PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
TERMINARZ SPOTKAŃ W GRUPACH 2018/2019

klasy III gimnazjum

GRUPA „A”
PONIEDZIAŁEK
godz. 19.00
GRUPA „B”
WTOREK
godz. 19.00
GRUPA „C”
CZWARTEK
godz. 19.00
1. 20 IX 2018, godz. 18.00 — Msza św. z konferencją na rozpoczęcie
2. 24 IX 2018
3. 1 X 2018
4. 8 X 2018
5. 15 X 2018
6. 22 X 2018
7. 5 XI 2018
8. 12 XI 2018
9. 19 XI 2018
10. 26 XI 2018
11. 3 XII 2018
2. 25 IX 2018
3. 2 X 2018
4. 9 X 2018
5. 16 X 2018
6. 23 X 2018
7. 6 XI 2018
8. 13 XI 2018
9. 20 XI 2018
10. 27 XI 2018
11. 4 XII 2018
2. 27 IX 2018
3. 4 X 2018
4. 11 X 2018
5. 18 X 2018
6. 25 X 2018
7. 8 XI 2018
8. 15 XI 2018
9. 22 XI 2018
10. 29 XI 2018
11. 6 XII 2018
12. III tydzień Adwentu — Rekolekcje adwentowe
13. 4 II 2019
14. 11 II 2019
15. 18 II 2019
16. 25 II 2019
17. 4 III 2019
18. 11 III 2019
19. 18 III 2019
20. 25 III 2019
13. 5 II 2019
14. 12 II 2019
15. 19 II 2019
16. 26 II 2019
17. 5 III 2019
18. 12 III 2019
19. 19 III 2019
20. 26 III 2019
13. 7 II 2019
14. 14 II 2019
15. 21 II 2019
16. 28 II 2019
17. 7 III 2019
18. 14 III 2019
19. 21 III 2019
20. 28 III 2019
21. 3-5 IV 2019 — Rekolekcje wielkopostne
22. 18-21 IV 2019 — Triduum Paschalne
23. "triduum modlitewne" przed bierzmowaniem (Msze św., konferencje, próby)
Planowany termin bierzmowania: maj/czerwiec 2019 r. (ustali ks. biskup)
Dla klas VIII SP i III GIM, w czasie przygotowania odbędą się przynajmniej 2 rozmowy (egzamin)
z prowadzącym potwierdzające lub nie — zdatność kandydata do przyjęcia sakramentu.
Ponadto, włączamy się w życie religijne parafii m. in. przez udział w:
Mszach św. niedzielnych, świątecznych, pierwszopiątkowych, częstej spowiedzi św.,
nabożeństwach różańcowych, roratach, rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych,
drodze krzyżowej oraz gorzkich żalach.

klasy VIII szkoły podstawowej

GRUPA „A”
WTOREK
godz. 17.00
(SP 40)
GRUPA „B”
ŚRODA
godz. 17.00
(SP 40)
GRUPA „C”
CZWARTEK
godz. 17.00
(SP 151)
GRUPA „D”
CZWARTEK
godz. 18.00
(SP 151)
1. 20 IX 2018, godz. 18.00 — Msza św. z konferencją na rozpoczęcie
2. 25 IX 2018
3. 2 X 2018
4. 9 X 2018
5. 16 X 2018
6. 23 X 2018
7. 6 XI 2018
8. 13 XI 2018
9. 20 XI 2018
10. 27 XI 2018
11. 4 XII 2018
2. 26 IX 2018
3. 3 X 2018
4. 10 X 2018
5. 17 X 2018
6. 24 X 2018
7. 7 XI 2018
8. 14 XI 2018
9. 21 XI 2018
10. 28 XI 2018
11. 5 XII 2018
2. 27 IX 2018
3. 4 X 2018
4. 11 X 2018
5. 18 X 2018
6. 25 X 2018
7. 8 XI 2018
8. 15 XI 2018
9. 22 XI 2018
10. 29 XI 2018
11. 6 XII 2018
2. 27 IX 2018
3. 4 X 2018
4. 11 X 2018
5. 18 X 2018
6. 25 X 2018
7. 8 XI 2018
8. 15 XI 2018
9. 22 XI 2018
10. 29 XI 2018
11. 6 XII 2018
12. III tydzień Adwentu — Rekolekcje adwentowe
13. 5 II 2019
14. 12 II 2019
15. 19 II 2019
16. 26 II 2019
17. 5 III 2019
18. 12 III 2019
19. 19 III 2019
20. 26 III 2019
13. 6 II 2019
14. 13 II 2019
15. 20 II 2019
16. 27 II 2019
17. 6 III 2019
18. 13 III 2019
19. 20 III 2019
20. 27 III 2019
13. 7 II 2019
14. 14 II 2019
15. 21 II 2019
16. 28 II 2019
17. 7 III 2019
18. 14 III 2019
19. 21 III 2019
20. 28 III 2019
13. 7 II 2019
14. 14 II 2019
15. 21 II 2019
16. 28 II 2019
17. 7 III 2019
18. 14 III 2019
19. 21 III 2019
20. 28 III 2019
21. 3-5 IV 2019 — Rekolekcje wielkopostne
22. 18-21 IV 2019 — Triduum Paschalne
23. "triduum modlitewne" przed bierzmowaniem (Msze św., konferencje, próby)
Planowany termin bierzmowania: maj/czerwiec 2019 r. (ustali ks. biskup)
Dla klas VIII SP i III GIM, w czasie przygotowania odbędą się przynajmniej 2 rozmowy (egzamin)
z prowadzącym potwierdzające lub nie — zdatność kandydata do przyjęcia sakramentu.
Ponadto, włączamy się w życie religijne parafii m. in. przez udział w:
Mszach św. niedzielnych, świątecznych, pierwszopiątkowych, częstej spowiedzi św.,
nabożeństwach różańcowych, roratach, rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych,
drodze krzyżowej oraz gorzkich żalach.

klasy VII szkoły podstawowej

GRUPA „A”
PONIEDZIAŁEK
godz. 17.00
(SP 151)
GRUPA „B”
WTOREK
godz. 18.00
(SP 40)
GRUPA „C”
ŚRODA
godz. 18.00
(SP 40)
GRUPA „D”
SOBOTA
godz. 9.00
(SP 151)
1. 20 IX 2018, godz. 18.00 — Msza św. z konferencją na rozpoczęcie
2. 24 IX 2018
3. 8 X 2018
4. 22 X 2018
5. 12 XI 2018
6. 26 XI 2018
2. 25 IX 2018
3. 9 X 2018
4. 23 X 2018
5. 13 XI 2018
6. 27 XI 2018
2. 26 IX 2018
3. 10 X 2018
4. 24 X 2018
5. 14 XI 2018
6. 28 XI 2018
2. odwołane
3. 13 X 2018
4. 27 X 2018
5. 17 XI 2018
6. 1 XII 2018
7. III tydzień Adwentu — Rekolekcje adwentowe
8. 4 II 2019
9. 18 II 2019
10. 4 III 2019
11. 18 III 2019
8. 5 II 2019
9. 19 II 2019
10. 5 III 2019
11. 19 III 2019
8. 6 II 2019
9. 20 II 2019
10. 6 III 2019
11. 20 III 2019
8. 9 II 2019
9. 23 II 2019
10. 9 III 2019
11. 23 III 2019
12. 3-5 IV 2019 — Rekolekcje wielkopostne
13. 9 V 2019 (wtorek), godz. 18.00 — Msza św. na zakończenie — zaliczenie
Ponadto, włączamy się w życie religijne parafii m. in. przez udział w:
Mszach św. niedzielnych, świątecznych, pierwszopiątkowych, częstej spowiedzi św.,
nabożeństwach różańcowych, roratach, rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych,
drodze krzyżowej oraz gorzkich żalach.

KATECHECI PROWADZĄCY SPOTKANIA

młodzież (szkół średnich — różnych typów) i dorośli (studenci, pracujący)

wyznaczony dzień
po uzgodnieniu
z prowadzącym i grupą
(grupa „starszych”) 20.00 — ks. Kazimierz Wyrwa

klasy III gimnazjum — co tydzień

PONIEDZIAŁEK (grupa „A”) 19.00 — ks. Zdzisław Zięba
WTOREK (grupy „B”) 19.00 — ks. Zdzisław Zięba
CZWARTEK (grupa „C”) 19.00 — ks. Grzegorz Grzybowski

klasy VIII szkoły podstawowej – co tygodzień

WTOREK (grupa „A”) 17.00 — s. Milena Elżbieta Setlak
ŚRODA (grupa „B”) 17.00 — s. Milena Elżbieta Setlak
CZWARTEK (grupa „C”) 17.00 — p. Ewa Baran
CZWARTEK (grupa „D”) 18.00 — p. Ewa Baran

klasy VII szkoły podstawowej — co dwa tygodnie

PONIEDZIAŁEK (grupa „A”) 17.00 — p. Agnieszka Zybowska
WTOREK (grupa „B”) 18.00 — s. Estera Barbara Sproska
ŚRODA (grupa „C”) 18.00 — s. Estera Barbara Sproska
SOBOTA (grupa „D”) 9.00 — p. Agnieszka Zybowska