Niedzielna Liturgia Słowa

Przeżywana niedziela jest Niedzielą Słowa Bożego — zatrzymujemy się szczególnie
nad księgą Pisma Świętego.
Dziś usłyszymy słowa proroka Izajasza: „Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką”.
Ta prorocza zapowiedź wypełniła się w osobie Jezusa, który przyszedł, aby zwiastować światu wzejście
prawdziwego światła. Pozwólmy się ogarnąć temu światłu. Pan w swoim słowie i w mocy Pokarmu
Eucharystycznego prowadzi nas z ciemności grzechu do swojego prawdziwego światła.Czytania z danego tygodnia znajdują się tutaj.