Na czas wakacji
zamieszczanie ogłoszeń duszpasterskich na stronę internetową parafii
jest zawieszone.

„Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco” (Mk 6,31)

Wszystkim drogim Parafianom — dzieciom, młodzieży i dorosłym
wyjeżdżającym na kolonie, obozy, wczasy, pielgrzymki czy urlopy
jak i pozostającym w miejscu zamieszkania — życzymy, by był to czas błogosławiony;
czas odnowy sił ducha i ciała, a także odnajdywania Bożych śladów
w pięknie otaczającego nas świata.
Zatroszczmy się, by cisza i spokój zewnętrzny sprzyjał naszemu spotkaniu z Bogiem.
Niech na drogach wakacyjnego odpoczynku strzeże nas Boża Opatrzność.

Nie zapominajmy o codziennej modlitwie i świętowaniu Dnia Pańskiego — niedzieli.
W każdą wakacyjną niedzielę uczestniczmy we Mszy św. bez względu na okoliczności
w jakich się znajdziemy.

Przypominamy także o godnym chrześcijańskim zachowaniu,
a odwiedzającym kościoły i inne miejsca kultu — o odpowiednim stroju.

życzy
ks. proboszcz Kazimierz Wyrwa
wraz ze współpracownikami