Niedzielna Liturgia Słowa

Przeżywamy VI niedzielę wielkanocną.
Jezusowi, który przez swoją zbawczą śmierć i chwalebne zmartwychwstanie przywrócił światu pokój,
przynosimy dzisiaj trud przeżytego tygodnia.
Dajemy się prowadzić natchnieniom Ducha Świętego. To On nieustannie działa w Kościele
i czuwa nad wiernym przekazywaniem nauki Chrystusa.
Naszą modlitwą otoczmy dziś naszą wspólnotę parafialną, by doświadczała pokoju Chrystusa,
i wszystkie matki, aby dobrze wypełniły powierzone im przez Boga zadania.Czytania z danego tygodnia znajdują się tutaj.