PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH
"BÓG JEST PO TWOJEJ STRONIE"
27 - 30 marca 2022 r.

NIEDZIELA — 27 marca

Przez cały dzień towarzyszy w modlitwie zespół "Zapatrzeni" z Leżajska
7.15, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 16.00, 18.00, 19.30
Msze Święta z nauką rekolekcyjną dla wszystkich

17.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
19.30 Msza Święta z nauką rekolekcyjną dla wszystkich, a po niej WIECZÓR CHWAŁY wraz z towarzyszącym zespołem muzycznym „Zapatrzeni” z Leżajska.

PONIEDZIAŁEK — 28 marca

6.30 Msza Święta z nauką rekolekcyjną dla wszystkich
8.30 Msza Święta z nauką dla wszystkich i nabożeństwem przebłagalnym, a po niej nauka stanowa dla kobiet
18.00 Msza Święta z nauką dla wszystkich i nabożeństwem przebłagalnym, a po niej nauka stanowa dla kobiet
19.30 Msza Święta z nauką dla wszystkich

WTOREK — 29 marca

6.30 Msza Święta z nauką rekolekcyjną dla wszystkich
8.30 Msza Święta z nauką dla wszystkich, a po niej nauka stanowa dla mężczyzn
9.30 możliwość spowiedzi dla chorych
10.00 Msza Święta dla osób samotnych, starszych i chorych
17.00 Droga krzyżowa
18.00 Msza Święta z nauką dla wszystkich, a po niej nauka stanowa dla mężczyzn
19.30 Msza Święta z nauką dla wszystkich

ŚRODA — 30 marca

6.30 Msza Święta z nauką dla wszystkich na zakończenie rekolekcji
8.30 Msza Święta z nauką dla wszystkich na zakończenie rekolekcji
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 9:30-18:00
18.00 Msza Święta z nauką dla wszystkich na zakończenie rekolekcji
19.30 Msza Święta z nauką dla wszystkich na zakończenie rekolekcji

Okazja do spowiedzi: poniedziałek – środa 6:30-10:00, 16:00 – 20:00

Rekolekcje prowadzi: o. Bartymeusz Kędzior, bernardyn i ks. Mateusz Hosaja