Niedzielna Liturgia Słowa

Dzisiaj przeżywamy liturgiczną uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
Wspominamy dzień, w którym nasz Pan, Jezus Chrystus wstąpił do nieba, aby zasiąść w chwale
po prawicy Ojca. Wierzymy, że istnieje inny świat, ku któremu wszyscy idziemy.
Nasza ojczyzna jest w niebie. Jezus Zmartwychwstały uprzedza nas w drodze przez swoje uwielbienie,
które dokonało się w śmierci, zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu.
Chce nas wszystkich przyciągnąć, abyśmy byli tam, gdzie jest On.
Uświadommy sobie tę prawdę, że Jezus poszedł do Ojca, po to, by nam przygotować miejsce i ustawicznie
wstawia się za nami, dopóki tam nie dojdziemy.Czytania z danego tygodnia znajdują się tutaj.