Skip to main content

Śluby

Małżeństwo 

 

Narzeczeni, którzy podjęli decyzję o zawarciu małżeństwa, powinni zgłosić się w miejscu zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego (wg uznania samych narzeczonych) w Kancelarii Parafialnej, by podjąć przygotowania wg terminarza:

  1. Rezerwacja terminu ślubu – nie później jak 3 miesiące wcześniej
  2. Kurs przedmałżeński i 3 wizyty w Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego 12 – 2 miesięcy wcześniej poprzez Fundację Towarzyszenia Rodzinie.
  3. Spisanie protokołu przedślubnego – od 6 do 3 miesięcy wcześniej, należy dostarczyć:
  • metryki Chrztu z adnotacją "do ślubu", nie starsze niż sześć miesięcy od daty wystawienia,
  • zaświadczenie z USC z miejsca stałego zamieszkania jednego z narzeczonych stwierdzające możliwość prawną zawarcia małżeństwa wydane nie wcześniej jak 6 miesięcy przed terminem ślubu. W przypadku wcześniejszego zawarcia małżeństwa cywilnego— odpis skrócony aktu małżeństwa USC.
  • dowody osobiste,
  • indeks z nauki religii, ewentualnie świadectwa z ostatnich lat nauki z oceną z religii.
  1. Duchowe przygotowanie przez przynajmniej 2 Spowiedzi św. (zaraz po protokole i krótko przed ślubem), pracę nad sobą, Komunię św. i modlitwę.
  2. Rozmowa duszpastersko-organizacyjna przed ślubem.

Organista
Mikołaj Kowalcze
tel.: 792 990 627.

Zakrystianka
s. Barbara Sarzyńska
tel. 661 043 593
(kontakt w sprawie dekoracji ołtarza)

Katolicka Poradnia Życia Rodzinnego  w naszej parafii służy pomocą w różnych sytuacjach małżeńskich.

“Całe dobro pochodzi od Ojca przez Syna, a dociera do nas dzięki Duchowi Świętemu”

Św. Bazyli