Niedzielna Liturgia Słowa

Stojąc w obliczu Boga na początku Ofiary Ciała i Krwi Chrystusa, uświadamiamy sobie tę podstawową
prawdę, że od Niego wyszliśmy i do Niego mamy zdążać całym naszym życiem.
Pan Bóg zawsze dochowuje wierności, tak jak ją ujawnił względem Abrahama i Jego potomstwa,
posyłając na świat swego Syna.
Zawsze pragnie być naszą światłością i zbawieniem. Czeka jednak na odpowiedź z naszej strony.
Mamy każdego dnia stać mocno w Panu i przynosić plon dobrych czynów.
II Niedziela Wielkiego Postu jest zwana „Ad Gentes” — jest dniem modlitwy, postu i solidarności
z misjonarzami.Czytania z danego tygodnia znajdują się tutaj.