Różanie Rodziców za Dzieci

Od 12 maja 2013, w naszej parafii działa RÓŻANIEC RODZICÓW ZA DZIECI, czyli wspólnota rodziców modlących się w intencji dzieci.

Pomysł takiej modlitwy narodził się w 2001 roku w Gdańsku i szybko rozprzestrzenił na całą Polskę.

    W naszej parafii działają trzy grupy:
  • Grupa 1 — grupa Św. Franciszka
  • Grupa 2 — grupa Św. Joanny Beretty Molli
  • Grupa 3 — grupa Św. Moniki

Istnieją dwa główne powody, dla których rodzice decydują się na przystąpienie do Różańca Rodziców:

1. Dlatego że w życiu ich dzieci dzieje się coś złego.
2. Dlatego, że dostrzegając we współczesnym świecie zalew zła, pragną swe dzieci otoczyć modlitewną opieką i dać im coś więcej niż tylko materialne wartości.

Różaniec Rodziców to modlitwa wspólnotowa oparta na schemacie Żywego Różańca. Podejmujemy ją włączając się w 20-sto osobowe grupy rodziców. Każdy uczestnik Różańca Rodziców podejmuje modlitwę w intencji swoich dzieci, dzieci chrzestnych, oraz w intencji dzieci pozostałych członków danej róży. Każdy odmawia codziennie jedną dziesiątkę różańca rozważając przypisaną mu na dany miesiąc tajemnicę. W ten sposób za dzieci odmówiony jest codziennie cały różaniec.

Na początku każdego roku kalendarzowego uczestnik potwierdza chęć dalszego trwania w modlitwie, oraz otrzymuje drogą mailową zestawienie tajemnic różańcowych na kolejny rok. Modlimy się indywidualnie, w domu.

Dzięki podjętej modlitwie:

1. Dajemy najpiękniejszy prezent naszym dzieciom.
2. Mamy pewność że zawsze, każdego dnia, wspólnota modlitwy modli się za nasze pociechy.
3. Otrzymujemy szansę na rozwój naszej osobistej modlitwy przez rozważanie tajemnic różańcowych.
4. Dostrzegamy żywą obecność Boga i doświadczamy wielu łask będących owocem podjętej modlitwy: https://www.rozaniecrodzicow.pl/testimony

Wszystkich rodziców pragnących dołączyć do naszej wspólnoty prosimy o kontakt: rzd@onet.pl