Duszpasterze naszej Wspólnoty Parafialnej


 • posługują w parafii:
 • Ks. dr Leszek HARASZ wyśw. 1992 kanonik E.c.;
  od 01.07.2021 proboszcz
  katecheta
  Ks. Kazimierz WYRWA wyśw. 1975 kapelan Ojca Świętego (prałat);
  od 25.08.1986 pierwszy duszpasterz parafii
  od 30.06.2021 emerytowany proboszcz
  Ks. mgr Karol PALUCH wyśw. 2016 wikariusz;
  od 2020 katecheta SP 151
  Ks. mgr Szymon WRÓBEL wyśw. 2016 wikariusz;
  od 2019, katecheta SP 40 i NCHSP 2
 • pochodzą z naszej parafii:
 • Ks. mgr Mateusz SZYMCZYK wyśw. 2011 ksiądz diecezjalny
  Ks. mgr Marcin BAJDA, rcj wyśw. 2011 ksiądz zakonny