Skip to main content

Chrzty

Sakrament Chrztu św. udzielamy w II i IV niedziele miesiąca na Mszy św. o godz. 13:00.

Prosząc o chrzest należy przedstawić w kancelarii następujące dokumenty:

  • Akt urodzenia dziecka
  • Zaświadczenie o małżeństwie (dla związku sakramentalnego dokument kościelny, a nie USC)
  • Zgoda na chrzest z Parafii zamieszkania – dla mieszkających poza naszą Parafią

Chrzestnymi mogą być katolicy, którzy:

  • ukończyli 16 lat,
  • przyjęli sakrament Bierzmowania,
  • regularnie podejmują praktyki religijne (niedzielna Msza św., Spowiedź św.)
    (osoby żyjące w związku niesakramentalnym nie spełniają tego wymogu)
  • uczestniczą w katechizacji (niepełnoletni)

Zaświadczenie o możliwości bycia chrzestnym wystawia Parafia faktycznego zamieszkania.

Katecheza dla rodziców i chrzestnych odbywa się w piątki poprzedzające niedzielę Chrztu o godz. 19:00 w kościele.

“Całe dobro pochodzi od Ojca przez Syna, a dociera do nas dzięki Duchowi Świętemu”

Św. Bazyli