Niedzielna Liturgia Słowa

Przeżywamy XXVIII niedzielę zwykłą.
Pan Bóg nas zaprosił na spotkanie, którym jest niedzielna Eucharystia.
Kieruje do nas swoje słowo, które jest żywe, skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny,
zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Dziś mówi nam, że największym skarbem jest mądrość,
która ukazuje nam właściwą drogę prowadzącą do Niego.
Nie wolno nam zbytnio przywiązywać się do dóbr tego świata. Wyjdźmy naprzeciw Bogu
z otwartym umysłem i sercem na Jego słowa i dar łaski.

Z racji przeżywanego dzisiaj Dnia Nauczyciela — naszą modlitwą otaczamy naszych nauczycieli,
opiekunów, katechetów i wychowawców.

Dzisiejszy dar składany na tacę przeznaczamy na cele inwestycyjne w parafii.Czytania z danego tygodnia znajdują się tutaj.