Na czas wakacji
zamieszczanie ogłoszeń duszpasterskich na stronę internetową parafii
jest zawieszone.

Wszystkim drogim Parafianom — dzieciom, młodzieży i dorosłym
wyjeżdżającym na kolonie, obozy, wczasy czy pielgrzymki oraz urlopy
życzymy, by był to czas błogosławiony;
czas odnowy sił ducha i ciała, a także odnajdywania Bożych śladów
w pięknie otaczającego nas świata.
Niech na drogach wakacyjnego odpoczynku strzeże nas Boża Opatrzność.

życzy
ks. proboszcz Kazimierz Wyrwa