Skip to main content

Żywy Różaniec


Modlitwa z mocą

„Nie wstydźcie się odmawiać różańca sami, kiedy idziecie do szkoły, na uczelnię czy do pracy, na ulicy i w środkach komunikacji publicznej; przyzwyczajajcie się odmawiać go ze sobą, w waszych grupach, ruchach i stowarzyszeniach; nie wahajcie się proponować go w domu waszym rodzicom i rodzeństwu, gdyż on ożywia i umacnia więzy pomiędzy członkami rodziny. Ta modlitwa pomoże wam być mocnymi w wierze, stałymi w miłości, radosnymi i trwałymi w nadziei”.

(św. Jan Paweł Wielki, 1920-2005)

Różaniec jest modlitwą o wielkim znaczeniu przynoszącą owoce świętości. Uczy on nas przyjmowania postawy Najświętszej Maryi Panny – Matki Zbawiciela; postawy pełnej skupienia, zadumy i kontemplacji tajemnicy Chrystusa.


Jak to działa?

Wierni, którzy pojęli głębię i wartość modlitwy różańcowej organizują się we wspólnotę zwaną "Żywym Różańcem", której założycielką i patronką jest bł. Paulina Jaricot. Każdy z jej członków zobowiązuje się codziennie odmawiać i rozważać jedną tajemnicę w wyznaczonej na dany miesiąc intencji. Dwudziestu członków wspólnoty tworzy tzw. „Różę Różańcową”. Wszyscy oni wywiązując się ze swego zobowiązania razem odmawiają codziennie cały różaniec (4 części – 20 tajemnic).

Jest otwarta na nowych członków. Aby się włączyć do niej wystarczy przyjść na spotkanie niedzielne i zgłosić chęć przynależności do opiekuna ks. Prałata Kazimierza Wyrwy.


Intencje modlitwy

STYCZEŃ
powszechna: O dar różnorodności w Kościele.
Aby Duch Święty pomagał rozpoznawać dar różnych charyzmatów we wspólnotach chrześcijańskich i odkryć bogactwo różnych obrządków w łonie Kościoła Katolickiego.
parafialna: O dar odkrycia wartości pokoju ducha płynącego z częstej Komunii Świętej.


LUTY
powszechna: Za chorych terminalnie.
Aby chorzy w terminalnej fazie swego życia oraz ich rodziny otrzymywali zawsze niezbędną opiekę i wsparcie, zarówno pod względem medycznym, jak i ludzkim.
parafialna: O większe zrozumienie wartości sakramentu namaszczenia chorych w naszych rodzinach.


MARZEC
powszechna: Za współczesnych męczenników.
Aby osoby, które w różnych częściach świata ryzykują życie dla Ewangelii, zarażały Kościół swoją odwagą i swoim misyjnym zapałem.
parafialna: O dobre wykorzystanie czasu Wielkiego Postu dla podjęcia postawy
nawrócenia.


KWIECIEŃ
powszechna: O docenienie roli kobiet.
Aby godność kobiet i ich bogactwo
były uznane w każdej kulturze i aby ustała dyskryminacja, jakiej doświadczają one
w różnych częściach świata.
parafialna: O odpowiedzialne i dobre przygotowanie dzieci przez rodziców do spotkania z Jezusem w Eucharystii.


MAJ
powszechna: Za formację zakonnic, zakonników i seminarzystów.
Aby zakonnice, zakonnicy i seminarzyści dojrzewali na swojej drodze powołania dzięki formacji ludzkiej, duszpasterskiej, duchowej i wspólnotowej, która doprowadzi ich do bycia wiarygodnymi świadkami Ewangelii.
parafialna: O moc darów Ducha Świętego dla przygotowywanych do sakramentu Bierzmowania.


CZERWIEC
powszechna: Za tych, którzy uciekają ze swojego kraju.
Aby migranci, uciekający przed wojnami i głodem zmuszeni do podróży pełnych niebezpieczeństw i przemocy, znajdowali w krajach, które ich przyjmą, gościnę
i nowe możliwości życia.
parafialna: O obfite urodzaje i umiejętne dzielenie się owocami ziemi.


LIPIEC
powszechna: Za duszpasterstwo chorych.
Aby sakrament namaszczenia chorych dawał osobom, które go przyjmują i ich bliskim moc Pana i aby coraz bardziej stawał się dla wszystkich widzialnym znakiem współczucia i nadziei.
parafialna: O dobre, godne i owocne przeżycie wakacji z Bogiem dla dzieci, młodzieży i wczasowiczów.


SIERPIEŃ
powszechna: Za przywódców politycznych.
Aby przywódcy polityczni służyli swojemu narodowi, pracując na rzecz integralnego rozwoju człowieka i dobra wspólnego, troszcząc się o tych, którzy stracili pracę i dając pierwszeństwo najuboższym.
parafialna: O obfite owoce trudu pielgrzymowania dla uczestników pielgrzymek i polecanych w modlitwie.


WRZESIEŃ
powszechna: Za cierpiącą ziemię.
Aby każdy z nas słuchał sercem wołania ziemi oraz ofiar katastrof ekologicznych
i zmian klimatycznych, i angażował się osobiście w odnowę świata, który zamieszkujemy.
parafialna: O błogosławieństwo Boże i moc daru mądrości dla katechetów, nauczycieli i wychowawców w nowym roku szkolnym.


PAŹDZIERNIK
powszechna: Za wspólną misję.
Aby Kościół nadal wspierał na wszystkie sposoby synodalny styl życia, w znaku współodpowiedzialności, promując uczestnictwo, komunię i wspólną misję kapłanów, zakonników i świeckich.
parafialna: O większe zrozumienie i docenienie wartości modlitwy różańcowej w realizacji zadań Kościoła i parafii.


LISTOPAD
powszechna: Za osoby, które straciły dziecko.
Aby wszyscy rodzice, którzy opłakują śmierć syna lub córki, znaleźli wsparcie
we wspólnocie i uzyskali od Ducha Pocieszyciela pokój serca.
parafialna: O życie naznaczone świadomością wiary w świętych obcowanie i poczucie potrzeby pomocy naszym zmarłym.


GRUDZIEŃ
powszechna: Za pielgrzymów nadziei.
Aby Jubileusz roku 2025 umocnił nas w wierze, pomagając nam rozpoznać zmartwychwstałego Chrystusa w naszym życiu i przemieniał nas w pielgrzymów chrześcijańskiej nadziei.
parafialna: O większe zaangażowanie i duchową odnowę naszych rodzin i wspólnoty parafialnej.


Informacja

Wspólnota Różańcowa naszej parafii spotyka się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, o godz. 9.30 w sali parafialnej na I p. (CKRuczaj). We wspólnej modlitwie jednoczy się w piątki, o godz. 17.15.

Założycielka - bł. Paulina Jaricot

“Całe dobro pochodzi od Ojca przez Syna, a dociera do nas dzięki Duchowi Świętemu”

Św. Bazyli