Skip to main content

Bierzmowanie

Przygotowanie do Bierzmowania odbywa się w parafii zamieszkania i trwa trzy lata.

Pragnienie przyjęcia tego sakramentu należy zgłosić w klasie VI we wrześniu na wspólnym spotkaniu formacyjnym. Klasy VI mają w II semestrze 5 spotkań formacyjno-modlitewnych w kościele. Klasy VII spotykają się co miesiąc, klasy VIII co tydzień w sali katechetycznej.

Osoby ochrzczone poza naszą Parafią dostarczają odpis Aktu Chrztu z Parafii, gdzie to miało miejsce.

Świadkiem Bierzmowania powinien być chrzestny (jeśli nadal jest praktykującym katolikiem) lub inna osoba spełniająca warunki: ukończone 16 lat, bierzmowana, praktykująca. Świadek przedstawia zaświadczenie o możliwości podjęcia tej funkcji wystawione przez Parafię zamieszkania. Rodzic nie może być świadkiem.

Osoby dorosłe, które nie przyjęły Bierzmowania zachęcamy, by zgłosić się do Parafii i podjąć przygotowanie indywidualne.

“Całe dobro pochodzi od Ojca przez Syna, a dociera do nas dzięki Duchowi Świętemu”

Św. Bazyli