Świetlica Parafialna „Ruczajowska Przystań” ®

Trochę historii:

Działalność Świetlicy Parafialnej „Ruczajowska Przystań” została zapoczątkowana w 2002 r., kiedy to członkowie Rady Parafialnej wnioskowali o utworzenie na terenie naszej parafii świetlicy, w której dzieci i młodzież, zwłaszcza z rodzin uboższych, dysfunkcyjnych czy wręcz patologicznych a przy tym zaniedbanych społecznie mogłyby odrabiać zadania domowe, nadrabiać zaległości szkolne a także rozwijać swoje zdolności artystyczne: muzyczne, językowe, plastyczne, sportowe, spotykać się w przyjaznym gronie kolegów czy poszerzać zainteresowania na organizowanych konkursach, zawodach, wyjściach po mieście czy wycieczkach krajoznawczych.

Początkowo w budynku tzw. „starej” kaplicy (po przeniesieniu działalności duszpasterskiej i funkcji liturgicznych do nowego kościoła) została otwarta filia Młodzieżowego Katolickiego Domu Kultury im. Św. Jadwigi. Dzięki wsparciu Katolickiego Centrum Kultury ponad 100 dzieci i młodzieży z naszej parafii mogła już wówczas rozwijać swoje talenty.
Centrum zapewniało materiały dydaktyczne do nauki języka, instrumenty i akcesoria muzyczne (gitary, struny), materiały i narzędzia plastyczne (sztalugi, kształki do rzeźby w glinie itp.) oraz nauczycieli profesjonalistów.
Dzięki działalności Centrum do naszej parafii dotarły dotacje z Urzędu Miasta, w związku z czym rodzice ponosili tylko 1/3 kosztów zajęć. Pozostałą część pokrywało Centrum, a prócz tego fundowało stypendia dla wybitnie uzdolnionych ruczajowskich dzieci z ubogich rodzin.

Rok później, 1 października 2003 — rozpoczęła swą działalność Świetlica Parafialna pod nazwą „Ruczajowska Przystań” dla dzieci z terenu naszej parafii. We wspomnianym wyżej budynku działała do 2007 r., do momentu oddania do użytku budynku parafialnego, w którym początkowo miało mieścić się parafialne przedszkole. Po zmianach w prawie unijnym, postanowiono, że w nowym budynku działalność rozpocznie jednak świetlica.

W codziennych zajęciach uczestniczyło około 40-50 dzieci. Oprócz bieżącej działalności, realizowano program profilaktyczny pt. „Trzeźwe życie”, w ramach grantu z Urzędu Miasta Krakowa. Odbyło się też wiele integrujących spotkań. Organizowano zabawy: andrzejkowe, mikołajowe, wigilijne, wielkanocne. Dzięki ofiarności Parafian i ks. Proboszcza, za każdym razem ich siły witalne były wpierane podwieczorkiem, a w okresie przedświątecznym słodką paczką od św. Mikołaja.

Podczas wakacji dzieci korzystały z wypoczynku w Kołobrzegu zorganizowanego przez parafię. Fundusze na ten cel uzyskiwano w większości od sponsorów i Parafian z okazji tzw. „Dnia Rodzinnego” — Festynu i Loterii fantowej.

Dla pełnego rozwoju młodego człowieka, nie tylko intelektualnego ważny jest też rozwój duchowy. Dzieci z naszej świetlicy z ogromną wtedy radością uczęszczały na nabożeństwa organizowane dla nich w ciągu roku liturgicznego (m. in. różaniec, roraty, droga krzyżowa, majówka).

Świetlica obrała sobie za cel zadania opiekuńcze i wychowawcze. Funkcję kierownika świetlicy pełniła p. Monika GRABOWSKA. Opiekę nad dziećmi i młodzieżą sprawowali dorośli wolontariusze — osoby z przygotowaniem pedagogicznym w większości nauczyciele i katecheci z osiedlowych szkół. Zawsze zatroskani bezgranicznie o dobro swoich podopiecznych.

W dobie jednak dostępu do różnorodnych zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez inne instytucje, nie tylko parafialne — w 2009 r. działalność świetlicy parafialnej została tymczasowo zawieszona.

Aktualnie w budynku parafialnym mieści się Centrum Kultury „Ruczaj”.