Niedzielna Liturgia Słowa

Przeżywamy III niedzielę Adwentu, zwaną w tradycji chrześcijańskiej „Gaudete” czyli „Radujcie się”.
Liturgia słowa Bożego i modlitwy mszalne wzywają nas do chrześcijańskiej radości.
Już dziś radujmy się myślą, że Pan jest blisko, że przychodzi i przynosi święte zbawienie.
Rozpoczynamy rekolekcje adwentowe, które prowadzi ks. dr Jan NOWAK.
Módlmy się o dobre wykorzystanie tego „czasu łaski”.Czytania z danego tygodnia znajdują się tutaj.