Skip to main content

Historia parafii

W skrócie:

23.06.1986 — powierzenie przez Kard. Macharskiego zadania organizowania nowej parafii ks. Kazimierzowi Wyrwie.

24/25.12.1987 — pierwsza Msza św. „Pasterka”, której przewodniczy Kard. Macharski, odprawiona w prymitywnej wiacie

1988 — wybudowanie tymczasowego budynku (kaplicy) dla celów liturgicznych, katechetycznych i duszpasterskich. Służył on do 2007 r.

25.12.1989 — erygowanie Parafii pw. Zesłania Ducha Świętego. Wcześniej wspólnota funkcjonowała jako Ośrodek Duszpasterski Parafii pw. Matki Boskiej Zwycięskiej

8.06.1991 — poświęcenie placu pod budowę kościoła przez ks. Kard. Macharskiego;
zadanie zaprojektowania kościoła z przyległymi budynkami powierzono
architektowi p. prof. Witoldowi Cęckiewiczowi

16.06.1997 — wmurowanie kamienia węgielnego przez ks. Kard. Macharskiego, poświęconego 8.06.1997 przez Ojca Świętego Jana Pawła II.

10.11.2001 — uroczyste wejście do nowego kościoła poświęconego przez ks. F. Kard. Macharskiego

22.10.2011 — uroczysta konsekracja kościoła i ołtarza, której dokonał J. E. ks. Franciszek Kard. Macharski.

1.07.2021 —ks. Prałat Kazimierz Wyrwa przeszedł na emeryturę. Drugim proboszczem Parafii został mianowany ks. Leszek Harasz dotychczasowy proboszcz w Porębie Żegoty.

1986

 • 23 czerwca — J. Em. Franciszek Kardynał MACHARSKI zleca ks. Kazimierzowi WYRWIE (kapłanowi z 11-letnim stażem), dotychczasowemu wikariuszowi parafii św. Jana Kantego w Krakowie na os. Widok — stworzenie Ośrodka Duszpasterskiego na powstającym os. Ruczaj.
 • Parafia powstaje na styku trzech Parafii:
  • Matki Bożej Zwycięskiej — Kraków-Borek Fałęcki, której proboszczem był ks. prałat Józef KOŁODZIEJCZYK;
  • Św. Stanisława Kostki — Kraków-Dębniki, której proboszczem był ks. dr Jan KRAWIEC SDB;
  • Matki Bożej Królowej Polski — Kraków-Kobierzyn, której proboszczem był ks. kanonik Piotr KAŁAMACKI;
 • Dzięki życzliwości ks. Piotra KAŁAMACKIEGO początkowo życie religijne powstającej wspólnoty koncentruje się przy parafii MB Królowej Polski — ze względu na łatwiejszy dojazd.
 • Katechizacja dzieci i młodzieży odbywa się w kościele w Kobierzynie (przez dwa pierwsze miesiące), a następnie w punkcie katechetycznym zorganizowanym w budynku gospodarczym Państwa DATÓW — przy ul. Wyłom (obecnie ul. Rostworowskiego 4).
 • Na podstawie protokołu uzgodnień planu budownictwa sakralnego i kościelnego z dn. 25.03.1986 r. podjęto starania o wskazanie lokalizacyjne pod kościół na os. Ruczaj.

1987

 • Grupa dzieci klas II przystępuje do Pierwszej Komunii Świętej w kościele MB Królowej Polski.
 • Od września — z pomocą w katechizacji przychodzą siostry Nazaretanki.
 • 24 września — Urząd Miasta Krakowa wydaje wskazanie lokalizacyjne pod przyszły kościół.
 • 11 listopada — Wydział Architektury wydaje zezwolenie na tymczasowe ogrodzenie terenu pod kościół i wybudowanie wiaty na gromadzenie materiałów budowlanych.
Wiata na składowanie materiałów budowlanych posłużyła jako pierwsza kaplica.
 • Dzięki ogromnej ofiarności kilkudziesięciu mężczyzn, przy niesprzyjającej pogodzie, w przeciągu 6 tygodni udaje się ogrodzić teren i zbudować drewnianą wiatę, w której J. Em. Fr. Kard. MACHARSKI, 24 grudnia 1987 r. odprawił pierwszą Mszę Świętą — Pasterkę.
  Opiekę nad kaplicą i zakrystią od tej pory przyjmuje pani Barbara ZYBOWSKA.
24/25 grudnia 1987 r. – pierwsza Pasterka w prowizorycznej kaplicy – pod przewodnictwem Jego Eminencji Franciszka Kardynała Macharskiego.

1988

 • Msze św. niedzielne o godz. 9.00 i 11.00 odprawiane są w prowizorycznej wiacie.
 • Od Świąt Wielkanocnych jest odprawiana codzienna Msza św. o godz. 18.00.
 • 1 maja — ks. Kazimierz WYRWA zamieszkuje w wynajętym domu przy ul. Dereniowej 4.
 • 4 lipca — Urząd Dzielnicowy Kraków-Podgórze wydaje zezwolenie na budowę prowizorycznego zaplecza socjalno-gospodarczego z tymczasową funkcją katechetyczną.
 • 20 sierpnia — przybywa do pracy duszpasterskiej pierwszy wikariusz — ks. mgr Stanisław RAMS.
 • W okresie od lipca do grudnia zostaje wzniesiony tymczasowy budynek, który jako kaplica służy życiu religijnemu Ośrodka Duszpasterskiego, a potem Parafii od 18.12.1988 r. do 10.11.2001 r.
Tymczasowa kaplica po poświęceniu

1989

 • Przygotowanie projektu kościoła wraz z zapleczem duszpasterskim przez pana profesora Witolda CĘCKIEWICZA.
 • Przeniesienie katechizacji do budynku parafialnego. W katechizacji pomaga siostra Wiesława KASZOWSKA.
 • 25 grudnia — erygowanie Parafii pod wezwaniem Zesłania Ducha Świętego. Pierwszym proboszczem zostaje ks. Kazimierz WYRWA.
Akt erekcyjny parafii Zesłania Ducha Świętego w Krakowie (str. 1.)
Akt erekcyjny parafii Zesłania Ducha Świętego w Krakowie (str. 2).

 1990

 • 25 sierpnia — do pomocy w duszpasterstwie i katechizacji przybywa neoprezbiter – ks. mgr Krzysztof WINIARSKI.
 • 1 września — katechizacja zostaje przeniesiona do szkół:
  • w Szkole Podstawowej nr 40 — katechizują ks. Stanisław RAMS i s. Wiesława KASZOWSKA;
  • w Szkole Podstawowej nr 151 — katechizują ks. Kazimierz WYRWA, ks. Krzysztof WINIARSKI i s. Danuta LASEK.

 1991

 • Gromadzenie materiałów (cegieł, drzewa, stali) na budowę kościoła.
 • Do pracy w katechizacji zostaje zatrudniona pierwsza katechetka świecka pani mgr Ewa BARAN.

 1992

 • 8 czerwca — J. E. Franciszek Kard. MACHARSKI poświęcił plac pod budowę kościoła.

 1993

 • 2 lutego — Wydział Architektury Urzędu Miasta wydaje decyzję o zatwierdzeniu planu realizacyjnego oraz pozwolenie na budowę kościoła z ośrodkiem parafialnym i duszpasterskim.
 • 4 maja — rozpoczęcie przygotowania terenu pod budowę i realizację sieci kanalizacyjnej.
 • Wykonanie fundamentów kościoła i budynku mieszkalnego.

 1994

 • Wykończenie stanu surowego plebanii oraz fundamentów pod budynek parafialny (dziś Dom Kultury) i kościoła.
 • 27 sierpnia — przybywa do pracy duszpasterskiej neoprezbiter — ks. mgr Robert CHRZĄSZCZ, w miejsce ks. Krzysztofa WINIARSKIEGO — przeniesionego do parafii Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Nowym Prokocimiu.

 1995

 • 26 sierpnia — do parafii przybywa neoprezbiter — ks. mgr Andrzej JELEŃ.
 • Zmiana organisty — za pana Zbigniewa INDYKA pracę podjął pan Bogusław PAWLISZ.
 • Wybudowanie stanu surowego budynku parafialnego i przyległych skrzydeł kościoła (zakrystia i kaplica).

 1996

 • Wzniesienie ściany kościoła do poziomu dachu.

 1997

 • W maju ukazał się 1. numer gazetki parafialnej „ZACZYN”. Redaktorem naczelnym został ks. Robert CHRZĄSZCZ.
 • Wykonano konstrukcję metalową dachu, następnie wykonano dach kościoła.
Budowa kościoła, 1997 r.
Budowa kościoła - ukończenie dachu.
 • 14—16 maja odbyła się pierwsza wizytacja kanoniczna parafii, którą przeprowadził J. E. Franciszek Kard. MACHARSKI.
 • 16 czerwca — wmurowanie kamienia węgielnego z grobu św. Królowej Jadwigi w ścianę frontową kościoła przez J. E. Franciszka Kard. MACHARSKIEGO, poświęconego 8.06.1997 r. przez papieża Jana Pawła II na Błoniach Krakowskich.
Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego przez J. E. Franciszka Kardynała Macharskiego.
 • 23—27 listopada — odbyły się 1. Misje Święte w parafii, które prowadzili ks. dr Jan SZCZEPANIAK i ks. Adam PODBIERA.

 1998

 • Zmiana w zespole duszpasterskim — ks. Stanisław RAMS, po 10 latach pracy duszpasterskiej, został przeniesiony do parafii Świętego Klemensa w Wieliczce, na jego miejsce przybył neoprezbiter — ks. mgr Wojciech WĘGRZYNIAK.
 • Zmiana organisty — na miejsce pana Bogusława PAWLISZA — pracę podjął pan Maciej CHMURSKI.
 • Budowane obiekty zostały podłączone do ciągów energetycznych i kanalizacyjnych. Wykończono wnętrze budynku mieszkalnego.

 1999

 • 25 lutego — zmarł ks. kanonik Wacław MOKOSA, emerytowany proboszcz parafii Poręba Żegoty — zamieszkały na terenie naszej parafii — pomagał w spowiedzi.
 • 16—17 marca — przeżywaliśmy Peregrynację — Nawiedzenie Kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.
 • Został oddany do użytku budynek mieszkalny, zwany „plebanią”, w którym zamieszkali wszyscy pracujący w parafii księża.
 • W miejsce przeniesionego do parafii MB Różańcowej w Krakowie na Piaskach Nowych ks. Roberta CHRZĄSZCZA do parafii przybył neoprezbiter — ks. mgr Kazimierz KRÓŻEL. Ponadto zamieszkali: ks. dr Tomasz KRAJ i ks. dr Antoni ŚWIERCZEK — wykładowcy PAT (obecnie UPJPII) oraz ks. mgr Marek GIZICKI, przygotowujący się do misji w Tanzanii.
 • Wykończono wnętrze budynku mieszkalnego.
 • W tyle kościoła wykonano betonowe schody, kanały ciepłownicze oraz wykonano niwelację terenu.

 2000

 • 18 maja — Jubileusz 25-lecia kapłaństwa proboszcza ks. kanonika Kazimierza WYRWY.
 • Do parafii przybył neoprezbiter — ks. mgr Tomasz TOMCZYK.
 • Został otwarty dom sióstr Nazaretanek, w którym zamieszkały 3 siostry.
 • Zostało wykończone wnętrze budynku zakrystii i mieszkanie dla sióstr.
 • W kościele zamontowano okna, wykonano ogrzewanie kościoła, instalację elektryczną i nagłośnienie.

 2001

 • Nastąpiły zmiany w zespole duszpasterskim — ks. Andrzej JELEŃ został przeniesiony do parafii Mariackiej, ks. Wojciech WĘGRZYNIAK został skierowany na studia biblijne do Rzymu. Na ich miejsce przybyli: ks. mgr Grzegorz GODAWA — neoprezbiter oraz pracownik Sądu Metropolitalnego — ks. mgr Jarosław SROKA, jako pomoc duszpasterska.
 • W kościele wykończono wnętrze: tynki, sufit, posadzkę, tabernakulum, ołtarz, chrzcielnicę i drzwi wejściowe.
 • 10 listopada — nastąpiło uroczyste pobłogosławienie kościoła, którego dokonał J. E. Franciszek Kard. MACHARSKI.

 2002

 • Ks. Kazimierz KRÓŻEL podjął decyzję udania się na misje do Tanzanii. Na jego miejsce przybył ks. mgr Marek HOLOTA, z 13-letnim stażem kapłańskim.
 • W starym budynku tzw. „kaplicy” została otwarta filia Młodzieżowego Katolickiego Domu Kultury im. Św. Jadwigi oraz „Ruczajowska Przystań”.
 • Rozpoczęto przygotowania do podjęcia dzieła budowy wieży kościelnej.

 2003

 • Została powołana Duszpasterska Rada Parafialna.
 • Powstał Parafialny Klub Seniora i pierwsze Kręgi Rodzin Domowego Kościoła.
 • 1 października — rozpoczęła działalność Świetlica parafialna — „Ruczajowska Przystań” dla dzieci z terenu naszej parafii.
 • W kościele zrealizowano fresk „Zesłanie Ducha Świętego” nad ołtarzem, Stacje Drogi krzyżowej.
 • Wykonano zewnętrzną elewację budynków i kościoła.

 2004

 • Zmiana w zespole duszpasterskim — ks. Grzegorz GODAWA został przeniesiony do parafii Wszystkich Świętych w Krakowie, a ks. Tomasz TOMCZYK — skierowany do pracy duszpasterskiej w Szwajcarii. Na ich miejsce przybyli neoprezbiterzy — ks. mgr Marek GOŁĄB i ks. mgr Tomasz KOŁODZIEJCZYK.
 • — Została wzniesiona wieża kościelna, na której zawisły 4 dzwony o imionach:
  • Jezus Chrystus — Odkupiciel Człowieka (na pamiątkę pontyfikatu Papieża Jana Pawła II);
  • Najświętsza Maryja Panna — Królowa Polski (na pamiątkę nawiedzenia parafii przez kopię cudownej Ikony w 1999 roku);
  • Święty Józef (ku czci wszystkich Ofiarodawców i Budowniczych kościoła);
  • Święty Kazimierz (jako dar wdzięczności księdza proboszcza Kazimierza WYRWY za łaskę tworzenia zrębów parafii i dzieło prowadzenia budowy kościoła).
 • 22 lipca — ustawiono na szczycie wieży kościelnej metalową konstrukcję — pobłogosławionego wcześniej krzyża z kulą zawierającą dokumenty dla potomnych
 • 13 listopada wieża i dzwony zostały poświęcone przy bardzo deszczowej pogodzie przez J. E. Franciszka Kard. MACHARSKIEGO.

 2005

 • 16—18 kwietnia — J. E. ks. bp Jan ZAJĄC odbył drugą w dziejach parafii wizytację kanoniczną.
 • Ks. Marek GOŁĄB został skierowany na studia prawnicze do Hiszpanii. Na jego miejsce przybył ks. mgr Robert POCHOPIEŃ, wikariusz z 5-letnim stażem kapłańskim.
 • W budynku parafialnym zostały wykonane wewnętrzne instalacje i tynki.

 2006

 • Ks. Tomasz KOŁODZIEJCZYK został skierowany do pracy w Kwesturze PAT. Na jego miejsce przybył neoprezbiter — ks. mgr Tomasz SZOPA.
 • Zostały wykończone: budynek parafialny i budynek bocznej kaplicy.
 • Grudzień — na wniosek Metropolity Krakowskiego J. E. Stanisława Kard. DZIWISZA — nadanie przez Stolicę Apostolską honorowego tytułu Kapelana Ojca Świętego (prałata) ks. kanonikowi Kazimierzowi WYRWIE, jako wyraz uznania dla pracy duszpasterskiej w diecezji i parafii.

 2007

 • 25—30 marca — zostały przeprowadzone przez księży Sercanów II. Misje Święte Intronizacyjne Serca Jezusowego.
 • Do parafii przybył wikariusz z 5-letnim stażem kapłańskim — ks. mgr Mirosław NIEWIEDZIAŁ.
 • Oddano do użytku budynek parafialny, do którego przeniesiono świetlicę „Ruczajowską Przystań”.
 • Dziesięciolecie gazetki parafialnej „ZACZYN”.
 • Wykonano część obejścia i parkingu przykościelnego.

 2008

 • Do parafii przybył ks. mgr Artur CHŁOPEK jako pomoc duszpasterska z zadaniem studiowania na UJ i organizowania Duszpasterstwa Akademickiego Ruczaj („DAR”).
 • Przy parafii rozpoczęło funkcjonowanie Centrum Kultury „Ruczaj”, jako filia Domu Kultury Podgórze.
 • Powstaje chór parafialny.
 • Wyburzono budynek tymczasowej kaplicy.
 • Wykonano parking i obejście.

 2009

 • Nastąpiła zmiana w zespole duszpasterskim — na miejsce ks. Roberta POCHOPNIA do parafii przybył wikariusz z 17-letnim stażem kapłańskim — ks. mgr Jacek TEKIELA oraz ks. mgr Franciszek GRUSZKA z zadaniem tworzenia nowej wspólnoty parafialnej przy Bibliotece UPJPII.
 • W kościele rozpoczęto wyposażanie wnętrza w ławki i witraże.
 • Funkcję katechetki podjęła pani mgr Agnieszka ZYBOWSKA.

 2010

 • Do parafii przybył ks. mgr Piotr LISTOPAD, wikariusz z 6-letnim stażem kapłańskim.
 • Na terenie naszej parafii zamieszkał ks. dr Tomasz SZARLIŃSKI, pracownik Biblioteki UPJPII.
 • W kościele wykonano ławki, balustradę na chór, oświetlenie i kropielnice.
 • Zamontowano nowe gablotki — tablice informacyjne.

2011 — DWUDZIESTY PIĄTY ROK DUSZPASTERSTWA

 • Nowenna Miesięcy przed uroczystością konsekracji kościoła (od stycznia do września — w drugie niedziele miesiąca — o głoszenie słowa Bożego i złożenie świadectwa byli poproszeni byli wikariusze parafii:
  • I. ks. dr Wojciech WĘGRZYNIAK;
  • II. ks. mgr Tomasz SZOPA;
  • III. ks. mgr Andrzej JELEŃ;
  • IV. ks. dr Marek GOŁĄB;
  • V. ks. mgr Robert POCHOPIEŃ;
  • VI. ks. mgr Stanisław RAMS;
  • VII. ks. mgr Kazimierz KRÓŻEL;
  • VIII. ks. mgr Tomasz TOMCZYK;
  • IX. ks. dr Grzegorz GODAWA.
 • 20—22 marca odbyła się trzecia wizytacja kanoniczna parafii, którą przeprowadził J. E. ks. bp Jan SZKODOŃ.
 • Wnętrze kościoła wyposażono w nowe konfesjonały, kamienne stojaki pod kwiaty.
 • 28 maja — w Katedrze Wawelskiej odbyły się święcenia kapłańskie, a 29 maja — prymicje w kościele parafialnym — parafianina ks. mgr. Mateusza SZYMCZYKA, skierowanego do pracy duszpasterskiej w parafii św. Grzegorza w Krakowie-Ruszczy. Sakramentu Święceń udzielił J. E. Stanisław Kard. DZIWISZ.
 • W sierpniu wykonano malowanie wnętrza kościoła.
 • 1 października — w kościele parafialnym odbyły się święcenia kapłańskie, a 2 października — prymicje parafianina ks. mgr. Marcina BAJDY, ze zgromadzenia Księży Rogacjonistów Serca Jezusowego, będzie pracował w Warszawie. Sakramentu Święceń udzielił mu J. E. ks. bp Jan SZKODOŃ.
 • 9—15 października odbyły się III. Misje Święte przygotowujące parafię do uroczystości konsekracji kościoła. Misje przeprowadził ks. Władysław NAWOROL, sercanin.
 • Wykonano budowę ogrodzenia oraz obłożono kamieniem schody wejściowe kościoła.
 • 19—21 Triduum liturgiczne przed uroczystością konsekracji kościoła, prowadził liturgista ks. Stanisław MIESZCZAK, SCJ.
 • 22 października — UROCZYSTOŚĆ KONSEKRACJI KOŚCIOŁA I OŁTARZA dokonana przez J. E. Franciszka Kard. MACHARSKIEGO.
 • Wznowienie redagowania gazety parafialnej „Zaczyn”.
 • Założenie strony internetowej Parafii.
 • 1 listopada — funkcję drugiego organisty podjął pan Krzysztof PAWLISZ.

2012

 • Zmiany w zespole duszpasterskim:
  • Sierpień — na miejsce ks. dr. Tomasza SZARLIŃSKIEGO przybył do parafii z zadaniem pomocy duszpasterskiej i funkcją sędziego Sądu Metropolitalnego — ks. dr Szymon JANICZEK, wyświęcony w zakonie ojców pijarów.
  • Wrzesień — na miejsce ks. mgr. Piotra LISTOPADA, skierowanego do parafii Mariackiej, przybył wikariusz ks. mgr Tadeusz TYLKA, wyświęcony w 2003 r.
 • Na roczną praktykę diakońską został przysłany alumn VI roku WSD AK — diakon Piotr ADAMAREK.
 • 22 października — 1. ROCZNICA KONSEKRACJI KOŚCIOŁA I OŁTARZA.
 • 8-11 grudnia — Rekolekcje adwentowe w ramach ożywienia Nabożeństwa Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
 • 8 grudnia — decyzją władz seminaryjnych WSD AK, na dalszą praktykę diakońską, dk. Piotr ADAMAREK został przeniesiony do parafii pw. św. Wojciecha w Krakowie — os. Bronowickie.
 • 24/25 grudnia — uroczysta Msza św. „Pasterka” pod przewodnictwem J. E. ks. bp. Jana SZKODONIA jako dziękczynienie za 25 lat sprawowania Eucharystii na osiedlu Ruczaj.

2013

 • Marzec — w kościele zostały zamontowane nowe ekrany i rzutnik do wyświetlania pieśni.
 • 27 kwietnia — 5 maja odbyły się Misje Miłosierdzia Bożego przygotowujące parafię do uroczystości Nawiedzenia Obrazu Jezusa Miłosiernego i Relikwii św. s. Faustyny i bł. Jana Pawła II. Misje przeprowadził ks. Zdzisław PŁUSKA, sercanin.
 • 6-7 maja odbyła się uroczystość nawiedzenia parafii przez Peregrynujący Obraz Jezusa Miłosiernego wraz z Relikwiami św. s. Faustyny i bł. Jana Pawła II. Uroczystą Mszę św. na rozpoczęcie Nawiedzenia odprawił J. E. ks. bp Jan SZKODOŃ.
 • Lipiec — wnętrze kościoła wyposażono w nowy stolik na parametry liturgiczne i półkę na prasę katolicką.
 • 28 sierpnia — na miejsce ks. mgr. lic. Tadeusza TYLKI, skierowanego do pracy duszpasterskiej w parafii Pcim, przybył wikariusz ks. mgr Grzegorz GRZYBOWSKI, wyświęcony w 2002 r.
 • Decyzją władz zakonnych zostały skierowane do katechizacji i prowadzenia grup dziecięcych siostry: Wiesława KASZOWSKA i Grażyna NOGAJ.
 • Wrzesień — w bocznej kaplicy kościoła został zamontowany konfesjonał „szafowy”.
 • 23 października — pobłogosławienie nowych obrazów przedstawiających świętego Jana Pawła II, papieża i świętej siostry Faustyny Kowalskiej — Apostołów Bożego Miłosierdzia, namalowanych przez panią Marię SAMBORSKĄ.
 • Zamontowano nowe klamki do drzwi kościoła oraz barierki ochronne wzdłuż budynku plebanii.

2014 

 • Zamontowano nowe tablice informacyjne.
 • Umeblowanie nowej kancelarii i zakrystii.
 • Luty — przeniesienie kancelarii parafialnej z budynku zakrystii do budynku parafialnego.
 • Decyzją władz zakonnych została skierowana do katechizacji i prowadzenia grup dziecięcych siostra Rafaela Małgorzata BARANOWSKA.
 • Październik/Listopad — montaż witraży do okien w kaplicy bocznej.
 • Montaż wiatrołapu przy głównych drzwiach kościoła.
 • 25 grudnia - 25 rocznica erygowania parafii

2015

 • Sierpień 2015 — nastąpiły zmiany w zespole duszpasterskim: decyzją J. Em. St. Kard. DZIWISZA — na miejsce ks. mgr. Jacka TEKIELI i ks. mgr. Artura CHŁOPKA zostali skierowani wikariusze: ks. mgr Zdzisław ZIĘBA i ks. mgr Zbigniew SALA.
 • Przedsionek kościoła wyposażono w klęczniki.
 • Adwent — rozpoczęcie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia w Kościele powszechnym, ogłoszonego przez Ojca świętego Franciszka.

2016

 • 13 maja J. E. Stanisław Kard. Dziwisz erygował parafię pw. św. Jana Pawła II, papieża w Krakowie przy ul. Bobrzyńskiego 8, w miejsce dotychczasowego Rektoratu. Pierwszym proboszczem tejże parafii został mianowany dotychczasowy rektor ks. Franciszek GRUSZKA, mieszkający na terenie naszej parafii.
 • W dniach 21-31 lipca br. odbyły się Światowe Dni Młodzieży w Krakowie pod przewodnictwem Ojca świętego Franciszka. Głównymi punktami programu m. in. były: Droga krzyżowa na Błoniach w Krakowie, Nocne Czuwanie oraz Msza Święta Posłania w Brzegach k. Wieliczki.
 • 18 sierpnia decyzją J. E. Stanisława Kard. DZIWISZA — mieszkający na terenie naszej parafii ks. dr Szymon JANICZEK został odwołany z pełnionych funkcji i przeniesiony na inną placówkę
 • Decyzją władz zakonnych zostały skierowane do katechizacji i prowadzenia grup dziecięcych siostry: Milena Elżbieta SETLAK, Paula Barbara ŚPIEWAK i Melania PLISZKA.
 • Na plebanii zamieszkał ks. mgr Krzysztof RYSZAWY, wikariusz nowo utworzonej parafii pw. św. Jana Pawła II.
 • 20 listopada — zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia w Kościele powszechnym.2019

 • 28 sierpnia ks. Szymon Wróbel został mianowany wikariuszem parafii w miejsce ks. Zdzisława Zięby.

2020

 • 1. lipca drugim proboszczem parafii św. Jana Pała II (mieszkającym na naszej plebanii) został mianowany ks. Tomasz Pilarczyk w miejsce ks. Franciszka Gruszki. 
 • 27. sierpnia ks. Karol Paluch został skierowany do parafii jako wikariusz w miejsce ks. Grzegorza Grzybowskiego.

2021

 • 18 kwietnia J.E. abp Marek Jędraszewski, Metropolita Krakowski dokonał poświęcenia nowych organów. 28. głosowy instrument został zbudowany w 2020 r. przez firmę  Zdzisława Molina . 
 • 27 czerwca – 35 lecie duszpasterzowania ks. Prałata Kazimierza Wyrwy na os. Ruczaj w Krakowie.
 • 1. lipca —ks. Prałat Kazimierz Wyrwa przeszedł na emeryturę. Drugim proboszczem Parafii został mianowany ks. Leszek Harasz dotychczasowy proboszcz w Porębie Żegoty. Ks. Zbigniew Sala został zwolniony z obowiązków wikariusza parafii i mianowany proboszczem w Zembrzycach.
 • Listopad montaż bramy wjazdowej od ul. Kobierzyńskiej.
 • Grudzień  montaż witraży wschodniej ściany kościoła.

2022

 • 5 czerwca – uroczystość odpustowa, suma pod przewodnictwem J.E. abp. Marka Jędraszewskiego, Metropolity Krakowskiego.
 • sierpień  — s. Imelda Rola została przełożoną domu sióstr nazaretanek i katechetką w miejsce s. Mileny Setlak, zaś s. Barbara Sarzyńska podjęła posługę zakrystianki w miejsce s. Melanii Pliszki. Ks. mgr Mateusz Ostwald, neoprezbiter, został mianowany wikariuszem w miejsce ks. Szymona Wróbla.
 • październik renowacja fasady kościoła

2023

 • 1 kwietnia Maciej Lekowski w sanktuarium św. Jana Pawła II został pobłogosławiony do posługi w naszej parafii jako Nadzwyczajny Szafarz Komunii św.
 • lipiec montaż ostatnich witraży w kościele: Bóg Ojciec - Stwórca (nad wejściem wschodnim) i Syn Boży – Baranek paschalny (nad wejściem zachodnim).
 • lipiec – listopad renowacja wieży oraz elewacji kościoła i budynków przylegających. Wymiana pokrycia dachu kościoła.
 • 26 sierpnia   — ks. mgr Bartłomiej Wajda, dotychczasowy wikariusz w par. św. Barbary w Libiążu, został mianowany wikariuszem w miejsce ks. Karola Palucha.

“Całe dobro pochodzi od Ojca przez Syna, a dociera do nas dzięki Duchowi Świętemu”

Św. Bazyli