Niedzielna Liturgia Słowa

Przeżywamy XII niedzielę zwykłą.
Kiedy zbieramy się na Mszę świętą musi nam zawsze
towarzyszyć świadomość, że w niej na całe wieki,
aż do swego przyjścia utrwalił Zbawiciel Ofiarę Krzyża.
Stąd w ołtarzu dostrzegamy jakby Kalwarię, na której w sposób niekrwawy ponawia się
ofiara wielkopiątkowa. Chciejmy zatem usłyszeć w głębi swego serca wezwanie Mistrza,
aby iść za Nim. Pamiętajmy, że przez chrzest przyoblekliśmy się w Chrystusa, a to, zobowiązuje nas
do myślenia i działania na wzór naszego Zbawiciela.Czytania z danego tygodnia znajdują się tutaj.