Niedzielna Liturgia Słowa

Przeżywamy już piątą niedzielę czterdziestodniowego przygotowania do Wielkanocy.
Uświadamiamy sobie, że nasze zbawienie i życie wieczne jest owocem męki i uwielbienia Syna Bożego.
To On stał się podobny do ziarna pszenicy, które obumierając, przynosi plon obfity.
W ten święty czas wpisują się rekolekcje, które przeżywamy. Prowadzi je o. Daniel BIEDNIAK — oblat
z Katowic, którego serdecznie witamy w naszej wspólnocie parafialnej.
W ufnej modlitwie zanoszonej do Boga prośmy o obfite owoce tych rekolekcji.Czytania z danego tygodnia znajdują się tutaj.