Skip to main content

Pogrzeby

Pogrzeb chrześcijański

Rodzina zmarłego powinna zatroszczyć się o urządzenie pogrzebu katolickiego. Do odprawienia obrzędów pogrzebu jest upoważniona parafia ostatniego zamieszkania zmarłego. Na pogrzeb w innej parafii należy uzyskać zgodę parafii zamieszkania.

Po załatwieniu spraw w Urzędzie Stanu Cywilnego i w Zakładzie Pogrzebowym, należy spisać kościelny akt zgonu w Kancelarii Parafialnej, przedstawiając:
     1. odpis aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego (oryginał, tylko do wglądu)
     2. zaświadczenie o przyjęciu przez zmarłego ostatnich sakramentów, jeżeli udzielił ich kapłan spoza parafii (np. kapelan szpitala)

O terminie pogrzebu należy powiadomić organistę (Mikołaj Kowalcze tel.: 792-990-627), jeśli jest życzenie jego udziału w pogrzebie.

Zachęcamy, aby przystąpić do Spowiedzi św. przed pogrzebem i ofiarować duchowe owoce Komunii św. zmarłemu.

Urządzając pogrzeb rodzina zmarłego powinna kierować się zasadą duchowego pożytku dla zmarłego i uczestników pogrzebu. Należy unikać kosztownej wystawności. Rzeczy materialne jak wieńce, kwiaty, znicze, nagrobek są wyrazem miłości i pamięci, lecz nie przynoszą pożytku zmarłemu. To czynimy dla siebie. Dobrze jest podjąć działania duchowe: Msza św., modlitwa, ofiara duchowa, zyskiwanie odpustów, które będą niosły pomoc zmarłemu.“Całe dobro pochodzi od Ojca przez Syna, a dociera do nas dzięki Duchowi Świętemu”

Św. Bazyli