VI NIEDZIELA WIELKANOCNA — 21 maja 2017

 • Dzisiaj nasza wspólnota parafialna przeżywa radość z tego, że 162 dzieci przystępuje do Pierwszej Komunii Świętej. O godz. 15.00 i 17.15 będą odprawione nabożeństwa eucharystyczne z aktem oddania się w opiekę Matce Najświętszej z udziałem dzieci pierwszokomunijnych. Dzieci te i ich rodziny polecamy szczególnej modlitwie, by na zawsze wytrwały w miłości Chrystusa.
 • O godz. 13.00 — Msza św. z błogosławieństwem dzieci „na roczek”.
 • W tym tygodniu w poniedziałek, wtorek i środę przypadają dni modlitw o urodzaje i za kraje głodujące — dawne tzw. „dni krzyżowe”. Naszą modlitwę w tych intencjach połączymy z nabożeństwem majowym.
  • W kalendarzu liturgicznym przypadają wspomnienia:
  • w poniedziałek — św. Rity z Cascii, zakonnicy,
  • w środę — Najświętszej Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych,
  • we czwartek — św. Grzegorza VII, papieża,
  • w piątek — św. Filipa Nereusza, kapłana,
  • w sobotę — św. Augustyna z Cantenbury, biskupa,
  • w przyszłą niedzielę — uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
 • Trzecia niedziela miesiąca w naszej parafii jest przeżywana jako „Dzień Serca”. Z tej racji przy wyjściu z kościoła jest prowadzona zbiórka ofiar na pomoc najuboższym z parafii.
 • We czwartek, z racji 25. dnia miesiąca zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas nabożeństwa majowego i Mszy św. wszystkich, którzy podjęli w tym roku duchową adopcję dziecka poczętego.
 • W piątek, 26 maja przypada Dzień Matki. Sercem i modlitewną pamięcią bądźmy przy naszych Mamach, i tych żyjących i tych, które Bóg powołał już do wieczności. Naszą modlitwę w ich intencji złączmy z uczestnictwem w nabożeństwie majowym i wieczornej Mszy św.
 • W przyszłą niedzielę młodzież z „grupy ŚDM” będzie prowadzić zbiórkę ofiar do puszek na wsparcie działalności Domu Dzieci Niepełnosprawnych w Wadowicach prowadzonego przez ss. nazaretanki.
 • Za troskę o czystość w kościele jesteśmy wdzięczni mieszkańcom bloków przy ul. Grota-Roweckiego 49A i 51. W tym tygodniu troskę o kościół powierzamy rodzicom dzieci pierwszokomunijnych.