"Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu"
  Ps 95,1

Chór Parafialny

Chór rozpoczął swoją działalność stosunkowo niedawno - początkiem roku 2008. Jego repertuar różni się od śpiewów wykonywanych przez scholę a składają się na niego głównie tradycyjne polskie pieśni. Aby ćwiczyć wspólny śpiew i szlifować jego wykonanie, spotykamy się co środę (o 20.00) pod batutą państwa Porębów, którzy od samego początku wkładają wiele trudu w to  dzieło.


Zapraszamy studentów, młodzież pracującą oraz wszystkie osoby dorosłe, które lubią i potrafią czysto śpiewać, a chciałyby włączyć się we wspólne wielbienie Boga. Szczególnie mile widziani są panowie oraz osoby mające doświadczenie w śpiewie 4-głosowym.

„Wszystko otrzymałem w darze, abym stał się nieustannym darem dla innych”