Niedzielna Liturgia Słowa

Przeżywamy XI niedzielę zwykłą.
Dziś Chrystus ukazuje nam istotę królestwa Bożego.
Królestwo Boże jest w nas, Duch Święty zaszczepił je w naszych sercach w momencie chrztu świętego.
Zadaniem, które stawia przed nami Chrystus jest nasze rzetelne zatroskanie o stały rozwój tego królestwa na ziemi.
Widzialną formą Królestwa Niebieskiego wśród ludzi tego świata jest życie Kościoła, to znaczy życie
każdego z nas. Stańmy zatem przed Bogiem w prawdzie i prośmy Go, byśmy zawsze korzystali z Jego
łaski i rozwijali w sobie życie Boże.Czytania z danego tygodnia znajdują się tutaj.