PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
TERMINARZ SPOTKAŃ W GRUPACH 2017/2018

dla klas III gimnazjum i starszych (szkoły średnie i studenci)

1. 18 IX 2017, godz. 18.00 — Msza św. z konferencją na rozpoczęcie
GRUPA „A”
PONIEDZIAŁEK
godz. 19.00
GRUPY „B”
WTOREK
godz. 19.00 i godz. 20.00*
GRUPA „C”
CZWARTEK
godz. 19.00
2. 25 IX 2017
3. 2 X 2017
4. 9 X 2017
5. 16 X 2017
6. 23 X 2017
7. 6 XI 2017
8. 13 XI 2017
9. 20 XI 2017
10. 27 XI 2017
11. 4 XII 2017
12. 11 XII 2017
2. 26 IX 2017
3. 3 X 2017
4. 10 X 2017
5. 17 X 2017
6. 24 X 2017
7. 7 XI 2017
8. 14 XI 2017
9. 21 XI 2017
10. 28 XI 2017
11. 5 XII 2017
12. 12 XII 2017
2. 28 IX 2017
3. 5 X 2017
4. 12 X 2017
5. 19 X 2017
6. 26 X 2017
7. 9 XI 2017
8. 16 XI 2017
9. 23 XI 2017
10. 30 XI 2017
11. 7 XII 2017
12. 14 XII 2017
13. Rekolekcje adwentowe dla wszystkich
14. 26 II 2018
15. 5 III 2018
14. 27 II 2018
15. 6 III 2018
14. 1 III 2018
15. 8 III 2018
16. Rekolekcje wielkopostne dla dzieci i młodzieży
17. Rekolekcje wielkopostne dla dorosłych
18. Wielki Tydzień — Triduum Paschalne
19. 9 IV 2018
20. 16 IV 2018
21. 23 IV 2018
19. 10 IV 2018
20. 17 IV 2018
21. 24 IV 2018
19. 12 IV 2018
20. 19 IV 2018
21. 26 IV 2018
22. "triduum modlitewne" przed bierzmowaniem (Msze św., konferencje, próby)
Planowany termin bierzmowania: między 10 a 15 maja 2018 r.
DLA KLAS III, W CZASIE PRZYGOTOWANIA ODBĘDĄ SIĘ PRZYNAJMNIEJ 2 ROZMOWY (EGZAMIN)
Z PROWADZĄCYM POTWIERDZAJĄCE LUB NIE — ZDATNOŚĆ KANDYDATA DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTU.
Ponadto, włączamy się w życie religijne parafii przez udział w:
Mszach św. niedzielnych i świątecznych, pierwszopiątkowych, częstej spowiedzi św., nabożeństwach różańcowych, roratach, rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych, drodze krzyżowej oraz gorzkich żalach.
* Spotkania dla grupy starszych (ze szkół średnich, studentów, dorosłych): od 3 X 2017 r.

dla klas II gimnazjum

1. 18 IX 2017, godz. 18.00 — Msza św. z konferencją na rozpoczęcie
GRUPA „A”
WTOREK
godz. 17.00
GRUPA „B”
ŚRODA
godz. 17.00
GRUPA „C”
CZWARTEK
godz. 17.00
GRUPA „D”
SOBOTA
godz. 9.00
2. 3 X 2017
3. 17 X 2017
4. 7 XI 2017
5. 21 XI 2017
6. 5 XII 2017
2. 4 X 2017
3. 18 X 2017
4. 8 XI 2017
5. 22 XI 2017
6. 6 XII 2017
2. 5 X 2017
3. 19 X 2017
4. 9 XI 2017
5. 23 XI 2017
6. 7 XII 2017
2. 7 X 2017
3. 21 X 2017
4. odwołane
5. 25 XI 2017
6. 9 XII 2017
7. Rekolekcje adwentowe dla wszystkich
8. 9 I 2018
9. 23 I 2018
10. 6 II 2018
8. 10 I 2018
9. 24 I 2018
10. 7 II 2018
8. 11 I 2018
9. 25 I 2018
10. 8 II 2018
8. 13 I 2018
9. 27 I 2018
10. 10 II 2018
11. Rekolekcje wielkopostne dla dzieci i młodzieży
12. 17 IV 2018 12. 18 IV 2018 12. 19 IV 2018 12. 21 IV 2018
13. 25 IV 2017 (środa), godz. 18.00 — Msza św. na zakończenie — zaliczenie
Ponadto, włączamy się w życie religijne parafii przez udział w: Mszach św. niedzielnych, świątecznych, pierwszopiątkowych, częstej spowiedzi św., nabożeństwach różańcowych, roratach, rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych, drodze krzyżowej oraz gorzkich żalach.

klasy VII szkoły podstawowej

1. 18 IX 2017, godz. 18.00 — Msza św. z konferencją na rozpoczęcie
GRUPA „A”
WTOREK
godz. 17.00
GRUPA „B”
ŚRODA
godz. 17.45
GRUPA „C”
CZWARTEK
godz. 17.00
GRUPA „D”
SOBOTA
godz. 9.00
2. 26 IX 2017
3. 10 X 2017
4. 24 X 2017
5. 14 XI 2017
6. 28 XI 2017
7. 12 XII 2017
2. 27 IX 2017
3. 11 X 2017
4. 25 X 2017
5. 15 XI 2017
6. 29 XI 2017
7. 13 XII 2017
2. 28 IX 2017
3. 12 X 2017
4. 26 X 2017
5. 16 XI 2017
6. 30 XI 2017
7. 14 XII 2017
2. 30 IX 2017
3. 14 X 2017
4. 28 X 2017
5. 18 XI 2017
6. 2 XII 2017
7. 16 XII 2017
8. Rekolekcje adwentowe dla wszystkich
9. 16 I 2018
10. 30 I 2018
9. 17 I 2018
10. 31 I 2018
9. 18 I 2018
10. 1 II 2018
9. 20 I 2018
10. 3 II 2018
11. Rekolekcje wielkopostne dla dzieci i młodzieży
12. 10 IV 2018 12. 11 IV 2018 12. 12 IV 2018 12. 14 IV 2018
13. 24 IV 2017 (wtorek), godz. 18.00 — Msza św. na zakończenie — zaliczenie
Ponadto, włączamy się w życie religijne parafii przez udział w: Mszach św. niedzielnych, świątecznych, pierwszopiątkowych, częstej spowiedzi św., nabożeństwach różańcowych, roratach, rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych, drodze krzyżowej oraz gorzkich żalach.

KATECHECI PROWADZĄCY SPOTKANIA

klasa III – co tydzień

PONIEDZIAŁEK (grupa „A”) 19.00 – ks. Zdzisław Zięba
WTOREK (grupy „B1”) 19.00 – ks. Kazimierz Wyrwa
WTOREK (grupy „B2”) 20.00 – ks. Kazimierz Wyrwa
CZWARTEK (grupa „C”) 19.00 – ks. Grzegorz Grzybowski

klasa II – co dwa tygodnie

WTOREK (grupa „A”) 17.00 – s. Milena Elżbieta Setlak
ŚRODA (grupa „B”) 17.00 – s. Milena Elżbieta Setlak
CZWARTEK (grupa „C”) 17.00 – p. Ewa Baran
SOBOTA (grupa „D”) 9.00 – p. Agnieszka Zybowska

klasa VII – co dwa tygodnie

WTOREK (grupa „A”) 17.00 – s. Estera Sproska
ŚRODA (grupa „B”) 17.45 – s. Estera Sproska
CZWARTEK (grupa „C”) 17.00 – p. Ewa Baran
SOBOTA (grupa „D”) 9.00 – p. Agnieszka Zybowska