Niedzielna Liturgia Słowa

Przeżywamy VI niedzielę zwykłą. Jest to także XXVI Światowy Dzień Chorego.
Liturgia słowa ukazuje nam Jezusa, który ma moc uzdrawiania ciała i duszy.
Tej uzdrawiającej mocy Jezusa doświadczamy również wtedy, gdy z głęboką wiarą uczestniczymy
w Ofierze Eucharystycznej.
Obudźmy w sobie ufną nadzieję i z głęboką wiarą módlmy się za tych wszystkich, którzy doświadczają
cierpienia i choroby.Czytania z danego tygodnia znajdują się tutaj.