KALENDARIUM Z ŻYCIA PARAFII — KRONIKA

ETAPY TWORZENIA WSPÓLNOTY
PW. ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO NA OSIEDLU RUCZAJ

Rok 1986

 • 23 czerwiec — J. Em. Franciszek Kardynał MACHARSKI zleca ks. Kazimierzowi WYRWIE (kapłanowi z 11-letnim stażem), dotychczasowemu wikariuszowi parafii św. Jana Kantego w Krakowie na Osiedlu Widok — stworzenie Ośrodka Duszpasterskiego na powstającym Osiedlu Ruczaj.
 • Osiedle Ruczaj i Parafia powstaje na styku trzech Parafii:
  • Matki Bożej Zwycięskiej — Kraków-Borek Fałęcki, której proboszczem był ks. prałat Józef KOŁODZIEJCZYK;
  • Św. Stanisława Kostki — Kraków-Dębniki, której proboszczem był ks. dr Jan KRAWIEC SDB;
  • Matki Bożej Królowej Polski — Kraków-Kobierzyn, której proboszczem był ks. kanonik Piotr KAŁAMACKI;
 • Dzięki życzliwości ks. Piotra KAŁAMACKIEGO początkowo życie religijne powstającej wspólnoty koncentruje się przy parafii MB Królowej Polski — ze względu na łatwiejszy dojazd.
 • Katechizacja dzieci i młodzieży odbywa się w kościele w Kobierzynie (przez dwa pierwsze miesiące), a następnie w punkcie katechetycznym zorganizowanym w budynku gospodarczym Państwa DATÓW — przy ul. Wyłom (obecnie ul. Rostworowskiego 4).
 • Na podstawie protokołu uzgodnień planu budownictwa sakralnego i kościelnego z dn. 25.03.1986 r. podjęto starania o wskazanie lokalizacyjne pod kościół na os. Ruczaj.

Rok 1987

 • Grupa dzieci klas II przystępuje do Pierwszej Komunii Świętej w kościele MB Królowej Polski.
 • Od września — z pomocą w katechizacji przychodzą siostry Nazaretanki.
 • 24 wrzesień — Urząd Miasta Krakowa wydaje wskazanie lokalizacyjne pod przyszły kościół.
 • 11 listopad — Wydział Architektury wydaje zezwolenie na tymczasowe ogrodzenie terenu pod kościół i wybudowanie wiaty na gromadzenie materiałów budowlanych.
 • Dzięki ogromnej ofiarności kilkudziesięciu mężczyzn, przy niesprzyjającej pogodzie, w przeciągu 6 tygodni udaje się ogrodzić teren i zbudować drewnianą wiatę, w której J. Em. Fr. Kard. MACHARSKI, 24 grudnia 1987 r. odprawił pierwszą Mszę Świętą — Pasterkę.
  Opiekę nad kaplicą i zakrystią od tej pory przyjmuje pani Barbara ZYBOWSKA.

Rok 1988

 • Msze św. niedzielne o godz. 9.00 i 11.00 odprawiane są w prowizorycznej wiacie.
 • Od Świąt Wielkanocnych jest odprawiana codzienna Msza św. o godz. 18.00.
 • 1 maj — ks. Kazimierz WYRWA zamieszkuje w wynajętym domu przy ul. Dereniowej 4.
 • 4 lipiec — Urząd Dzielnicowy Kraków-Podgórze wydaje zezwolenie na budowę prowizorycznego zaplecza socjalno-gospodarczego z tymczasową funkcją katechetyczną.
 • 20 sierpień — przybywa do pracy duszpasterskiej pierwszy wikariusz — ks. mgr Stanisław RAMS.
 • W okresie od lipca do grudnia zostaje wzniesiony tymczasowy budynek zwany „kaplicą”, który służy życiu religijnemu Ośrodka Duszpasterskiego, a potem Parafii od 18.12.1988 r. do 10.11.2001 r.

Rok 1989

 • Przygotowanie projektu kościoła wraz z zapleczem duszpasterskim przez pana profesora Witolda CĘCKIEWICZA.
 • Przeniesienie katechizacji do budynku parafialnego. W katechizacji pomaga siostra Wiesława KASZOWSKA.
 • 25 grudzień — erygowanie Parafii pod wezwaniem Zesłania Ducha Świętego. Pierwszym proboszczem zostaje ks. Kazimierz WYRWA.

Rok 1990

 • 25 sierpień — do pomocy w duszpasterstwie i katechizacji przybywa neoprezbiter – ks. mgr Krzysztof WINIARSKI.
 • 1 wrzesień — katechizacja zostaje przeniesiona do szkół:
  • w Szkole Podstawowej nr 40 — katechizują ks. Stanisław RAMS i s. Wiesława KASZOWSKA;
  • w Szkole Podstawowej nr 151 — katechizują ks. Kazimierz WYRWA, ks. Krzysztof WINIARSKI i s. Danuta LASEK.

Rok 1991

 • Gromadzenie materiałów (cegieł, drzewa, stali) na budowę kościoła.
 • Do pracy w katechizacji zostaje zatrudniona pierwsza katechetka świecka pani mgr Ewa BARAN.

Rok 1992

 • 8 czerwiec — J. Em. Fr. Kard. MACHARSKI poświęcił plac pod budowę kościoła.

Rok 1993

 • 2 luty — Wydział Architektury Urzędu Miasta wydaje decyzję o zatwierdzeniu planu realizacyjnego oraz pozwolenie na budowę kościoła z ośrodkiem parafialnym i duszpasterskim.
 • 4 maj — rozpoczęcie przygotowania terenu pod budowę i realizacja sieci kanalizacyjnej.
 • Wykonanie fundamentów kościoła i budynku mieszkalnego.

Rok 1994

 • Wykończenie stanu surowego plebanii oraz fundamentów pod budynek parafialny (dziś Dom Kultury) i kościoła.
 • 27 sierpień — przybywa do pracy duszpasterskiej neoprezbiter — ks. mgr Robert CHRZĄSZCZ, w miejsce ks. Krzysztofa WINIARSKIEGO — przeniesionego do parafii Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Nowym Prokocimiu.

Rok 1995

 • 26 sierpień — do parafii przybywa Neoprezbiter — ks. mgr Andrzej JELEŃ.
 • Zmiana organisty — za pana Zbigniewa INDYKA pracę podjął pan Bogusław PAWLISZ.
 • Wybudowanie stanu surowego budynku parafialnego i przyległych skrzydeł kościoła (zakrystia i kaplica).

Rok 1996

 • Wzniesienie ściany kościoła do poziomu dachu.

Rok 1997

 • W maju ukazał się 1. numer gazetki parafialnej „ZACZYN”. Redaktorem naczelnym został ks. Robert CHRZĄSZCZ.
 • Wykonano konstrukcję metalową dachu, następnie wykonano dach kościoła.
 • W dniach 14—16 maja odbyła się pierwsza wizytacja kanoniczna parafii, którą przeprowadził J. Em. Fr. Kard. MACHARSKI.
 • 16 czerwiec — wmurowanie kamienia węgielnego z grobu św. Królowej Jadwigi w ścianę frontową kościoła przez J. Em. Fr. Kard. MACHARSKIEGO, poświęconego 8.06.1997 r. przez papieża Jana Pawła II na Błoniach Krakowskich.
 • W dniach 23—27 listopada — odbyły się 1. Misje Święte w parafii, które prowadzili ks. dr Jan SZCZEPANIAK i ks. Adam PODBIERA.

Rok 1998

 • Zmiana w zespole duszpasterskim — ks. Stanisław RAMS, po 10 latach pracy duszpasterskiej, został przeniesiony do parafii Świętego Klemensa w Wieliczce, na jego miejsce przybył neoprezbiter — ks. mgr Wojciech WĘGRZYNIAK.
 • Zmiana organisty — na miejsce pana Bogusława PAWLISZA — pracę podjął pan Maciej CHMURSKI.
 • Budowane obiekty zostały podłączone do ciągów energetycznych i kanalizacyjnych. Wykończono wnętrze budynku mieszkalnego.

Rok 1999

 • 25 luty — „zasnął w Panu” ks. kanonik Wacław MOKOSA, emerytowany proboszcz parafii Poręba Żegoty — zamieszkały na terenie naszej parafii — pomagał w spowiedzi.
 • W dniach 16—17 marca — przeżywaliśmy Peregrynację — Nawiedzenie Kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.
 • Został oddany do użytku budynek mieszkalny, zwany „plebanią”, w którym zamieszkali wszyscy pracujący w parafii księża.
 • W miejsce przeniesionego do parafii MB Różańcowej w Krakowie na Piaskach Nowych ks. Roberta CHRZĄSZCZA do parafii przybył neoprezbiter — ks. mgr Kazimierz KRÓŻEL.
  Ponadto zamieszkali: ks. dr Tomasz KRAJ i ks. dr Antoni ŚWIERCZEK — wykładowcy PAT-u (obecnie UPJPII) oraz ks. mgr Marek GIZICKI, przygotowujący się do misji w Tanzanii.
 • Wykończono wnętrze budynku mieszkalnego.
 • W tyle kościoła wykonano betonowe schody, kanały ciepłownicze oraz wykonano niwelację terenu.

Rok 2000

 • 18 maj — Jubileusz 25-lecia kapłaństwa proboszcza ks. kanonika Kazimierza WYRWY.
 • Do parafii przybył neoprezbiter — ks. mgr Tomasz TOMCZYK.
 • Został otwarty dom sióstr Nazaretanek, w którym zamieszkały 3 siostry.
 • Zostało wykończone wnętrze budynku zakrystii i mieszkanie dla sióstr.
 • W kościele zamontowano okna, wykonano ogrzewanie kościoła, instalację elektryczną i nagłośnienie.

Rok 2001

 • Nastąpiły zmiany w zespole duszpasterskim — ks. Andrzej JELEŃ został przeniesiony do parafii Mariackiej, ks. Wojciech WĘGRZYNIAK udał się na studia biblistyczne do Rzymu. Na ich miejsce przybyli: ks. mgr Grzegorz GODAWA — neoprezbiter oraz pracownik Sądu Metropolitalnego — ks. mgr Jarosław SROKA, jako pomoc duszpasterska.
 • W kościele wykończono wnętrze: tynki, sufit, posadzkę, tabernakulum, ołtarz, chrzcielnicę i drzwi wejściowe.
 • 10 listopad — nastąpiło uroczyste pobłogosławienie kościoła, którego dokonał J. Em. Fr. Kard. MACHARSKI.

Rok 2002

 • Ks. Kazimierz KRÓŻEL podjął decyzję udania się na misje do Tanzanii. Na jego miejsce przybył ks. mgr Marek HOLOTA, z 13-letnim stażem kapłańskim.
 • W starym budynku tzw. „kaplicy” została otwarta filia Młodzieżowego Katolickiego Domu Kultury im. Św. Jadwigi oraz „Ruczajowska Przystań”.
 • Rozpoczęto przygotowania do podjęcia dzieła budowy wieży kościelnej.

Rok 2003

 • Została powołana z wyboru Duszpasterska Rada Parafialna.
 • Powstał Parafialny Klub Seniora, pierwsze Kręgi Rodzin Domowego Kościoła.
 • 1 październik — rozpoczęła działalność Świetlica parafialna — „Ruczajowska Przystań” dla dzieci z terenu naszej parafii.
 • W kościele zrealizowano fresk „Zesłania Ducha Świętego” nad ołtarzem, Stacje Drogi krzyżowej.
 • Wykonano zewnętrzną elewację budynków i kościoła.

Rok 2004

 • 22 lipiec — ustawiono na szczycie wieży kościelnej metalową konstrukcję — pobłogosławionego wcześniej — krzyża z kulą zawierającą dokumenty dla potomnych.
 • Została wzniesiona wieża kościelna z funkcją dzwonnicy, na której zawisły 4 dzwony o imionach:
  • Jezus Chrystus — Odkupiciel Człowieka (na pamiątkę pontyfikatu Papieża Jana Pawła II);
  • Najświętsza Maryja Panna — Królowa Polski (na pamiątkę nawiedzenia parafii przez kopię cudownej Ikony w 1999 roku);
  • Święty Józef (ku czci wszystkich Ofiarodawców i Budowniczych kościoła);
  • Święty Kazimierz (jako dar wdzięczności księdza proboszcza Kazimierza WYRWY za łaskę tworzenia zrębów parafii i dzieło prowadzenia budowy kościoła).
 • Zmiana w zespole duszpasterskim — ks. Grzegorz GODAWA został przeniesiony do parafii Wszystkich Świętych w Krakowie, a ks. Tomasz TOMCZYK — skierowany do pracy duszpasterskiej w Szwajcarii.
 • Na ich miejsce przybyli neoprezbiterzy — ks. mgr Marek GOŁĄB i ks. mgr Tomasz KOŁODZIEJCZYK.
 • Wieża i dzwony zostały poświęcone przy bardzo deszczowej pogodzie 13 listopada przez J. Em. Fr. Kard. MACHARSKIEGO.

Rok 2005

 • W dniach 16—18 kwietnia — J. Eks. ks. bp Jan ZAJĄC odbył drugą w dziejach parafii wizytację kanoniczną.
 • Ks. Marek GOŁĄB został skierowany na studia prawnicze do Hiszpanii. Na jego miejsce przybył ks. mgr Robert POCHOPIEŃ, wikariusz z 5-letnim stażem kapłańskim.
 • W budynku parafialnym zostały wykonane wewnętrzne instalacje i tynki.

Rok 2006

 • Ks. Tomasz KOŁODZIEJCZYK został skierowany do pracy w Kwesturze PAT-u. Na jego miejsce przybył neoprezbiter — ks. mgr Tomasz SZOPA.
 • Zostały wykończone: budynek parafialny i budynek „bocznej” kaplicy.
 • Grudzień — na wniosek Metropolity Krakowskiego J. Em. St. Kard. DZIWISZA — nadanie przez Stolicę Apostolską honorowego tytułu Kapelana Ojca Świętego (prałata) ks. kanonikowi Kazimierzowi WYRWIE, jako wyraz uznania dla pracy duszpasterskiej w diecezji i parafii.

Rok 2007

 • W dniach 25—30 marca — zostały przeprowadzone przez księży Sercanów II. Misje Święte Intronizacyjne Serca Jezusowego.
 • Do parafii przybył wikariusz z 5-letnim stażem kapłańskim — ks. mgr Mirosław NIEWIEDZIAŁ.
 • Oddano do użytku budynek parafialny, do którego przeniesiono świetlicę „Ruczajowską Przystań”.
 • Dziesięciolecie gazetki parafialnej „ZACZYN”.
 • Wykonano część obejścia i parkingu przykościelnego.

Rok 2008

 • Do parafii przybył ks. mgr Artur CHŁOPEK jako pomoc duszpasterska z podjęciem zadania studiowania na UJ i organizowaniem Duszpasterstwa Akademickiego „DAR”.
 • Przy parafii rozpoczęło funkcjonowanie Centrum Kultury „Ruczaj”, jako filia Domu Kultury Podgórze.
 • Powstaje chór parafialny.
 • Wyburzono budynek „starej kaplicy”.
 • Wykonano parking i obejście.

Rok 2009

 • Nastąpiła zmiana w zespole duszpasterskim — na miejsce ks. Roberta POCHOPNIA do parafii przybył wikariusz z 17-letnim stażem kapłańskim — ks. mgr Jacek TEKIELA oraz ks. mgr Franciszek GRUSZKA z zadaniem tworzenia nowej wspólnoty parafialnej przy Bibliotece UPJPII (obecnie rektor Rektoratu bł. Jana Pawła II).
 • W kościele rozpoczęto wyposażanie wnętrza w ławki i witraże.
 • Funkcję katechetki podjęła pani mgr Agnieszka ZYBOWSKA.

Rok 2010

 • Do parafii przybył ks. mgr Piotr LISTOPAD, wikariusz z 6-letnim stażem kapłańskim.
 • Na terenie naszej parafii zamieszkał ks. dr Tomasz SZARLIŃSKI, pracownik Biblioteki UPJPII.
 • W kościele wykonano ławki, balustradę na chór, oświetlenie i kropielnice.
 • Zamontowano nowe gablotki — tablice informacyjne.

Rok 2011 — DWUDZIESTY PIĄTY ROK

 • Nowenna Miesięcy przed uroczystością konsekracji kościoła (od stycznia do września — w drugie niedziele miesiąca — o głoszenie słowa Bożego i złożenie świadectwa byli poproszeni „byli” wikariusze parafii:
  • I. ks. dr Wojciech WĘGRZYNIAK;
  • II. ks. mgr Tomasz SZOPA;
  • III. ks. mgr Andrzej JELEŃ;
  • IV. ks. dr Marek GOŁĄB;
  • V. ks. mgr Robert POCHOPIEŃ;
  • VI. ks. mgr Stanisław RAMS;
  • VII. ks. mgr Kazimierz KRÓŻEL;
  • VIII. ks. mgr Tomasz TOMCZYK;
  • IX. ks. dr Grzegorz GODAWA.
 • W dniach 20—22 marca odbyła się trzecia wizytacja kanoniczna parafii, którą przeprowadził J. Eks. ks. bp Jan SZKODOŃ.
 • Wnętrze kościoła wyposażono w nowe konfesjonały, kamienne stojaki pod kwiaty.
 • W sierpniu wykonano malowanie wnętrza kościoła.
 • 28 maj — w Katedrze Wawelskiej odbyły się święcenia kapłańskie, a 29 maja — prymicje w kościele parafialnym — parafianina ks. mgr. Mateusza SZYMCZYKA, skierowanego do pracy duszpasterskiej w parafii św. Grzegorza w Krakowie-Ruszczy. Sakramentu Święceń udzielił mu J. Em. St. Kard. DZIWISZ.
 • 1 październik — w kościele parafialnym odbyły się święcenia kapłańskie, a 2 października — prymicje parafianina ks. mgr. Marcina BAJDY, ze zgromadzenia Księży Rogacjonistów Serca Jezusowego, będzie pracował w Warszawie. Sakramentu Święceń udzielił mu J. Eks. ks. bp Jan SZKODOŃ.
 • W dniach 9—15 października odbyły się III. Misje Święte przygotowujące parafię do uroczystości konsekracji kościoła. Misje przeprowadził ks. Władysław NAWOROL, sercanin.
 • Wykonano budowę ogrodzenia oraz obłożono kamieniem schody wejściowe kościoła.
 • W dniach 19—21 października odbyło się „Triduum liturgiczne” przed uroczystością konsekracji kościoła, prowadzone przez liturgistę — ks. Stanisława MIESZCZAKA, SCJ.
 • 22 październik — UROCZYSTOŚĆ KONSEKRACJI KOŚCIOŁA I OŁTARZA dokonana przez J. Em. Franciszka Kardynała MACHARSKIEGO.
 • Wznowienie redagowania gazety parafialnej „Zaczyn”.
 • Funkcjonowanie strony internetowej parafii.
 • Z dniem 1 listopada — funkcję drugiego organisty podjął pan Krzysztof PAWLISZ.

Rok 2012

 • Zmiany w zespole duszpasterskim:
  • Sierpień — na miejsce ks. dr. Tomasza SZARLIŃSKIEGO przybył do parafii z zadaniem pomocy duszpasterskiej i funkcją sędziego Sądu Metropolitalnego — ks. dr Szymon JANICZEK, wyświęcony w zakonie ojców pijarów.
  • Wrzesień — na miejsce ks. mgr. Piotra LISTOPADA, skierowanego do parafii Mariackiej, przybył wikariusz ks. mgr Tadeusz TYLKA, wyświęcony w 2003 r.
 • Na roczną praktykę diakońską został przysłany alumn VI roku WSD AK — diakon Piotr ADAMAREK.
 • 22 październik — 1. ROCZNICA KONSEKRACJI KOŚCIOŁA I OŁTARZA.
 • 8-11 grudnia — Rekolekcje adwentowe w ramach ożywienia Nabożeństwa Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
 • 8 grudzień — decyzją władz seminaryjnych WSD AK, na dalszą praktykę diakońską, dk. Piotr ADAMAREK został przeniesiony do parafii pw. św. Wojciecha w Krakowie — os. Bronowickie.
 • 24/25 grudnia — uroczysta Msza św. „Pasterka” pod przewodnictwem J. Eks. ks. bp. Jana SZKODONIA jako dziękczynienie za 25 lat sprawowania Eucharystii na osiedlu Ruczaj — 25. rocznica odprawienia pierwszej Mszy św. „Pasterki”.

Rok 2013

 • Marzec — w kościele zostały zamontowane nowe ekrany i rzutnik do wyświetlania pieśni.
 • W dniach 27 kwietnia — 5 maja odbyły się Misje Miłosierdzia Bożego przygotowujące parafię do uroczystości Nawiedzenia Obrazu Jezusa Miłosiernego i Relikwii św. s. Faustyny i bł. Jana Pawła II. Misje przeprowadził ks. Zdzisław PŁUSKA, sercanin.
 • W dniach 6/7 maja odbyła się uroczystość nawiedzenia parafii przez Peregrynujący Obraz Jezusa Miłosiernego wraz z Relikwiami św. s. Faustyny i bł. Jana Pawła II.
  Uroczystą Mszę św. na rozpoczęcie Nawiedzenia odprawił J. Eks. ks. bp Jan SZKODOŃ.
 • Lipiec — wnętrze kościoła wyposażono w nowy stolik na parametry liturgiczne i półkę na prasę katolicką.
 • Z dniem 28 sierpnia — nastąpiły zmiany w zespole duszpasterskim.
  Decyzją J. Em. St. Kard. DZIWISZA — na miejsce ks. mgr. lic. Tadeusza TYLKI, skierowanego do pracy duszpasterskiej do parafii Pcim, został skierowany wikariusz ks. mgr Grzegorz GRZYBOWSKI, wyświęcony w 2002 r.
 • Decyzją władz zakonnych zostały skierowane do katechizacji i prowadzenia grup dziecięcych siostry: Wiesława KASZOWSKA i Grażyna NOGAJ.
 • Wrzesień — w bocznej kaplicy kościoła został zamontowany konfesjonał „szafowy”.
 • 23 październik — pobłogosławienie nowych obrazów przedstawiających świętego Jana Pawła II, papieża i świętej siostry Faustyny Kowalskiej — Apostołów Bożego Miłosierdzia, namalowanych przez panią Marię SAMBORSKĄ.
 • Zamontowano nowe klamki do drzwi kościoła oraz barierki ochronne wzdłuż budynku plebanii.

Rok 2014

 • Zamontowano nowe tablice informacyjne.
 • Umeblowanie nowej kancelarii i zakrystii.
 • Luty — przeniesienie kancelarii parafialnej z budynku zakrystii do budynku parafialnego.
 • Decyzją władz zakonnych została skierowana do katechizacji i prowadzenia grup dziecięcych siostra Rafaela Małgorzata BARANOWSKA.
 • Październik/Listopad — zamontowanie witraży do okien w kaplicy bocznej.
 • Zamontowanie tzw. „wiatrołapu” przy głównych drzwiach wejściowych kościoła.

Rok 2015

 • Sierpień 2015 — nastąpiły zmiany w zespole duszpasterskim: decyzją J. Em. St. Kard. DZIWISZA — na miejsce ks. mgr. Jacka TEKIELI i ks. mgr. Artura CHŁOPKA zostali skierowani wikariusze: ks. mgr Zdzisław ZIĘBA i ks. mgr Zbigniew SALA.
 • Przedsionek kościoła wyposażono w klęczniki.
 • Adwent — rozpoczęcie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia w Kościele powszechnym, ogłoszonego przez Ojca świętego Franciszka.

Rok 2016

 • Z dniem 13 maja J. Em. St. Kard. Dziwisz erygował parafię pw. św. Jana Pawła II, papieża w Krakowie przy ul. Bobrzyńskiego 8, w miejsce dotychczasowego Rektoratu. Pierwszym proboszczem tejże parafii został mianowany dotychczasowy rektor ks. Franciszek GRUSZKA, mieszkającej na terenie naszej parafii.
 • W dniach 21-31 lipca br. odbyły się Światowe Dni Młodzieży w Krakowie pod przewodnictwem Ojca świętego Franciszka. Głównymi punktami programu m. in. były: Droga krzyżowa na Błoniach w Krakowie, Nocne Czuwanie oraz Msza Święta Posłania w Brzegach k. Wieliczki.
 • Z dniem 18 sierpnia decyzją J. Em. St. Kard. DZIWISZA — mieszkający na terenie naszej parafii ks. dr Szymon JANICZEK został odwołany z pełnionych funkcji i przeniesiony na inną placówkę
 • Decyzją władz zakonnych zostały skierowane do katechizacji i prowadzenia grup dziecięcych siostry: Milena Elżbieta SETLAK, Paula Barbara ŚPIEWAK i Melania PLISZKA.
 • Na terenie naszej parafii — plebanii zamieszkał ks. mgr Krzysztof RYSZAWY, wikariusz nowo utworzonej parafii (daw. rektorat) pw. św. Jana Pawła II, papieża przy ul. Bobrzyńskiego 8, Biblioteka UPJP II — Nowy Ruczaj.
 • 20 listopada — zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia w Kościele powszechnym.