w nabożeństwie DROGI ŚWIATŁA. Na spotkania ze Zmartwychwstałym poprowadzi nas w tym roku swoimi rozważaniami ks. abp Grzegorz Ryś. Drogę Światła odprawimy w kolejne niedziele wielkanocne o godz. 17:00.

  16-04-2023

  W niedzielę, 16.04 na Mszy św. o godz. 11:30 ks. prałat Kazimierz Wyrwa pobłogosławił 11 chłopców do posługi Ministranta Słowa Bożego (lektora). Dziękujemy ks. Mateuszowi za przygotowanie kandydatów. Nowym lektorom życzymy z łaski Ducha Świętego: wytrwałości w służbie i wzrastania w miłości do słowa Bożego.

  09-04-2023  Wszystkim Parafianom i Gościom z serca życzymy,
  by zwycięstwo Zmartwychwstałego Pana owocowało w Waszych sercach radością,
  której nikt wam nie zabierze.
  Boże błogosławieństwo niech Was zachowa w zdrowiu i wszelkiej pomyślności.

  Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał Alleluja!

  26-03-2023

  SPOWIEDŹ PRZEDŚWIĄTECZNA

  • Piątek, 31 marca: 6.30 - 7.30 i 15.00 - 19.00
  • Sobota, 1 kwietnia: 6.30 - 9.00 i 15.00 - 20.00
  • Niedziela Palmowa, 2 kwietnia: w czasie wszystkich Mszy św.
  • W. Poniedziałek – W. Środa, 3-5 kwietnia: 6.30 - 9.00 i 15.00 - 20.00
  Przerwy w spowiedzi ok. godz.: 7.30 - 8.00, 17.00 - 17.30

  26-03-2023

  TRIDUUM SACRUM

  WIELKI CZWARTEK, 6.04

  18.00 — MSZA ŚW. WIECZERZY PAŃSKIEJ

  Adoracja w Ogrojcu:
  20.00 — Wspólnota Getsemani
  21.00 — Gorzkie żale cz. I
  22.00 — Godzina święta w intencji powołanych
  23.00 — adoracja dla młodzieży starszej

  WIELKI PIĄTEK, 7.04

  06.00 — adoracja indywidualna
  08.00 — Jutrznia z Godziną czytań
  09.00 — młodzież z kl. VII i VIII
  10.00 — dzieci z, kl. IV, V i VI
  11.00 — dzieci z kl. 0, I, II i III
  15.00 — Godzina miłosierdzia
  16.00 — Różaniec
  17.00 — Droga krzyżowa

  18.00 — LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ

  Adoracja w Grobie Pańskim:
  21.00 — Gorzkie żale cz. II i III
  22.00 — Godzina święta w intencji nawrócenia nałogowych grzeszników i wyzwolenia świata z wszelkich form nienawiści, przemocy i wojny
  23.00 — mieszkańcy domków jednorodzinnych i nowych bloków: przy ul. Kobierzyńska, Ruczaj, Strąkowa, Magnolii, Pszczelna, Pastelowa, Łany, Liściasta, Dereniowa, Turonia, Bułgarska, Zbrojarzy, Podhalańska, Sąsiedzka, Krokusowa

  WIELKA SOBOTA, 8.04

  Adoracja w Grobie Pańskim:
  00.00 — ul. Gr. Roweckiego, nr. 11-37
  01.00 — ul. Gr. Roweckiego, nr. 39-57
  02.00 — ul. Kobierzyńska, nr. nieparzyste i ul. Zachodnia, nr. parzyste
  03.00 — ul. Kobierzyńska, nr. parzyste
  04.00 — ul. Miłkowskiego
  05.00 — ul. Lipińskiego
  06.00 — ul. Rostworowskiego, ul. Kamieniarska, ul. Norymberska, ul. Pychowicka
  08.00 — Jutrznia z Godziną czytań

  09—21 adoracja indywidualna

  poświęcenie pokarmów 8.30 — 17.00 co 30 min.

  21.00 — LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ

  WIELKANOC 9.04
  6:00 Procesja rezurekcyjna i Msza św. (zamiast 7:15)

  18-12-2022

  BOŻE NARODZENIE 2022

   Okazja od spowiedzi:
  • piątek 15:00-20:00
  • sobota 6:00-10:00.

  Pasterkę odprawimy o północy.

  26.12 św. Szczepana, drugi dzień Bożego Narodzenia Msze św. jak w niedzielę.

  11-12-2022

  KOLĘDA 2022/23 NA ZAPROSZENIE

  Czas Bożego Narodzenia, to spotkanie z Jezusem, który przychodzi do naszej codzienności, naszych domów i rodzin. Przeżywamy to m.in. przez wizytę duszpasterską zwaną kolędą, w której Pan Jezus w osobie kapłana nawiedza i błogosławi nasze domy. W tym roku kolęda będzie zorganizowana w oparciu o zaproszenie kierowane od wiernych. Kartki z zaproszeniem znajdziemy na stolikach na środku kościoła i przy wyjściach. Prosimy składać je do niedzieli, 18 grudnia.
  Wcześniejsze zgłoszenia pomogą w lepszym zaplanowaniu wizyty. Prosimy, by nie odkładać sprawy na ostatnią chwilę.

  27-11-2022

  WYPOMINKI 2022

  Zauważone błędy można zgłaszać (z podaniem godz. i nr. zapisu) telefonicznie 12.2664706 lub na maila par.ruczaj@gmail.com

  Przed Mszą św. o godz. 8:30

  • 1. Stanisław JÓZKOWICZ, zmarli rodzice: Józef i Józefa JÓZKOWICZOWIE, Eugeniusz SENDO, Bronisława i Władysław SOBCZYKOWIE
  • 2. Kazimierz i Kazimiera CIEŚLIKOWSCY, zmarli z rodzin: BERKÓW, CIEŚLIKOWSKICH, RDZAKÓW, WADASÓW, MARCINKÓW, WNOROWSKICH; Zbigniew PĄCZEK, Małgorzata FRANASZEK, zmarli przyjaciele i znajomi, zmarli w czyśćcu cierpiący.
  • 3. Maria, Franciszek MIRKOWIE, syn Wiesław oraz zmarli z rodziny; Krystyna i Alojzy PRZYBYLIŃSCY oraz zmarli z rodziny; Maria GAŁEK oraz zmarli z rodziny
  • 4. Teresa i Stanisław GARBACIKOWIE
  • 5. Karolina i Kazimierz GOLONKOWIE i Zmarli z rodziny GORZULÓW i GOLONKÓW;
  • 6. Jerzy KAMIEŃSKI, Zmarli z rodzin: NIEMCZYKÓW, SZYMCZYKÓW, KRAWCÓW, KAMIEŃSKICH, Zmarłe Dzieci, Krewni i Znajomi;
  • 7. Mieczysław ŻABA i Zmarli z rodziny;
  • 8. Mieczysław GASTOŁ;
  • 9. Jerzy KNAPCZYK, Marian WOJTACHA, Brat Julian, Seweryna i Franciszek NAJDEROWIE i ich Rodzice;
  • 10. Michał i Maria MŁYŃSCY; Józef i Maria ZIĘBOWIE, wszyscy Zmarli z rodzin: ZIĘBÓW, MŁYŃSKICH i WÓJTOWICZÓW;
  • 11. Janina i Józef OGONKOWIE oraz syn Roman; Władysław i Anna SŁODCY; Witold i Anna SŁODCY oraz syn Władysław; Barbara i Marek SŁODCY; Salomea i Piotr GLICOWIE;
  • 12. Józefa i Bolesław MAĆKOWSCY; Witold GAIK; Genowefa i Bolesław NIKIEL, Florentyna WĄTOR, Józefa RUSEK;
  • 13. Irena, Ludwik, Maria i Jan WOJCIESZAKOWIE; Maria i Andrzej oraz córka Anna ŚWIERSZCZYŃSCY; Anna i Marcin HANISZEWSCY; Helena i Stanisław MAZUR;
  • 14. Zmarli z rodzin: PLUTECKICH, KOZŁOWSKICH, CHWAŁKÓW, SYKUTÓW; Wiesław GUBAŁA; Zmarli z rodziny KOŁODZIEJ: Jan, Maria, Zdzisław, Helena, Marian i Zenon; Maria CICHECKA, Zmarli z rodziny CHMIEL: Józef, Marian, Mieczysław i Genowefa;
  • 15. Krzysztof TERMENA, Mirosław PIETRASZAK.
  • 16. Łucja, Edward, Helena, Kazimierz, Ewa, Zbigniew, Wiesława, Kazimiera.
  • 17. Anna, Zofia, Ludwik, Stanisław BORKOWSCY, Józefa, Józef i Edward PESZKOWIE.
  • 18. Stanisława, Stanisław i Józef WALOR, Władysława i Władysław GUZIK, Maria, Anna i Andrzej MAKUŁA, Zofia i Eugeniusz PIERZCHAŁA, Helena i Witold MOTOSZKO, Adam RYCHŁOWSKI, Helena i Franciszek STARZAK, Danuta DYBEŁ z rodzicami i bratem, zm. Z rodzin: WALORÓW, MAKUŁÓW, GUZIKÓW, SZYMANSKICH.
  • 19. Józef MYŚLIWIEC, Zofia PUCHAŁKA, Franciszka i Jan, Stanisława i Stanisław, Władysław, Jan i Daniela i zm. z rodziny MYŚLIWIEC.
  • 20. Jan OSYSZKO.
  • 21. Tadeusz DZIURA.
  • 22. Józefa, Franciszek, Zofia, Maria, Wiktoria, Maria córka, z rodziny PAWLAKÓW; Bronisław i Maria GRZESIOWSCY
  • 23. Jadwiga, Władysław, Adam, Danuta, Jan WIĘSKOWIE; Julia, Franciszek, Jan, Dorota, Grzegorz RÓŻYCCY
  • 24. Maria, Stanisław, Anna, Stanisław BIJAKOWIE; Maria, Władysław, Jerzy ALEKSANDROWICZOWIE
  • 25. Agnieszka, Andrzeja CYGANOWIE; Maria SZCZUREK; Zofia, Piotr KNAFELOWIE; Maria RYSZ
  • 26. Hermina i Karol ŚWIECHOWIE, syn Wojciech, zm. z rodzin ŚWIĘCHÓW, PRZEBINDÓW, WALASÓW, SŁOWIKÓW, PROSZKÓW, JASKUŁÓW, GAJZLERÓW, SADKÓW.
  • 27. Karolina i Jan FRĄCZEK, syn Jan, zm. z rodzin FRĄCZKÓW i ADAMCZYKÓW.
  • 28. Władysław GACZOREK, Alojzy i Weronika WAŁACH, zm. z rodziny CZUBAJÓW.
  • 29. Julia, Józef, Jan Andrzej, Bogumiła WOLAŃSCY, Eugenia i Zygmunt JANAS, Katarzyna MAZUR, Maria i Stanisław KRAS, Maria i Władysław JAWOREK.
  • 30. Antoni, Zbigniew, Kazimiera CZERWONKA, Bożena GAJLIKOWSKA.
  • 31. Anna i Bronisław ŻUWAŁA, córka Stanisława i syn Zbigniew, Eugeniusz ŁUDZIK, ks. Piotr KAŁAMACKI, ks. Jerzy MIKUŁA, zm. z rodzin DUNIÓW i ŻUWAŁÓW.
  • 32. Genowefa OCHAB, Anna i Stanisław GÓRKA, Jan SIEWIERSK, Zofia i Lech ORŁOWSCY.
  • 33. Maria i Eugeniusz OLCHAWSCY, Katarzyna i Andrzej WĄGRODA.
  • 34. Kazimiera KRZEMIŃSKA
  • 35. Zygmunt MITEK i zm. z rodzin MITKÓW i OKONIÓW.
  • 36. Wincenty i Magdalena (nie odmieniać!) KRASNY, syn Mieczysław, córka Anna, Andrzej i Maria KRASNY, córki Krystyna i Elżbieta, synowie Jan, Adolf, Kazimierz, Józef.
  • 37. Marian, Marianna, Stanisław GODZIC, Edward NOWAK.
  • 38. Władysław SOKÓŁ, Stanisław, Irena, Antoni, Stanisław PYTEL, Florentyna i Jan DUBAJ, Kazimiera SOKOŁOWA, Irena MUCHA, Marta SZOT, Leszek i Roman PYTEL.
  • 39. Anna i Michał WRONA, Krzysztof ŁYKO, Maria, Stanisław i Józef KOZŁOWSCY.
  • 40. Krystyna i Stefan TRZCIŃSCY, Krzysztof MARCINEK.
  • 41. Kazimierz RADWAŃSKI, Władysław i Maria ZIOBRO, córka Grażyna.
  • 42. Aniela i Stanisław ROKITA, Józef i Marek KRAWCZYK, Zbigniew SZCZEPANIK.
  • 43. Eugenia i Jan BOCHENEK, Alojzy STELLER
  • 44. Tadeusz i Janina MACAŁOWIE; Bronisław i Zofia NOWAKOWIE; Jan, Czesław i Zbigniew BEDNARZOWIE; Krzysztof i Maria ŻUROWSCY.
  • 45. Andrzej BEDNARCZYK i Józef PITERA.
  • 46. Maria i Józef LISTWANOWIE, synowie Jan, Marian i Kazimierz; Stanisław FIELEK i Władysława FIELEK.
  • 47. Zmarli z rodziny: NOWAKÓW, PADOŁÓW i SOBIERAJÓW.
  • 48. Wojciech, Stefania i Franciszka KAPUSTOWIE; Aniela, Stanisław i Ryszard POLAKOWIE; Aleksander i Krystyna KRÓWKOWIE; Anna i Andrzej BĘBENKOWIE.
  • 49. Jan DOBOSZ, Jan CICHOWSKI, Elżbieta i Mieczysław PISZCZKOWIE.
  • 50. Franciszek, Władysław i Stefania PSTRĄGOWIE; Aniela i Bartłomiej SOLARZOWIE.
  • 51. Marianna i Franciszek ZAGÓLOWIE, synowie: Roman i Władysław; Maria i Stefan CHMIELKOWIE i ich Rodzice.
  • 52. Moniczka KWAŚNIEWSKA, Jadwiga PIWOWARCZYK; Małgorzata i Stanisław KRAWCZYKOWIE; Agnieszka, Franciszek i Józef PIWOWARCZYKOWIE; Zofia KWAŚNIEWSKA.
  • 53. Stefania i Bronisław; Justyna i Edmund; Zofia i Tadeusz; Andrzej KWICZALA; Tadeusz i Franciszek.
  • 54. Stanisław GĘŚLAK i zmarli Rodzice; Władysław, Stanisława, Maria i Zdzisław DEPA.
  • 55. Józef CZAJOWSKI; Władysława i Jan LUPOWIE; Józefa i Eugeniusz PITAKOWIE.
  • 56. Wiesław BRYG, zmarli z rodziny DEJÓW i BRYGÓW.
  • 57. Tadeusz, Karolina i Bronisław KOPAŃSCY; Dariusz ZEGAR.
  • 58. Marian ŻBIK, Ludwika NOWAKOWSKA, Teresa ZUBEL, Halina KOTARBA.
  • 59. Zmarli z rodziny: KUDASIEWICZÓW, RUDZKICH, MROWCÓW, TRZECIAKÓW, WÓJCIKÓW, POLEWKÓW, BRZYSZCZYKÓW, SZYDŁOWSKICH, DECÓW, ZABŁOCKICH; Emilia i Mieczysław MROWCOWIE, Krystyna WĄS, Małgorzata KLISZ; zmarli Sąsiedzi, Przyjaciele, Pracodawcy; zmarli z rodziny BLAVIS, zmarli z Grupy Modlitewnej, zmarli Kapłani: ojciec Marcin i wszyscy zmarli w czyśćcu cierpiący.
  • 60. Jerzy KUROWSKI, Maria i Władysław KIEBLESZ.
  • 61. Piotr KLIMAS i zmarli z rodziny KLIMASÓW; Władysława, Ryszard, Paulina i Józef RADJOWSCY; Rozalia ZAGRODZKA; Katarzyna i Mikołaj ŻURAWSCY, Krzysztof ZEMBRZUSKI.
  • 62. Zmarli z rodziny MATAŁYGA: Jan, Maria, Bogdan i Maria; zmarli z rodziny FIGA: Jan, Maria, Mieczysław i Romana; zmarli z rodziny ZAREMBA: Stanisław, Krystyna i Jerzy i wszyscy zmarli w czyśćcu cierpiący.
  • 63. Franciszek, Maria i Antoni KOTAROWIE; Tadeusz, Antonina i Marian ŁACIAKOWIE; Genowefa, Maria, Józef i Marek BOJDOWIE; Kunegunda DZITKO.
  • 64. Marianna i Jan MAZUROWIE; Janina i Kazimierz MYŚLIWIEC, Katarzyna i Antoni MYŚLIWIEC, Marianna i Władysława MYŚLIWIEC, Bronisław i Józef MYŚLIWIEC; Agnieszka i Kazimierz KRUZELOWIE, Stanisława i Marianna KRUZELOWIE.
  • 65. Krystyna i Józef PIWOWARCZYKOWIE oraz zmarli z rodziny PIWOWARCZYKÓW; Helena ZAJADLIK oraz zmarli z rodziny WILKÓW.
  • 66. Joanna i Marcin HELEGDOWIE z dziećmi i wnukami, z synowymi i zięciami; Daniel WAWRZEŃ.
  • 67. Zdzisław KRYSZAK i Wacław KACZMARCZYK.
  • 68. Leszek, Janina i Zbigniew BABECCY.
  • 69. Irena i Józef CHMIELOWIE; Krystyna DUNIEC i Marian DUNIEC; Edward SKIMINA, Honorata BABIARZ.
  • 70. Adam i Stanisława DZIEWOŃSCY, Jan i Maria DZIEWOŃSCY, Jan i Anna NOWAK, Franciszek, Eleonora, Włodzimierz TWARÓG, Piotr i Zofia TERESZCZYK, Maria PAJAK, Władysława CHOLEWA.
  • 71. Halina, Andrzej, Maria, Michał KORZENIAK, Katarzyna i Zdzisław BASTA, Danuta, Jerzy, Stanisława, Władysław ŚLUSAREK, Michał i Kunegunda PIENIĄŻEK.
  • 72. Rozalia i Andrzej WĘDZICHA, Stefania Gala.
  • 73. Małgorzata, Stanisław, Piotr TOKARZ, Zofia i Stefan ŁĄCCY, Ludwika, Paweł i Ryszard FLIS, Julia, Jan Władysław, Antoni, Krystyna i Zofia JANAS, Irena i Stefan ADAMCZYK.
  • 74. Maria i Alojzy JAKUS, Janina i Józef PIASECCY, Anna BATKO.
  • 75. Maria i Andrzej SERWATKA, Ludmiła i Jan SOWA; Zofia i Józef SIONEK, Leokadia i Antoni NIKIEL, Stanisława i Piotr ULIASZ, Maria i Jan PRONCZUK, Dominik SOWA, Stanisław PRONCZUK, Władysław PIETRZYK, Tadeusz i Marta KOLECCY, Danuta DOŁBA, Franciszek BAŁA, ks. Marian TOBOŁA, ks. Tadeusz PIĘTNIEWICZ.
  • 76. Maria i Władysław KUCHARCZYKOWIE.
  • 77. Izabela i Eugeniusz DRUSZKIEWICZ, Stanisława (czyt. TROJC) TREUTZ, Franciszka OCHMAN.
  • 78. Anna i Tomasz KOŁODZIEJCZYK, Anna i Józef KWIECIEŃ, Tadeusz KWIECIEŃ, Maria WISZNIEWSKA.
  • 79. Józef i Waleria STANUSZEK, Józef CYREK.
  • 80. Janusz MICHALCZAK.
  • 81. Aniela i Zbigniew KMAK, Janina ZATORSKA, Maria i Michał MATUŁOWIE, Anna i Jan KMAK, Emilia i Józef MATUŁOWIE, Stefan, Stanisława i Władysław MATUŁOWIE, Janina i Eugeniusz SAWICCY, zm z rodzin MATUŁOW, HOTLOSIÓW, KMAKÓW, OBRZUTÓW, DAWCÓW.
  • 82. Zofia i Władysław BEBŁO, Stefania BEBŁO, Ewa i Stanisław MIGDAŁOWIE
  • 83. Józef i Katarzyna MOTYKOWIE; Genowefa MOTYKA, Zuzanna MOTYKA; Jan i Janina MAZUROWIE; Helena i Stefan ZWIERSZOWIE.
  • 84. Albina i Karol Ignacy SIATKOWIE; Irena i Jan KOWALCZYKOWIE.
  • 85. Józefa SKWARŁO.
  • 86. Regina i Walenty KOWALOWIE; Maria i Bogusław ROGOWIE; Mieczysław CIASTEK; Stanisław, Jan i Rozalia BAŁOWIE; Maria; Józef i Eugenia BAŁOWIE.
  • 87. Andrzej BAJDA, Antoni KOŁACZYŃSKI, Michalina BAJDA i zmarli z rodziny BAJDÓW; Ludwik i Kunegunda CIEŚLIKOWIE, Władysław i Krystyna CIEŚLIKOWIE, Zofia i Józef OPIOŁOWIE.
  • 88. Stanisław KOŹBIAŁ, zmarli z rodziny CHOLEWÓW.
  • 89. Helena i Albin SIKOROWIE, Małgorzata i Kazimierz HOLEWOWIE, Stanisława TYLEK, Janina PAŁKA, Piotr HEŁMECKI.
  • 90. Stanisława i Marian DYMACZOWIE.
  • 91. Stanisław i Stefania ZABDYROWIE, Józef i Zofia ROBAKOWIE i zmarli z rodzin: ZABDYRÓW i ROBAKÓW.
  • 92. Adela i Bronisław MOTYKOWIE, Zofia i Ludwik ZIELIŃSCY.
  • 93. Helena i Józef oraz Monika JURASOWIE, Eugeniusz PIĄTEK.
  • 94. Jacek i Stanisława TYLKOWIE, Bolesław i Anna NOWAKOWIE.
  • 95. Mariusz, Piotr, Danuta, Zdzisław, Janina, Alicja i Ludwik PIWOWARCZYKOWIE; Cecylia, Ignacy i Roman KAPŁONOWIE; Agnieszka i Alinka KITOWIE.
  • 96. Helena i Brunon KALINOWSCY; Marianna i Czesław KUBASZOWSCY; Barbara, Mikołaj i Mieczysław WRONOWIE; Apolonia, Józef i Adam BOCHENKOWIE; Maria i Marian SIWKOWIE; Agnieszka, Piotr i Kazimierz SIWKOWIE; Maria, Wojciech i Kazimierz POLAKOWIE.
  • 97. Janina i Władysław ŻAKOWIE.
  • 98. Maria, Józef i Mateusz WŁODARSCY; Leokadia i Józef KAMIŃSCY; Stefania i Józef WŁODARSCY; Danuta i Leszek KAPECCY; Henryka i Józef KĄDZIOŁKOWIE.
  • 99. Antonina, Karol i Roman BIERNATOWIE; Wiktoria DANIEC i Józef DANIEC.
  • 100. Julia i Józef JURYSOWIE; Maria, Józef i Jerzy KOZŁOWSCY; Maria i Stanisław PIOTROWSCY; Anastazja i Fryderyk WOJDYŁO; Janina PAWŁOWSKA, Andrzej SZAFRANIEC, Zbigniew BIAŁY, Romuald BARWIŃSKI, ks. Czesław MAŁYSA, Teresa ORSZULAK.
  • 101. Eugeniusz i zmarli z rodziny BEDNARSKICH; Tadeusz i zmarli z rodziny KURKÓW; Genowefa i zmarli z rodziny OPYRCHAŁÓW; Tadeusz i zmarli z rodziny PILASÓW; Maria i Karol PUPPOWIE; Irena KOWENICKA oraz zmarli Przyjaciele, Znajomi i Sąsiedzi.
  • 102. Janusz i Władysław OCZKOSIOWIE; Kazimiera, Jan i Marian TARASKOWIE, Michał BARAN.
  • 103. Maria i Paweł CHRZANOWSCY, Otylia i Stanisław oraz Helena i Jan SZASTAKOWIE.
  • 104. Wiesław NUR i Józef PRZEBIERACZ.
  • 105. Kazimierz, Apolonia i Edward POPŁAWSCY, Bogdan POGROSZEWSKI.
  • 106. Janina i Tadeusz WIERZBICCY oraz wszyscy zmarli z rodziny.
  • 107. Anastazja i Józef NOSALOWIE oraz wszyscy zmarli z rodziny; Jan NOWAK oraz wszyscy zmarli z rodziny i wszyscy zmarli potrzebujący naszej modlitwy.
  • 108. Janina NAWALANY i Stanisław DANIEC.
  • 109. Henryk, Krystyna, Arnold i Janina BONKOWSCY; Stanisława, Leopold, Stanisław i Bogumiła TATARCZUCHOWIE; Józef DZIAŁEK, Marian WITKOWSKI.
  • 110. Barbara GRZYMEK, Aleksandra i Marian DĄBKOWIE.
  • 111. Maria i Jan KUBIELASOWIE, Michał i Maria GAWŁOWIE, Józef SZEWCZYK.
  • 112. Anna i Adolf SERAFINOWIE; Aniela i Stanisław WSZOŁKOWIE; Jadwiga RUSEK.
  • 113. Janusz, Emilia i Zygmunt oraz Wincenty i Marianna OZGOWIE; Jan i Rozalia GORYLOWIE; Helena ŚRODA, Maria LATO, Władysława PAJĄK; Maria i Szymon oraz Paulina BUŁATOWIE; Józef, Zofia, Jan i Stefania BUŁATOWIE; Władysława OWCA, Stanisława i Józef oraz Bronisława, Jakub, Walenty, Franciszek, Jan i Michalina JĘDRYKOWIE; Salomea i Marian CIUKAJOWIE; Władysława, Władysław i Andrzej PIASECCY; Pelagia WRZALIK, Kalikstyna ZIARNIK, Jadwiga BOCZKOWSKA, Bolesław MARZEC.
  • 114. Stanisława MARZEC, Krystyna TŁUŚCIAK, Alicja i Benon GODULOWIE; Krystyna SZLĘK, Krzysztof PIWOWARSKI, Józef KLIMEK, Zbigniew KSIĄŻKIEWICZ; Ryszard, Stefania i Katarzyna DYMCZAKOWIE; Aniela MIKA, Bogusław CZERNECKI.
  • 115. Janina, Ferdynand i Marek KUFFNEROWIE; Bronisława i Stanisław KUBITOWIE; Katarzyna i Bronisław KUFFNEROWIE.
  • 116. Janina, Ferdynand i Marek KUFFNEROWIE; Bronisława i Stanisław KUBITOWIE; Katarzyna i Bronisław KUFFNEROWIE.
  • 117. Stefania i Jan RZEPOWIE; Zygfryd MUROWANIECKI, Anna i Franciszek NOWAKOWIE; Anna BIERÓWKA, Stanisława MATUSZ.
  • 118. Kazimierz, Maria, Mikołaj, Władysław, Władysława, Maria, Stanisław, Czesław, Krystyna, Paweł, Anna, Tomasz, Józef, Wiktoria z rodzin KAIMÓW i SZEWCZYKÓW, Maria, Stanisława, Józef, Stefan, Franciszka.
  • 119. Danuta i Jerzy ŚLUSAREK, Helena MAZUR, Anna MAZUR-DEPTA.
  • 120. Helena i Władysław KRZYSIEK, Maria i Marian GNOJEK, Władysław i Jerzy GROTYŃSCY, Janina i Władysław BIL.
  • 121. Ludwika i Kazimierz GŁUC, Adolfina i Hipolit IWASZKO.
  • 122. Anna, Czesław, Agnieszka, Stanisław, Zofia, Marian, Jacek HARAŃCZYK, Elżbieta, Jan, Janina, Kazimierz, Maria, Klemens NOWAK, Helena i Stanisław AURZADNICZEK, Janina i Józef HOŁÓWKA, Halina, Władysław, Teresa SZUBA, Łucja BARANEK, siostra Eligia.
  • 123. Czesława i Władysław MUSIAŁ, Janusz WIANECKI.
  • 124. Maria, Tadeusz, Katarzyna, Juliusz RUSEK, Irena i Henryk (czyt. Sztetner) STETNER, Róża LESZCZYŃSKA, Wiktoria, Józef i Franciszek WAGA, oraz zm. z rodzin WAGÓW i RUSKÓW.
  • 125. Józefa KURKIEWICZ, Monika PROCAK, Rozalia MICHALSKA, Stanisława PRACUCH, oraz zmarli w czyśćcu cierpiący.
  • 126. Agnieszka i Wilhelm ĆWIERZ, Genowefa i Józef ŁYŻCZARZ, Adam MAZUREK, Aniela i Władysław ŻAK, Ludwika i Władysław ŻAK, Anna i Marian BARTYZEL, Janusz HRABONSZCZ, Jan ŁOBOZ, Stanisława Holewa, Stanisław ORAWIN, Anna ĆWIETNAK, Stanisława i Marian DYMACZ.
  • 127. Krystyna, Józef, Stanisław, Kazimierz RZEGOST, Bronisława i Franciszek JANOWSCY, Józef JANCZARSKI, Maria i Wojciech WITALEC, Józef MALSKI, Józef i Paweł SIKORA.
  • 128. Jolanta, Eleonora, Władysław, Jan, Magdalena, Henryk, Leokadia, Zenon, Tadeusz, Ignacy.
  • 129. Henryka i Józef KRACZKA, Karolina i Józef MAŁYSIAK, Bolesław i Józef MAŁYSIAK, Franciszka, Władysław i Stanisław KRACZKA, Bolesław i Eugenia PAJĄK, Jan i Maria KRACZKA, Stanisław i Józefa SZKLARCZYK, Fryderyk i Janina SZKLARCZYK, Mieczysław FIGA, Janina i Kazimierz KACZMARCZYK, Anna i Kazimierz KACZMARCZYK, Waleria KACZMARCZYK, Aleksandra i Jan KOŁODZIEJSCY, Aleksander KOŁODZIEJSKI, Leokadia, Henryk i Zdzisława SKÓRKA, Wacława, Wincenty i Zbigniew KRZOS, Janina i Bolesława MADEJ, Eugenia, Jan i Zbigniew ADAMCZYK, Józefa i Józef NADHERA, Antonina i Władysław ZACHARSCY, Jerzy ZWIERZYŃSKI, Jan CZEPÓŁKOWSKI, Czesław KAPOŁKA, Robert RUMIANEK, Janusz i Stanisława BORKOWSCY.
  • 130. Stefan, Maria, Tadeusz, Stanisław, Stefania, Józef, Janina Wiktor, Franciszek, Stanisława, Helena, Waleria, Ryszard, Władysław i Anna.
  • 131. Krystyna i Zbigniew HARASZ, Kazimierz i Genowefa, Antonina i Jan BANARSCY, Wincenty i Janina STANO, Krystyna BARWIŃSKA, Jan KACZMARCZYK, Wanda KACZOR, Wiesław, Witold, Mariusz, Eugenia i Zygmunt SOMMER, Hanna SOBIESIAK, Jerzy, Halina i Edmund OŁPIŃSCY, Tomasz, Ernest i Teresa, Genowefa SARKADY, bp Kazimierz RYCZAN, ks. Janusz NANOWSKI, ks. Florian GRUCA, ks. Jerzy CHMIEL, ks. Zdzisław SOCHACKI, ks. Stanisław BOGACZ, ks. Tomasz SĄDEJ, ks. Dariusz KOSTYRA, ks. Stanisław KRACIK.
  • 132. Marian i Wanda KNAPCZYK, Katarzyna, Piotr i Jan KUCHARZYK, Stanisław KNAPCZYK, Karol CISAK, Wojciech SPORNA.
  • 133. Barbara PETNIAK.
  • 134. Zofia i Tadeusz ZAWORSCY, Monika i Tadeusz STOJAK, Mari i Jan ZAWPRSCY, Małgorzata LUSIŃSKA, Joanna i Antoni MLEKO, Stefania i Tadeusz PODBORSCY, Teofila i Andrzej KRAMARZ, Jan MLEKO, Stefania KRAMARZ.
  • 135. Stanisław i Jadwiga SZARECCY i zmarli rodzice
  • 136. Józef, Barbara, Józefa, MIELECCY, Jadwiga SZYBOWSKA.
  • 137. Helena i Alfons, Robert, Jerzy, bliscy krewni, Jadwiga i Alojzy, Katarzyna i Jan, trzech Stanisławów, Alicja, trzech Bernardów, Maria i Franciszek, Danuta i Alojzy, dwie Hildegardy, Ryszard Klemens, dwie Małgorzaty, Henryk, Zbigniew, Dziadkowie i Bogumiła.
  • 138. Zmarli z rodzin: DOROCIAK, CIPORA, WÓJCIK (czyt. DYNNER) DANNER, Janina WYROSTKIEWICZ, Bolesław TOMCZYK, Pelagia NOWAK, Barbara ŚMIAŁEK, Katarzyna WRÓBLEWSKA, Maria SOBIERAJSKA, zmarli w czyśćcu cierpiący.
  • 139. Eleonora ROKICIŃSKA.
  • 140. Józef i Władysława LISZKOWIE, Krystyna i Władysław SVOBODOWIE, Jan, Franciszka i Grzegorz JARKOWIE.
  • 141. Jan, Maria i Jan DOBOSZOWIE, Maria i Bogusław DYBASOWIE i wszyscy zmarli z rodziny.
  • 142. Jan KOZIEŃ, zmarli z rodziny KOZIEŃ oraz Kazimierz KOT.
  • 143. Krystyna PASEK oraz zmarli z rodziny PASKÓW, KOWALCZYKÓW, PRZYBYSZEWSKICH, SZUFRAŃSKICH; Zmarli dobroczyńcy, przyjaciele oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
  • 144. Elżbieta i Józef BUDOWIE, Janina i Bolesław DZIEWIŃSCY, Jakub SIEŃKO.
  • 145. Julia i Mieczysław ŻURKOWIE.
  • 146. Zofia, Ludwik i Stanisław GAIKOWIE oraz Zmarli z ich rodzin; Janina, Hieronim, Julian i Ryszard MATUSZKIEWICZOWIE oraz Zmarli z ich rodzin.
  • 147. Irena RÓŻYCKA.
  • 148. Józefa i Józef KALWATOWIE, Franciszka i Stanisław oraz Dorota WRÓBLEWSCY; Grzegorz WIŃCZOWSKI, Andrzej WRÓBLEWSKI; Helena i Jan GĄSIOROWIE, Janina i Józef DZIÓŁKOWIE, Katarzyna i Jan DZIÓŁKOWIE; Zofia i Bolesław ŁABUDOWIE, Stefania i Leopold oraz Józef LIŃCZOWSCY; Stefan, Franciszka i Władysław SIEWIERSCY.

  Przed Mszą św. o godz. 10:00

  • 1. Zbigniew KOZŁOWSKI, Tadeusz KOZŁOWSKI oraz zmarli z rodziny;
  • 2. Leszek GÓRECKI.
  • 3. Irena DOLIWA-GÓRECKA;
  • 4. Feliks, Marianna, Anna, Roman, Zofia, Bolesław, Elżbieta, Halina, Stanisława i Izydor MANECCY; Maria, Stanisław, Janina, Joanna i Piotr MROCZKOWIE; Wiktoria, Mikołaj i Jakub PETRYKOWIE; Irena i Jan SZYMCZYKOWIE; Jacek i Czesław CZAPROWSCY; Zofia, Krystyna, Roman i Stanisław BERNACZKOWIE; Józef SZTOK; Dusze w czyśćcu cierpiące; Zmarli z rodzin: MANECKICH, KOBYŁECKICH, OLEJNIKÓW, OLESZKÓW, PETRYKÓW, CZAWŁYTKÓW, KUCHARSKICH, NOWICKICH; ks. Antoni KIJ;
  • 5. Józef, Helena i Wiesław SKALIMOWSCY; Stefan, Genowefa i Ryszard MAROWIE;
  • 6. Jan NIKLEWICZ, Teresa DETYNA, Helena i Stanisław KARTECZKOWIE;
  • 7. Maria, Stefan, Stanisław i Leszek WORKOWSCY; Agnieszka, Wiktoria, Jan i Andrzej KANIOWIE; Maria GRABIARZ, Zofia KRYS, Antonina MADR;
  • 8. Stefania i Józef BALONOWIE, Eugenia i Jan SIECHOWSCY;
  • 9. Maria i Mieczysław SZERSZENIOWIE i ich Rodzice; Kazimiera i Franciszek SZCZEPANIAKOWIE i ich Rodzice; Anastazja i Bolesław SEMPEROWIE; Piotr i Paweł SEMPEROWIE;
  • 10. Aniela, Władysław i Stanisław CEMPURA, Cecylia TAJS, Jan ŁOŚ, Urszula HANEK, Anna SIECZKOWSKA.
  • 11. Janina i Marian BIENIEK, zm. Z rodzin BIENIEK i WIŚNIOWSKICH.
  • 12. Janina i Wincenty DRABOWSCY, Maria i Władysław HERMANOWIE
  • 13. Jan KOPKA, Genowefa KOPKA, Kazimierz KOPKA, Wiesława KOPKA
  • 14. Janina WIETECHA, Adolf KAPAŁKA, zmarli z rodziny RUTKÓW, WIETECHÓW, SZOSTKÓW, KAPAŁKÓW
  • 15. Józefa, Stefan GUZIKOWIE; Janina i Adam WŁOCZKOWSCY
  • 16. Zmarli z rodziny GRZYWACZEWSKICH i BURDACKICH
  • 17. Edward, Andrzej, Anna, Maria, Karol CIEŚLOWIE; Józefa, Wincenty RÓŻYCCY; Maria BIAŁKO
  • 18. Mieczysław ROMOWICZ, Adam ROMOWICZ
  • 19. Maria, Józef LUBOWIECCY, Gertruda, Tadeusz BAKOWIE; Katarzyna, Franciszek PERCOWIE; Stanisława RARÓG
  • 20. Marian, Helena, Szymon, Stanisława NALEPKOWIE, Ludwika i Józef MARCINKOWSCY, Stanisław KIJOWSKI, Kazimierz STASZEL, Helena i Wincenty STOCHOWIE, syn Robert, Jadwiga MEUS-ZIMMER.Stefania i Ludwik PIERONEK, Tadeusz ZYGMUNT.
  • 21 Stanisław KIJOWSKI, Antonina i Julian MĘŻYK, Marian NALEPKA, Ludwika i Józef MARCINKOWSCY, Maria i Władysław KIJOWSCY, córka Zofia, Jan i Weronika MĘŻYK, Aleksandra i Antoni KARDAŚ, Kazimierz STASZEL.
  • 22. Helena ZAJADLIK, Józefa SKWARŁO, Maria JAKUBCZYK.
  • 23. Krystyna i Edward OGORZAŁEK, rodzice Maria i Wincenty OGORZAŁEK, Karol i Marcjanna CHWAJA, Aniela SMOLEŃSK, Janina CZERNIK, Maria i Józef JURGAŁA, Apolonia WOLARSKA, Stanisława KRÓLIKOWSKA, Katarzyna i Franciszek RADOSZ, dzieci: Józef, Stanisław, Edward, synowa Małgorzata, ks. Jerzy SIWIEC.
  • 24. Andrzej i Franciszek ŻAK, Izydor i Małgorzata PORĘBSCY, Halina KARPAŁA.
  • 25. Krystyna RUCHAŁOWSKA, Wiktoria i Dominik ZIERNICCY.
  • 26. Ireneusz MILCZAREK, Anna, Zygmunt, Bolesław, Helena i Wacław PACZYŃSCY.
  • 27. Mieczysław LEWICKI, Halina i Mieczysław MROWIEC, Elżbieta i Franciszek DUDA, Zofia i Adam SUWAJ, WANDA I Zbigniew DUSZYK.
  • 28. Józefa i Jan CUBER, zm. Z rodzin SĘDZIKÓW i CUBERÓW.
  • 29. Bronisław, Edwina i Ireneusz CYBORAN.
  • 30. Adam MUSIAŁ, Ludwik i Zofia PYRDA, Wiesław PYRDA, Stanisława i Marek KOPACCY.
  • 31. Robert JANAWA, zm. Z rodzin KIEROŃSKICH i SZAFRANIEC.
  • 32. Stanisław KASPRZYK, Stanisław WĘGRZYN, Józef Jan i Cecylia KASPRZYK.
  • 33. Anna i Jan RĘBILAS, Józef BARNOWSKI, Tadeusz KANOWNIK, Józefa KRAWCZYK.
  • 34. Jakub i Anna KRAWCZYK, Janina i Józef ZASADA
  • 35. zm. Z rodzin KORONÓW, STROJNYCH, POŁANIECKICH, TRYBELÓW, GRZEGÓRZKÓW, GRZYBOWSKICH, AKSMOMÓW, ROSIÓW, NAWROCKICH, WALAWENDRÓW, GAJDÓW.
  • 36. Bogusława KUCHAREK. Janina i Józef NOWAKOWSCY, Bronisława i Bronisław MOTYKOWIE.
  • 37. Marek STAWARCZYK, Maria i Walenty BURLIGA
  • 38. Jerzy, Stefania, Karol KOZIEŁ, Eugenia i Karol ŻMUDA, Edward i Marta PAWELA, Irena WYROBIEC.
  • 39. Janina i Józef ROJEWSCY
  • 40. Karol i Stefania WAŚKO, Zdzisław i Władysława SŁYSZ, Zbigniew i Marta STRONIARZ
  • 41. Zm. z rodzin GRYGIELÓW I SOWÓW, Janina WORONIECKA, Piotr PISZ.
  • 42. Jan, Józef, Antonina i Ludwika ŻYCHOWSCY, Maria, Józef, Stanisław, Ina, Jan, Wojciech, Stefania i Julia GRZĘDZIELSCY, Jan, Stefania, Halina i Alicja SZYDŁOWSCY.
  • 43. Julia i Józef LIZAK, Janina LIZAK, Józef WIECZOREK, Maria i Władysław KLAG, zm. w czyśćcu cierpiący.
  • 44. Kazimierz BŁACHUT.
  • 45. zm. Z rodzin JACHYMIAKÓW i BONKOWSKICH.
  • 46. zm. Z rodzin DENIKÓW, KAŁEMBASIAKÓW, KOŹLAKÓW i KUBIKÓW.
  • 47. Stanisława, Michał, Wojciech JACHIMEK, Apolonia i Jakub MASZAŁEK, Jan KĘPA.
  • 48. Apolonia i Ludwik KLISZKA, Katarzyna i Piotr MENDEL.
  • 49. Janina i Stanisław WRONA, Lidia i Kazimierz WALAWSCY.
  • 50. Wojciech OPIDO, Krystyna i Wojciech MROCZKO, Janina i Michał JUROWSCY.
  • 51. Zofia, Ewa, Mieczysław IWANOS, Wiktoria, Andrzej, Mieczysław POLUS, Adam OKÓLSKI
  • 52. Kazimierz, Marek, Aniela i Józef WĄDOLNI.
  • 53. Eugeniusz KACZANOWSKI, Henryk KALINA, Jan WARCHAŁOWSKI, Jakub WOŹNIEWSKI, Helena i Bronisław BORKOWSCY, Zofia i Ignacy KALINA, Andrzej i Marianna KACZANOWSCY, Helena ŚLEDŹ, Janina WALKOWSKA.
  • 54. Danuta KOBIELA, Marek NOWAKOWSKI.
  • 55. Józef i Franciszka MAJKRZAK, Anna i Piotr CZACHURA, Teresa i Ireneusz KARAMARA.
  • 56. Magdalena i Franciszek FORTUNA, Adam WIĘSEK.
  • 57. Władysława, Mieczysław, Józefa, Teofil, WARZECHA, Bronisława i Władysław CHOLEWA, Henryk, Zofia, Józef SADŁOCHA, Bronisława, Władysław i StanisławPASIEKOWIE, Jan GOŹDZIELA.
  • 58. Stefan, Anna, Jan KOSOWSCY, Zofia i Julian WÓJCIK, Robert PAWLAK.
  • 59. Bronisława i Józef KOŚCIÓŁEK, Marian ŻUREK.
  • 60. Julianna i Andrzej KUPKA i zm. z rodziny, Henryk SZOSTAK i zm. z rodziny.
  • 61. zm. z rodziny: PAŻDŻAŁÓW, ANTONIAKÓW, ZABAGŁÓW, MARTYNÓW, BOBKÓW; Zygmund, Zofia, Zbigniew, Janina, Irena, Stanisław, Julian, Genowefa, Jan, Mieczysław, Helena, Michał, Wiktoria, Helena, Leon
  • 62. Zmarli z rodziny: DĄBROWSKICH, NOWAKÓW, ŁACHETÓW, BARCZÓW, WALUSIÓW, STACHURÓW, ROGUCKICH, BORYCZKÓW
  • 63. Stanisława i Tadeusz PATOŁA, Amelia i Bronisław POKUTA, Genowefa CUPIAŁ
  • 64. Jan, Maria, Józef GRYBOSIOWIE; Jan, Helena WĄSOWIE; Anna KONIECZNA, Franciszek, Stanisława, Krzysztof GRUCHAŁOWIE; Marian i Józefa GIZA; Włodzimierz PIOTROWICZ; ks. Michał BUŁGAJSKI
  • 65. WZOREK: Stefan, Zygmunt i Franciszka; CYBULSKI Franciszek i zmarli z rodziny; SIERAK Jan i Agata oraz zmarli z rodziny
  • 66. Jan ZIARKO, Rozalia i Józef FRYDELOWIE
  • 67. Eugeniusz OZÓG, Jerzy LUTY
  • 68. Jolanta HOJDAŁA-PORĘBA, Zbigniew HOJDAŁA
  • 69. Marek MIKOŁAJCZYK, Michalina CURZYDŁO, Michał CURZYDŁO, Ewa MROZOWSKA
  • 70. Jan GASEK; Stanisława, Albin GASKOWIE; Magdalena, Jakub, Tadeusz, Franciszek FUDALI; zmarli z rodz. WOSIKÓW
  • 71. Jan i Maria DZIADONIOWIE; Walenty i Władysława HERUDZIŃSCY; Kazimierz HERUDZIŃSKI
  • 72. Jan KOZIEŃ, zmarli z rodziny KOZIEŃ; Józef i Katarzyna PUDEŁKO, Kazimierz PUDEŁKO, Wojciech PUDEŁKO, Marcelina JĘDRAS, Stanisław BANIA, Kazimierz KOT, zmarli w czyśćcu cierpiący.
  • 73, Agnieszka SADOWSKA, Barbara BULANDA, Zofia, Piotr, Feliks, Helena, Franciszek MARCINIAKOWIE
  • 74. Aniela, Stanisław FIJOŁKOWIE; Maria, Jan TOMASIKOWIE
  • 75. Kazimiera i Czesław KOWALCZYKOWIE, Stefania i Jakub DUPLAKOWIE.
  • 76. Zbigniew i Józefa WIDOMSCY; Leon ROMAN, Leokadia i Franciszek PRAŻUCHOWIE.
  • 77. Józef SATOŁA, żona Maria i syn Emil; Błażej SATOŁA, żona Małgorzata; Alojzy BĘBEN, żona Anastazja syn Jerzy i córka Maria.
  • 78. Edward WOŁCZYK.
  • 79. Maria i Wołodymyr.
  • 80. Jan ŁOBOS i zmarli z rodziny: ŁOBOSÓW, WRÓBLÓW, BOBROWSKICH, WOJCIECHOWSKICH i CZMIELEWSKICH; Adolf GRYGUŚ, Roman NAWALANIEC oraz zmarli Sąsiedzi z ul. Strąkowej.
  • 81. Jan ŁOBOS i zmarli z rodziny: ŁOBOSÓW,; Adolf GRYGUŚ, Roman WRÓBLÓW, BOBROWSKICH, WOJCIECHOWSKICH i CZMIELEWSKICH NAWALANIEC oraz zmarli Sąsiedzi z ul. Strąkowej.
  • 82. Wojciech, Maria, Jadwiga, WIKTORIA, Andrzej POŚPIECHOWIE, Jan, Jadwiga, Irena, Seweryn NOWAKOWIE, Elżbieta ŻURASZEK, Regina KUBIATOWICZ, Stefania DOPIERAŁA, Maria WINKOWSKA.
  • 83. Edward, Rozalia, Józef, Teofila LANGEROWIE, Honorata, Maria, Tadeusz, Teodor, Stefania BOCHENKOWIE, Czesława BIGAJ, Piotr CIERASZEWSKI, Irena SALA, Danuta PARECKA.
  • 84. Jakub i Maria KUREK, Stanisław i Władysława MLECZKO, Władysław i Henryka KUREK, Marian i Bronisława KOWALSCY, Helena i Edward MISIOW.
  • 85. Bogumiła, Stanisław i Jan PRZYBYŁA, Antonina i Bronisław KANTOR, zwarli z rodzin: PRZYTUŁA, PRZYBYŁA, DYRDA, SZCZUREK, KANTOR.
  • 86. Józef KASPRZYK i córka Anna, Zbigniew i Anna KUCHARCZYK.
  • 87. Zdzisław i Janina KWATER.
  • 88. Krystyna i Marian ZAWISZA, syn Zdzisław, Maria i Piotr FILIPOWSCY, syn Zygmunt, Maria i Paweł KARCZ.
  • 89. Henryk i Maria i wszyscy zmarli z rodziny RADONIÓW, Julian i Maria i wszyscy zmarli z rodziny TURKÓW, zmarli z rodzin: SZCZEPANIAKÓW, MAJÓW, OGARKÓW, WĄDOLNYCH, Ludwik i Helena STELA, Zofia BOCHENEK, siostra Celina Stefania BRONIKOWSKA, ks. Bronisław Bułka, Władysław i Michał MATOGOWIE i zmarli w czyśćcu cierpiący.
  • 90. Krzysztof NATKANIEC, Franciszek ORŁOWSKI.
  • 91. Bohdan NACEWSKI, Wanda i Stefan MOROZ, Michał i Marianna JAŚNIKOWSCY, Wanda i Aleksander JASTRZĘBSCY, Eufrozyna ZARUSKA, zmarli z rodzin: GŁUCHOWSKICH I GRUŻEWSKICH.
  • 92. Grzegorz WIK, Teresa BEDNARSKA i zmarli z rodzin WILKÓW, KĘPÓW, WOŹNIAKÓW.
  • 93. Władysław i Aniela ZAWADZCY, Tadeusz, Marian i Maria SZOSTAKOWIE, i zmarli z rodzin SZOSTAKÓW i ZAWADZKICH.
  • 94. Mieczysław, Eugeniusz, Franciszek, Maria Bronisława HARAF, Zofia i Władysław NOWAK.
  • 95. Antoni i Eugenia KLUSKA, Jan i Julia GURGUL, Kunegunda, Franciszek, Stefania i zmarli z rodzin: KLUSKÓW i BATKÓW, Michał BEDNOWSKI, Marek NICIEJA, Zuzanna MLECZKO, polegli w obronie Ojczyzny, ofiary wojen i kataklizmów, zmarli oczekujący od nas pomocy.
  • 96. Bronisław i Agnieszka JACKIEWICZ, Tadeusz, Teofil i Julia STANISŁAWSCY, Ryszard MACIASZEK, Anna i Józef STANISŁAWSCY, ks. Jerzy MOSKAL, Władysława i Jan MOSKAL, Michał MAZUR, Renata GIERLASZYŃSKA, Halina GORCZYCA, Piotr LOKATOR.
  • 97. Helena KAJCA, Józef MUZYK, zmarli z rodz. TOMCZYK.
  • 98. Marianna MOSKWA, Marian DZIWISZ.
  • 99. Marcela i zmarli z rodzin: TRELÓW, (czyt. Kuczerów) KUTSCHERÓW, TROJANOWSKICH I ROCHÓW.
  • 100. Janina, Józef, Adam DZIEŃ, Antonina i Józef NOWAK, zmarli w czyśćcu cierpiący.
  • 101. Maria i Mieczysław KRUPIŃSCY, Aniela i Józef BŁAUT.
  • 102. Jan NIEMIEC.
  • 103. Grzegorz, Izabela, Kazimierz, Józef, Marta FITOWIE, Eleonora, Stanisław, Maria, Józef KAMYSZOWIE, Andrzej OLESIŃSKI.
  • 104. Stanisława i Wacław ŚWINOGA, Helena i Tadeusz CYCHNER, Krystyna KASPERCZYK, Kazimierz CYCHNER, Wanda OGÓREK, córka Katarzyna, Krystyna i Stanisław ZYGMUNT, Zofia i Aleksander SZKLARSCY, Grażyna SZKLARSKA.
  • 105. Maria i Bolesław STUDZIŃSCY, Helena i Edward MORAWSCY,
  • 106. z rodziny KACZMARCZYKÓW: Maria i Marian, Stanisława i Jan oraz Henryk, z rodziny KUCIEL: Szczepan i Joanna, Maria i Jan oraz Maria i Jan MAZUR.
  • 107. Amalia, Kazimierz, Lucyna, Antonina i Wojciech ŁACHOWIE, Maria i Alojzy, Stefania i Franciszek WÓJCIKOWIE, zmarli z rodziny KAMIENIARCZYKÓW.
  • 108. Maria i Leon SOKOŁOWSCY, Józefa i Andrzej DZIURA, Bronisława i Jan MAGIERA, Józefa i Bogusław CICHY, Helena i Franciszek PORĘBNY, Krystyna WÓJTOWICZ, Marian KOSTYCZ, Krzysztof KLUZEK, Maria i Julian NOWAK, Anna i Stanisław PALUCH.
  • 109. Kunegunda i Józef FUDALEJ i zmarli z rodziny, Franciszek, Maria, Wojciech, Jan ŚMIGOWSCY i zmarli z rodziny, Antonina, Józef, Eugeniusz JANOSIK i zmarli z rodziny, Jan, Antonina, Władysław, Paweł KUĆMIERZ i zmarli z rodziny, Mariola i Zdzisław KOPIEC i zmarli z rodziny, Teresa i Kazimierz TABOR i zmarli z rodziny.
  • 110. Stanisław OKRĘGLICKI, Irena i Mieczysław GAWEŁ, Katarzyna TALAGA, ks. Ryszard GAWEŁ.
  • 111. Zofia i Walenty WRZEŚNIOWSCY, Apolonia, Piotr i Ryszard BARANIK.
  • 112. Jan MAŁECKI
  • 113. Stanisław i Maria GANCARZ, syn Roman, Zdzisław i Zofia JAKUBIEC.
  • 114. Hermina i Eugeniusz KĘKUŚ, Zofia i Stanisław NOWAK.
  • 115. Józef i Zofia NIEMIEC, Maria FRANCZYK, i zmarli z rodzin NIEMCOW I DUDKÓW.
  • 116. Józef LEWICKI.
  • 117. Józefa i Czesław JAMBORSCY, i zmarli z rodzin WILCZYŃSKICH i JAMBORSKICH, Stanisław JAJKIEWICZ i zmarli z rodzin ŁOJKÓW I JAJKIEWICZÓW, Barbara FREŃ.
  • 118. Grzegorz PUTEK, Helena i Władysław WRÓBLEWSCY.
  • 119. Jan i Janina TYLKOWIE i zmarli z rodzin BAŃDÓW i PŁACZKÓW.
  • 120. Józefa, Józef i Marian MIKLER, Lucyna i Marian PASTUSZKO.
  • 121. Jan i Bronisława BRYJAK, Henryk DOMARADZKI.
  • 122. Antoni RAJCZYK, Waleria i Józef JANISZEWSCY.
  • 123. Jerzy, Elżbieta, Stanisław i Henryk WADAS, Augustyn i Czesława CIEŻ, Maria KOŁACZYŃSKA, Joanna BIEL, Katarzyna PIOTROWICZ, Czesław SAGAN, Marian, Stanisława i Stanisław OPIOŁA,.
  • 124. Franciszek i Anna MUCHA, syn Józef, Waldemar i Lucyna NIEBRZEGOWSCY.
  • 125. Jan, Rozalia i Jakub KORZONEK, Stanisław, Stanisława i Władysława WRZODEK, Zofia, Józef, Anna i Józef KRUPA, ks. Jerzy LEŚKO, i rodzice Felicja i Stefan LEŚKO.
  • 126. Kazimierz i Władysław KŁAPYTA, Stanisław, Genowefa i Małgorzata BURY.
  • 127. Maria i Wojciech STROJEK, Katarzyna i Jan STROJEK, Zofia i Franciszek PAUL, Milena DEC, Anna RACHLE, o. Krzysztof WANAT
  • 128. Jan I Regina STANISZ syn Józef, Piotr i Katarzyna KOFIN, syn Piotr, Julia Antoni i Maria DYLĄG, Antoni HALABURDA, Stanisław, Zofia, Władysław i Józef CYGAN.
  • 129. Kamila, Stanisław, Stanisława, Józef, wszyscy zmarli z rodzin: ZIEMBA, MIZERA, BOUDAR, MICHALEC.
  • 130. Stanisław MAŁEK, Helena ZACZYŃSKA.
  • 131. Kazimierz, Helena, Stanisław, i Stanisława PITRUS, zmarli z rodzin SZEPIEŃCÓW i PITRUSÓW, Stefania i Leonard CZAPLARSCY, zmarli z rodzin KRAKOWIAKÓW i CZAPLARSKICH.
  • 132. Teresa i Mieczysław KOZIOŁ, Teresa i Jan GACZOREK.
  • 133. Teresa ŻABICKA.
  • 134. Karol i Zofia MOTYKA, Katarzyna i Cyryl SAŁACH, Helena, Franciszek, Antoni, Kornelia, Krystyna i Cecylia JAKUBIK, Janina, Bronisława, Józef i Tadeusz BROŚ, Antoni i Aniela TYCZKA, Antoni i Maria MOTYKA, Salomea i Stanisław BUJAS, Julia MRÓWCZYŃSKA.
  • 135. Władysław, Marian, Maria, Maciej, Wiktor, Józefa, Czesława, Emilia i Kazimierz SARZYŃSCY, Zofia i Antoni JAROMIN, Zofia, Jan, Władysław, Józef, Marcin i Katarzyna ŁOIN, Maria i Jan ZAGAJA, zmarli sąsiedzi, Stefania i Wojciech ROLA, Katarzyna i Józef JASIŃSCY, Joanna, Jan, Ireneusz i Danuta ROLA, Kazimiera, Jan, Stefan i Andrzej JASIŃSCY, Jan IGIELSKI, Jan PACH, Maria, Jan, Stanisław i Marek BUGARA, Jadwiga i Szczepan DAMASIEWICZ, Maria i Feliks JASIŃSCY, Jakub CIOŁEK, Tomasz GUT, Małgorzata KĄCKA, Maria BAŃKOWSKA, Jacek HERMAN; Helena BARANOWSKA, Ignacy Władysław, Leonard, Mateusz i Antoni BARANOWSCY, Helena, Lucyna i Józef KORNACCY, Ryszard ANTONIAK, Irena, Halina i Czesław PILARSCY, Krystyna i Stanisław SAŁATA, ks. Piotr PODSIADŁY, księża katecheci, siostry zakonne, sąsiedzi, znajomi, przyjaciele; Władysław, Józef, Stanisław, i Maria SPROSCY, Janina i Andrzej SOJAKOWIE, Andrzej NOWAK, Julia ZAJĄC, Stanisław, Apolonia i Idzi SKÓRKA, Janina DANIEC, Tekla ZEMBURA, kapłani: Waldemar, Piotr, Stanisław, Wiesław, Krzysztof i zmarli z ich rodzin, Siostry Nazaretanki.
  • 136. Józef, Jan i Zofia ŁUKASZOWIE, Jan CHOWANIEC, Maria GABRYŚ, Władysław BARNASZ.
  • 137. Janusz i Katarzyna KRAWIEC, Józefa i Antoni WACHOWIE, siostra Teresa.
  • 138. Jakub i Teresa MIROCHNA, Katarzyna i Krzysztof IWAŃSCY, Adam i Dominik OLSZEWSCY, Helena PRZEŹDZIĘK, siostra Maria Albertyna.
  • 139. Janina, Ferdynand i Marek KUFFNER, Bronisława i Stanisław KUBIT, Katarzyna i Bronisław KUFFNER.
  • 140. Elżbieta i Stanisław PERZANOWSCY, Teresa i Zenon SPICHALSCY.
  • 141. Krystyna i Kazimierz LIPOWSCY, Stanisława CHARUZA i zmarli z rodziny.
  • 142. Maria i Wanda ADAMCZYK
  • 143. Danuta SOBOŃ, Dorota, Kazimierz i Janina SOŚNICCY, Grażyna i Leon SOBOŃ, Paweł RUDZIK, Marian CZERWIŃSKI.
  • 144. Jadwiga, Leopoldyna, Augustyn, Stanisław, Leopoldyna, Augustyn, Zbigniew i Jerzy STARCZEWSCY, Leonarda, Włodzimierz, Józef PIOTROWSKI, Jerzy.
  • 145. Julia KOŚCIŃSKA.
  • 146. Halina, Władysław, Helena i Stanisław CHMIELEWSCY, Mariola KUBOWICZ, Łucja, Henryk, Helena, Marian i Lucjan WERESZCZYŃSCY, Aleksander, Jan Alicja, Bronisława i Józef TARKOWSCY, Wanda i Antoni GAJEWSCY, Józef ZELEK.
  • 147. Stanisław i Stanisława KOŁODZIEJCZYK.
  • 148. Elżbieta KRZYŻAN, Helena i Tadeusz KWAŚNIEWSCY, Halina i Florian KRZYŻAN, Stanisław i Janina ZAJĄC, Julianna i Wincenty PEREK, Helena, Marian PEREK, Józefa OWCZAREK, zmarli z rodzin: ZIÓŁKOWSKICH, BAUER, KRZYŻAN, PIERTRUSKICH, KWAŚNIEWSKICH, PEREK i ZAJĄC.
  • 149. Edward KOWALSKI, Zofia i Wojciech LECH, Anastazja, Jan i Eugeniusz KOWALSCY Marian DOBOSZ.
  • 150. Zbigniew i Marek PYRZ, Maria, Wacław i Andrzej CZTERNASTEK, Anna i Leopold PYRZ, Barbara NATKANIEC.
  • 151. Wanda TKACZYK oraz zmarli rodzice i brat.
  • 152. Anna i Roman KRAWCZYK, Anna Franciszek i Józef WOŹNIAK.
  • 153. Tadeusz, Krystyna i Franciszek BOGUNIA, Jadwiga, Władysław i Tadeusz KAWA.
  • 154. Franciszek, Anna i Andrzej ŻOŁNIERCZYKOWIE, Roman, Stanisław, Janina i Kazimiera ZIELIŃSCY, Maria CHOCHÓŁ, Tadeusz i Stanisław SZCZUREK.
  • 155. Helena i Władysław RACHWALIK, Maria, Zofia, Teresa i mężowie, Paulina SZCZERBA, Zbigniew GABRYŚ, Stanisława, Tadeusz, Andrzej, Paweł Maria, Janina, Katarzyna, Władysław, Maria, Ryszard, Oliwier i rodzice, Aina, Rune, Maria, Franciszek, Stanisława, Feliks, zmarli w czyśćcu cierpiący.
  • 156. Jolanta, Janusz, Helena, Stanisław, Janina, Teofil, Eugenia, Marianna, Hipolit, Leonia.
  • 157. zmarli z rodzin: MIERNIKÓW, POPIELÓW, ZACHOROWSKICH.
  • 158. Rozalia i Władysław RYBARZOWIE, Anna i Jan BIELOWIE, Rafała JAŚKOWIEC. Wszyscy zmarli z rodzin RYBARZÓW, BIELÓW i JAŚKOWCÓW.
  • 159. Józef i Janina LENIKOWIE, Aniela PRYK.
  • 160. Ludwika i Józef POCIECHOWIE, Tadeusz NIEDOPYTALSKI, zmarli z rodzin: POCIECHÓW, LEWICKICH, BROŃCZYKÓW, PIETRZYKÓW, NIEDOPYTALSKICH; Helena i Zdzisław ŚMIŁKOWIE, Danuta GÓRCZYŃSKA.
  • 161. Helena WRZEŚNIAK, Janina i Franciszek MAKUCHOWIE, Antonina i Andrzej KOZIENIOWIE.
  • 162. Czesław MIELEC i dusze zmarłych z rodziny MIELCÓW; Anna i Józef MALINOWSCY i dusze zmarłych z rodziny MALINOWSKICH; Barbara DYMEK i dusze zmarłych z rodzin: PAŁKÓW, GOŁDYNIÓW, DYMKÓW; Henryk KUBINA, Grażyna KIERAŻYŃSKA-SZWAJNOCH, Jolanta PITEK, ks. Jacek RAPACZ, ks. Krzysztof SOJKA, s. Magdalena ADAMEK, s. Bernardyna BOBBER.
  • 163. Anastazja i Stefan KŁOSIŃSCY, Kazimiera i Franciszek KAWOWIE, Władysław i Zofia CZYŻOWIE, Jerzy, Marek, Jerzy i Wanda KUBLIŃSCY, Janina MIKOS, Grażyna i Wiesław GĄDEK, Adam MĘDREK.
  • 164. Zmarli z rodziny: GAWLIKÓW, MIĄSÓW, ŚCIBORÓW, DEPOWSKICH WÓJCIKÓW, BARTYZELÓW, BOCHENKÓW.
  • 165. Zofia, Anna i Józef STANKOWIE; Jadwiga i Stanisław JANKOWSCY.
  • 166. Julia, Stanisław i Jan SOKOŁOWIE; Stanisław, Anna i Zenon STUDLIKOWIE.
  • 167. Helena, Zygmunt i Kazimiera SCHABOWIE; Franciszek KLIMA, Mieczysław, Bernarda, Józefa, Kazimiera i Jan WÓJCIAKOWIE; Marianna , Władysław i Kazimierz.
  • 168. Mieczysław i Teodozja LEŚNIAKOWIE.
  • 169. Stefania i Jan BURDA. Krystyna i Zofia BURDA. Artur STRYCHARCZUK.
  • 170. Kazimierz PIĄTEK. Maria i Marian STANEK.
  • 171. Wiktoria i Stanisław JANASOWIE oraz syn Józef. Genowefa i Stanisław ABRAMOWIE. Stefania i Tadeusz BUDŻYŃSCY. Anna i Tadeusz RATAJCZYKOWIE. Elżbieta JADOSZEWSKA. Władysława i Szczepan CICHOCCY. Maria LUBASIŃSKA.
  • 172. Halina i Marian STROMECCCY; Maria i Jan RAŹNY; Maria WIECH.
  • 173. Stanisław GORCZYŃSKI i syn Paweł.
  • 174. Barbara i Czesław MAŁECCY.
  • 175. Bogusław ZAJĄC, Marianna i Antoni BIENIOWIE oraz syn Wiesław; Zofia i Stefan RYSIOWIE.
  • 176. Adela i Józef KRÓLOWIE, Anna i Bronisław TRZUPKOWIE, Barbara i Sergiusz CZERENKOWIE, Władysława i Kazimierz ZAMOROWIE, Robert TRZUPEK, Tadeusz PIECH.
  • 177. Tadeusz, Ludwika, Stanisław BOJARCZUKOWIE; Janina i Jan LEKSOWIE
  • 178. Rozalia, Stanisław, Józef, Jan, Władysław JURKIEWICZOWIE; Józef, Piotr TRZEBUNIAKOWIE; Augustyna i Andrzej KĘDZIOROWIE; Maria ŚWIETLAK
  • 179. Marek GĄSIOROWSKI, Józefa POTEMPA.

  09-10-2022

  Strumienie Miłosierdzia

  Zapraszamy do naszego kościoła w sobotę od 10. do 21. W czas modlitwy, refleksji i świadectw o Bożym działaniu poprowadzą nas słowa Jezusa: „Nie martwcie się o swoje życie” (Mt 6,25). Gościem wydarzenia będzie ks. bp. Andrzej Przybylski – delegat KEP dla Odnowy w Duchu Świętym. Wygłosi dla nas konferencje i będzie przewodniczył Eucharystii o 18:00.
  Wieczorem czas uwielbienia i modlitwy wstawienniczej.
  Program: http://krakow.odnowa.org/1697-2/

  25-09-2022

  OAZA PO LATACH

  Wszystkich, którzy przeszli formację w Ruchu Światło-Życie zapraszamy serdecznie na spotkanie: „OAZA PO LATACH”, w sobotę, 22.10. Nasze dziękczynienie za charyzmat sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego i jego owoce w naszych sercach rozpocznie się Mszą św. o godz. 15:00, po której zapraszamy do spotkania przy stole. Bardzo prosimy o przekazanie zaproszenia znajomym, także tym, którzy przeprowadzili się z naszej Parafii.


  W celach organizacyjnych zachęcamy do zapisania się poprzez podany poniżej link.
  Formularz zapisów na spotkanie

  Chętnych do podzielenia się multimediami (zdjęcia, filmy) z życia ruczajowskiej oazy prosimy o kontakt: par.ruczaj@gmail.com

  18-09-2022

  Imieniny ks. Mateusza

  W środę, 21 września ks. Mateusz Ostwald świętuje imieniny. Zachęcamy do modlitwy w jego intencji szczególnie na Mszy św. w środę o godz. 18:00.

  18-09-2022

  Zbiórka złomu złota

  Stare, zniszczone łańcuszki, kolczyki, pierścionki itp. można ofiarować na pozłocenie naczyń liturgicznych (5 puszek) do rozdawania Komunii św. Bóg zapłać za każdy dar dla Jezusa Eucharystycznego.

  05-06-2022

  Uroczystość Zesłania Ducha świętego

  W niedzielę, 5 czerwca J.E. w Zesłanie Ducha świętego, uroczystość odpustową naszej Parafii, abp Marek Jędraszewski przewodniczył Eucharystii o godz. 11:30.
  więcej:
  https://diecezja.pl/aktualnosci/abp-marek-jedraszewski-duch-swiety-umacnia-w-czlowieku-boza-madrosc-i-moc/

  27-03-2022

  REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

  „BÓG JEST PO TWOJEJ STRONIE”

  o. Bartymeusz Kędzior, bernardyn i ks. Mateusz Hosaja, proboszcz na os. Oficerskim w Krakowie

   Niedziela - 27.03.2022

   Przez cały dzień towarzyszy w modlitwie zespół "Zapatrzeni" z Leżajska 7.15, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 16.00, 18.00, 19.30 Msze Święta z nauką rekolekcyjną dla wszystkich
  • 17.00 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
  • 19.30 - Msza Święta z nauką rekolekcyjną dla wszystkich, a po niej WIECZÓR CHWAŁY wraz z towarzyszącym zespołem muzycznym „Zapatrzeni” z Leżajska.

   Poniedziałek – 28.03.2022
  • 6.30 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną dla wszystkich
  • 8.30 - Msza Święta z nauką dla wszystkich i nabożeństwem przebłagalnym, a po niej nauka stanowa dla kobiet
  • 18.00 - Msza Święta z nauką dla wszystkich i nabożeństwem przebłagalnym, a po niej nauka stanowa dla kobiet
  • 19.30 – Msza Święta z nauką dla wszystkich

   Wtorek – 29.03.2022
  • 6.30 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną dla wszystkich
  • 8.30 - Msza Święta z nauką dla wszystkich, a po niej nauka stanowa dla mężczyzn
  • 9.30 – możliwość spowiedzi dla chorych
  • 10.00 - Msza Święta dla osób samotnych, starszych i chorych
  • 17.00 - Droga krzyżowa
  • 18.00 - Msza Święta z nauką dla wszystkich, a po niej nauka stanowa dla mężczyzn
  • 19.30 - Msza Święta z nauką dla wszystkich

   Środa – 30.03.2022
  • 6.30 – Msza Święta z nauką dla wszystkich na zakończenie rekolekcji
  • 8.30 - Msza Święta z nauką dla wszystkich na zakończenie rekolekcji Adoracja Najświętszego Sakramentu: 9:30-18:00
  • 18.00 - Msza Święta z nauką dla wszystkich na zakończenie rekolekcji
  • 19.30 - Msza Święta z nauką dla wszystkich na zakończenie rekolekcji
  Okazja do spowiedzi: poniedziałek – środa 6:30-10:00, 16:00 – 20:00

  20-02-2022

  PIELGRZYMKI PARAFIALNE – PROPOZYCJE

  Ufni w Bożą Opatrzność, która pomoże nam wyjść z ograniczeń pandemicznych, a świat będzie żył w pokoju, chcemy powrócić do parafialnej turystyki pielgrzymkowej.
   W tym roku jest propozycja zorganizowania parafialnej pielgrzymki:
  • do FATIMY (w dwóch wersjach) 4-dniowa: 18-21 sierpnia 2022 (wylot z Krakowa) lub 8-dniowa: 18-25 sierpnia 2022 (wylot z Warszawy);
  • ewentualnie też
  • do włoskiej APULII (śladami Ojca Pio i św. Mikołaja) 5-dniowa: 26-30 sierpnia 2022.
  • Więcej informacji na stronie internetowej, w gablocie parafialnej oraz w zakrystii.
   Wszystkich chętnych uczestnictwa prosimy o zdeklarowanie się do końca marca osobiście w zakrystii lub kancelarii oraz przez SMS na telefon Ks. Kazimierza WYRWY (+48/ 518-930-888).

  Organizator – Ks. Kazimierz WYRWA

  20-02-2022

  NABOŻEŃSTWO CZTERDZIESTOGODZINNE PRZED WIELKIM POSTEM

  W ostatnią niedzielę karnawału, 27 lutego, po każdej Mszy św. będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu, chwila wspólnej adoracji, błogosławieństwo i czas na indywidualną adorację w ciszy do kolejnej Mszy św.
  Nabożeństwo Czterdziestogodzinne będzie kontynuowane przez dwa kolejne dni – w poniedziałek, 28 lutego i wtorek, 1 marca.
  O godz. 8.30 będzie dodatkowa Msza św., po niej wystawienie Najświętszego Sakramentu do cichej indywidualnej adoracji do godz. 18.00.
  W tym czasie będzie o godz. 15.00 – Godzina miłosierdzia, a o godz. 17.30 – wspólny Różaniec w intencji trzeźwości w narodzie.

  Bardzo serdecznie zapraszamy na adorację w dowolnym czasie.
  Ufamy, że przez cały czas będą adorujący.

  20-02-2022

  ŚRODA POPIELCOWA

  W środę, 2 marca przypada „Popielec”, który rozpoczyna Wielki Post.
  Msze św. z obrzędem błogosławienia popiołu i posypania nim głów będą:
  o godz. 6.30, 8.30, 10.00, 16.30, 18.00 i 19.30.

  Środowe nabożeństwo Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w tym roku jest odprawiane w ramach codziennej adoracji, którą rozpoczynamy o godz. 17.30.

  20-02-2022

  DZIEŃ POKUTY I POST ŚCISŁY

  Przypominamy, że Środa Popielcowa jest dniem pokuty.
  W tym dniu obowiązuje post ścisły — wszystkich między 18. a 60. rokiem życia, czyli ograniczenie posiłków do jednego do syta oraz wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
  Pozostałych — dzieci, osoby starsze i chore — obowiązuje tylko abstynencja od pokarmów mięsnych.

  W dniu dzisiejszym rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu i wyzwolenie z innych nałogów, a od Środy Popielcowej — kwartalne dni modlitw o ducha pokuty.

  Przez cały tydzień do wspólnej modlitwy w tych intencjach zapraszamy o godz. 17.30.

  20-02-2022

  OKRES SPOWIEDZI I KOMUNII WIELKANOCNEJ

  W naszej archidiecezji w Środę Popielcową rozpoczyna się okres Spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej, który potrwa do 12 czerwca, czyli do uroczystości Trójcy Przenajświętszej.
  W tym czasie każdy praktykujący katolik powinien skorzystać z sakramentu pokuty i przyjąć Komunię św.

  20-02-2022

  NABOŻEŃSTWA PASYJNE

   W Wielkim Poście odprawiamy nabożeństwa pokutne:
  • Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym — w niedziele, o godz. 17.00;
  • Droga krzyżowa — we wtorki, o godz. 17.00; oraz w piątki, o godz. 8.30, 17.00 i 19.00;
  • Godzina miłosierdzia — w piątki, o godz. 15.00.

  18-10-2020

  ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W KOŚCIOŁACH W CZASIE PANDEMII

  W związku z ponownym wprowadzeniem obostrzeń sanitarnych na terenie naszego kraju bardzo prosimy wszystkich bez wyjątku, łącznie ze służbą liturgiczną o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa epidemicznego w kościele, zakrystii, kancelarii i wokół kościoła. Jesteśmy zobowiązani do zakrywania ust i nosa maseczkami, zachowania dystansu i dezynfekcji rąk, nie tworzenia zwartych skupisk, szczególnie przy podchodzeniu do Komunii św.
  Komunię św. przyjmujemy według przyjętego porządku na czas pandemii — w pierwszej kolejności na rękę, dopiero potem ci, którzy przyjmują Ciało Jezusa bezpośrednio do ust.

   MSZE ŚW. I NABOŻEŃSTWA
  • wewnątrz kościoła obowiązuje zakrywanie ust i nosa maseczkami
   (na moment przyjmowania Komunii św. odsłaniamy twarz);
  • na zewnątrz kościoła obowiązuje dystans społeczny 1 m od innych uczestniczących w liturgii lub/i maseczki;
  • dezynfekcja rąk — przed przyjęciem Komunii św. na rękę.
   SPOWIEDŹ
  • spowiedź odbywa się w maksymalnie bezpiecznych warunkach w kaplicy lub/i poczekalni kancelarii:
   w dni powszednie (w czasie Mszy św. porannych i wieczornych) w godz. 6.30-7.30 i 17.30-18.30
   dodatkowy dyżur kapłana w konfesjonale: w piątek, w godz. 15.00-18.30;
  • zachowujemy odstęp min. 1-2 m od pozostałych oczekujących na spowiedź;
  • zwracamy uwagę na wiszącą na klamce tabliczkę: „spowiednik zajęty” / „spowiednik wolny”;
  • wchodzimy pojedynczo;
  • w czasie spowiedzi zachowujemy odstęp od spowiednika, nadal obowiązuje maseczka.
   POSŁUGA KAPŁANÓW WOBEC CHORYCH W AGONII
  • spowiedź, namaszczenie chorych i Komunia św. — Wiatyk — tylko w niebezpieczeństwie śmierci oraz z racji pierwszego piątku i pierwszej soboty miesiąca.
   KANCELARIA PARAFIALNA
  • w sprawach kancelaryjnych prosimy o wcześniejsze telefoniczne zgłaszanie i umawianie wizyty;
  • dyżury księży — według przyjętych dni i godzin urzędowania;
  • w poczekalni i kancelarii — obowiązują maseczki, dystans ok. 1-2 m od pozostałych oczekujących oraz dezynfekcja rąk.

  13-09-2020

  ZASADY PRZYJMOWANIA KOMUNII ŚW. NA RĘKĘ

  Do Komunii św. podchodzimy w szpalerze lub przy stopniu z zachowaniem odległości przynajmniej 1-2 m.

  Komunię Świętą przyjmujemy na rękę — stojąc lub klęcząc na stopniu komunijnym (przypominamy o właściwym ułożeniu rąk i wcześniejszej ich dezynfekcji, umyciu).

  Przed przyjęciem Komunii, kto może powinien przyklęknąć prawym kolanem, aby oddać cześć Panu Jezusowi, następnie lewą dłoń, podtrzymywaną przez prawą, tak wyciągamy, aby tworzyła jakby patenę lub rodzaj żłóbka, na którym będzie położona Komunia św.; po czym prawą ręką bierzemy złożone na lewej dłoni Ciało Pana i wkładamy do swych ust niezwłocznie, w obecności kapłana.
  Właśnie ta chwila trzymania Pana Jezusa we własnych dłoniach jest momentem osobistej adoracji.

  Komunia św. do ust jest udzielana na końcu — po udzieleniu na rękę.

  Dziękujemy wszystkim, którzy ze spokojem i czcią podejdą do tych zaleceń.

  13-09-2020

  APEL O PRZESTRZEGANIE ZASAD WŁADZ I SŁUŻB SANITARNYCH

  Serdecznie prosimy o dostosowanie się do wszystkich zaleceń rządu i służb sanitarno-epidemiologicznych.
  W obecnej sytuacji bardzo prosimy, aby potraktować to jako nakaz sumienia i poczucie odpowiedzialności.

  Przypominamy, że należy zachowywać 1-1,5 metrowy dystans społeczny oraz zasłaniać usta i nos oraz często dezynfekować ręce.

  Pamiętajmy o samotnych i starszych — czy nie potrzebują pomocy.

  Ten trudny czas, który przeżywamy dobrze wykorzystajmy. Nie ustawajmy w modlitwie — bądźmy ufni, że Bóg jest z nami i pomoże nam dobrze wykorzystać ten znak naszych czasów.