Niedzielna Liturgia Słowa

Przeżywana VII niedziela zwykła uświadamia nam na nowo, że zawsze obowiązuje nas
Boże wezwanie do świętości.
Drogą do świętości jest zachowywanie przykazań, a zwłaszcza nakazu miłości.
Dziś Chrystus uczy nas, że prawdziwa miłość chrześcijańska musi objąć wszystkich,
nawet nieprzyjaciół. Wtedy dopiero stajemy się podobni do Ojca Niebieskiego.Czytania z danego tygodnia znajdują się tutaj.