PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
TERMINARZ SPOTKAŃ W GRUPACH 2016/2017

klasy III gimnazjum i starsi

GRUPA „A”
PONIEDZIAŁEK
godz. 19.00
kl. III
GRUPY „B1”
WTOREK
godz. 19.00
kl. III
GRUPY „B2”
WTOREK
godz. 20.00
kl. III i starsi
GRUPA „C”
CZWARTEK
godz. 19.00
kl. III
1. 26 IX 2016
2. 3 X 2016
3. 10 X 2016
4. 17 X 2016
5. 24 X 2016
6. 7 XI 2016
7. 14 XI 2016
8. 21 XI 2016
9. 28 XI 2016
10. 5 XII 2016
11. 12 XII 2016
Rekolekcje adwentowe
12. 13 II 2017
13. 20 II 2017
14. 27 II 2017
15. 6 III 2017
16. 13 III 2017
17. 20 III 2017
18. 27 III 2017
Rekolekcje wielkopostne
19. 24 IV 2017
1. 27 IX 2016
2. 4 X 2016
3. 11 X 2016
4. 18 X 2016
5. 25 X 2016
6. 8 XI 2016
7. 15 XI 2016
8. 22 XI 2016
9. 29 XI 2016
10. 6 XII 2016
11. 13 XII 2016
Rekolekcje adwentowe
12. 14 II 2017
13. 21 II 2017
14. 28 II 2017
15. 7 III 2017
16. 14 III 2017
17. 21 III 2017
18. 28 III 2017
Rekolekcje wielkopostne
19. 25 IV 2017
1. 27 IX 2016
2. 4 X 2016
3. 11 X 2016
4. 18 X 2016
5. 25 X 2016
6. 8 XI 2016
7. 15 XI 2016
8. 22 XI 2016
9. 29 XI 2016
10. 6 XII 2016
11. 13 XII 2016
Rekolekcje adwentowe
12. 14 II 2017
13. 21 II 2017
14. 28 II 2017
15. 7 III 2017
16. 14 III 2017
17. 21 III 2017
18. 28 III 2017
Rekolekcje wielkopostne
19. 25 IV 2017
1. 29 IX 2016
2. 6 X 2016
3. 13 X 2016
4. 20 X 2016
5. 27 X 2016
6. 10 XI 2016
7. 17 XI 2016
8. 24 XI 2016
9. 1 XII 2016
10. 8 XII 2016
11. 15 XII 2016
Rekolekcje adwentowe
12. 16 II 2017
13. 23 II 2017
14. 2 III 2017
15. 9 III 2017
16. 16 III 2017
17. 23 III 2017
18. 30 III 2017
Rekolekcje wielkopostne
19. 27 IV 2017
20. "triduum" przed bierzmowaniem (Msze św., konferencje, próby)
Planowany termin bierzmowania: koniec kwietnia / początek maja 2017 r.
DLA KLAS III, W CZASIE PRZYGOTOWANIA ODBĘDĄ SIĘ PRZYNAJMNIEJ 2 ROZMOWY (EGZAMIN)
Z PROWADZĄCYM POTWIERDZAJĄCE LUB NIE — ZDATNOŚĆ KANDYDATA DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTU.
Ponadto, włączamy się w życie religijne parafii przez udział w:
Mszach św. niedzielnych i świątecznych, częstej spowiedzi św., nabożeństwach różańcowych, roratach, rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych, drodze krzyżowej oraz gorzkich żalach.

klasy II gimnazjum

GRUPA „A”
WTOREK
godz. 17.00
GRUPA „B”
ŚRODA
godz. 17.00
GRUPA „C”
CZWARTEK
godz. 17.00
GRUPA „D”
SOBOTA
godz. 9.00
1. 4 X 2016
2. 18 X 2016
3. 15 XI 2016
4. 29 XI 2016
5. 13 XII 2016
Rekolekcje adwentowe
6. 21 II 2017
7. 7 III 2017
8. 21 III 2017
1. 5 X 2016
2. 19 X 2016
3. 16 XI 2016
4. 30 XI 2016
5. 14 XII 2016
Rekolekcje adwentowe
6. 22 II 2017
7. 8 III 2017
8. 22 III 2017
1. 6 X 2016
2. 20 X 2016
3. 17 XI 2016
4. 1 XII 2016
5. 15 XII 2016
Rekolekcje adwentowe
6. 23 II 2017
7. 9 III 2017
8. 23 III 2017
1. 8 X 2016
2. 22 X 2016
3. 19 XI 2016
4. 3 XII 2016
5. 17 XII 2016
Rekolekcje adwentowe
6. 25 II 2017
7. 11 III 2017
8. 25 III 2017
9. IV. tydzień Wielkiego Postu — Rekolekcje wielkopostne dla młodzieży gimnazjalnej
10. 27 IV 2017 (czwartek), godz. 18.00 — Msza św. na zakończenie II. etapu przygotowania
Ponadto, włączamy się w życie religijne parafii przez udział w: Mszach św. niedzielnych, świątecznych, pierwszopiątkowych, częstej spowiedzi św., nabożeństwach różańcowych, roratach, rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych, drodze krzyżowej oraz gorzkich żalach.

klasy I gimnazjum

GRUPA „A”
WTOREK
godz. 17.00
GRUPA „B”
ŚRODA
godz. 17.00
GRUPA „C”
CZWARTEK
godz. 17.00
GRUPA „D”
SOBOTA
godz. 9.00
1. 27 IX 2016
2. 11 X 2016
3. 25 X 2016
4. 8 XI 2016
5. 22 XI 2016
6. 6 XII 2016
1. 28 IX 2016
2. 12 X 2016
3. 26 X 2016
4. 9 XI 2016
5. 23 XI 2016
6. 7 XII 2016
1. 29 IX 2016
2. 13 X 2016
3. 27 X 2016
4. 10 XI 2016
5. 24 XI 2016
6. 8 XII 2016
1. 1 X 2016
2. 15 X 2016
3. 29 X 2016
4. 12 XI 2016
5. 26 XI 2016
6. 10 XII 2016
7. III. tydzień Adwentu — Rekolekcje adwentowe dla wszystkich
8. 14 II 2017
9. 28 II 2017
10. 28 III 2017
Rekolekcje wielkopostne
8. 15 II 2017
9. 1 III 2017
10. 29 III 2017
Rekolekcje wielkopostne
8. 16 II 2017
9. 2 III 2017
10. 30 III 2017
Rekolekcje wielkopostne
8. 18 II 2017
9. 4 III 2017
10. 1 IV 2017
Rekolekcje wielkopostne
11. 25 IV 2017 (wtorek), godz. 18.00 — Msza św. na zakończenie I. etapu przygotowania
Ponadto, włączamy się w życie religijne parafii przez udział w: Mszach św. niedzielnych, świątecznych, pierwszopiątkowych, częstej spowiedzi św., nabożeństwach różańcowych, roratach, rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych, drodze krzyżowej oraz gorzkich żalach.

KATECHECI PROWADZĄCY SPOTKANIA

klasa III – co tydzień

PONIEDZIAŁEK (grupa „A”) 19.00 – ks. Zdzisław Zięba
WTOREK (grupy „B1”) 19.00 – ks. Kazimierz Wyrwa
WTOREK (grupy „B2”) 20.00 – ks. Kazimierz Wyrwa
CZWARTEK (grupa „C”) 19.00 – ks. Grzegorz Grzybowski

klasa II – co dwa tygodnie

WTOREK (grupa „A”) 17.00 – s. Milena Elżbieta Setlak
ŚRODA (grupa „B”) 17.00 – s. Milena Elżbieta Setlak
CZWARTEK (grupa „C”) 17.00 – p. Ewa Baran
SOBOTA (grupa „D”) 9.00 – p. Agnieszka Zybowska

klasa I – co dwa tygodnie

WTOREK (grupa „A”) 17.00 – s. Paula Barbara Śpiewak
ŚRODA (grupa „B”) 17.00 – s. Paula Barbara Śpiewak
CZWARTEK (grupa „C”) 17.00 – p. Ewa Baran
SOBOTA (grupa „D”) 9.00 – p. Agnieszka Zybowska