Parafialny zaspół charytatywny

Jednym z zadań Wspólnoty Parafialnej jest troska o chorych, samotnych i biednych.

W realizację tego zadania angażują się Wolontariusze zorganizowani w tzw. Parafialny Zespół Charytatywny.

W naszej parafii liczy on obecnie 12 osób. Spotyka się co dwa miesiące dla omówienia bieżących zadań.

Prowadzi stały dyżur w punkcie charytatywnym w czwartki, w godz. 16.00-18.00.

W tym czasie są przyjmowane dary dla potrzebujących (m. in. meble, sprzęt RTV-AGD, artykuły szkolne, zabawki, środki czystości itp.), zbierane informacje o potrzebujących oraz jest wydawana odzież i żywność długoterminowa.

Od wielu lat nasz Zespół Charytatywny współpracuje z opieką społeczną – placówką odpowiednią dla naszego rejonu, tj. z ul. Praskiej, a od 2009 r. z „Caritas” Archidiecezji Krakowskiej w ramach programu PEAD.

W każdą trzecią niedzielę miesiąca Członkowie Zespołu Charytatywnego po Mszach św. prowadzą zbiórkę ofiar na pomoc potrzebującym w ramach „Parafialnego Dnia Serca”, a gdy zajdzie potrzeba również w sytuacjach okolicznościowych tj. pomoc powodzianom, czy ludziom dotkniętym innymi klęskami żywiołowymi.

    W okresie przedświątecznym prowadzą także sprzedaż artykułów „Caritas”:
  • w Adwencie (przed Bożym Narodzeniem) — świece wigilijne, kartki świąteczne, kalendarze religijne itp.
  • w Wielkim Poście (przed Wielkanocą) — baranki wielkanocne, kartki świąteczne itp.

Zespół Charytatywny oczekuje również na nowych Członków. Osoby chętne zaangażować się w tę formę służby bliźnim we Wspólnocie Parafialnej proszone są o zgłoszenie się u ks. Proboszcza lub w punkcie charytatywnym u Członków zespołu w godzinach dyżuru.

Opiekunem Zespołu Charytatywnego jest ks. Kazimierz WYRWA.