Na czas wakacji
zamieszczanie ogłoszeń duszpasterskich na stronę internetową parafii
jest zawieszone.

W tym roku czas wakacji i jego przeżywanie jest utrudniony przez pandemię koronawirusa.

Tym bardziej wszystkim Wam, Drodzy Parafianie i Goście — z serca życzymy udanych
i bezpiecznych wakacji, opromienionych blaskiem Bożego błogosławieństwa
i naznaczonych opieką Matki Bożej, św. Jana Pawła II i naszych Patronów.

Wykorzystajcie ten czas zatroskani nie tylko o zdrowie i regenerację sił fizycznych,
ale także o duchowe odrodzenie i ubogacenie tym, co płynie z daru łaski Boga.

życzy
ks. proboszcz Kazimierz Wyrwa
wraz ze współpracownikami