Niedzielna Liturgia Słowa

Przeżywamy dzisiaj tzw. Dzień Papieski — pod hasłem „Wstańcie, chodźmy”.
Pamięcią i sercem wracajmy do nauczania św. Jana Pawła II. Obudźmy w sobie wdzięczność Bogu
za osobę papieża — Polaka i za wszystkie dary łaski, których doświadczamy w codziennym życiu.
Pamiętajmy, że szczytem i wzorem chrześcijańskiego dziękczynienia jest Eucharystia — tajemnica
śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.Czytania z danego tygodnia znajdują się tutaj.