Parafialna Katolicka Poradnia Życia Rodzinnego

Nasza poradnia została otwarta 4 listopada 2010 r. z inicjatywy proboszcza ks. Kazimierza WYRWY. Jednak początków jej istnienia należy szukać kilka lat wcześniej, kiedy to w 2001 r. w budynku tzw. „starej kaplicy” rozpoczął swą działalność „Parafialny Punkt Konsultacyjny”. Na celu miał pomoc osobom będących w kryzysie, szukającym wsparcia duchowego, psychicznego czy małżeńsko-rodzinnego, a które w dobie przemian polityczno-gospodarczych zaczęły doznawać niesprzyjających ich skutków. Od początku konsultacje te były nieodpłatne i takie pozostały.

Obecnie do poradni może przyjść każdy, kto potrzebuje pomocy dla siebie lub swoich bliskich w sprawach osobistych, małżeńskich i rodzinnych dotyczących między innymi relacji małżeńskich, wychowania, rozpoznawania rytmu płodności, czy problemów z płodnością.
Doradcy służą także narzeczonym w ramach bezpośredniego przygotowania do Sakramentu Małżeństwa.

W poradni obowiązuje pełna dyskrecja, a gdy potrzeba to również anonimowość.

W przypadku gdy konieczna jest pomoc specjalistyczna to osoby szukające pomocy są kierowane do poradni lub instytucji specjalistycznych, które służą ludziom w zgodzie z nauką Kościoła.

Poradnia czynna jest w każdy czwartek, w godz. 19.00-20.00, z wyjątkiem świąt kościelnych i państwowych przypadających w wyżej wymieniony dzień.
Podczas wakacji — w wybrane czwartki.

Poradnia znajduje się w budynku parafialnym na 2 piętrze (poddasze) — wejście tak jak do Centrum Kultury „Ruczaj”.

W poradni posługują Doradcy Życia Rodzinnego:
pp. Marta i Henryk KUCZAJOWIE
Opiekunem jest ks. Kazimierz WYRWA

Wszelkie informacje dotyczące przygotowania narzeczonych do małżeństwa i poradnictwa rodzinnego są zamieszczone na stronie internetowej Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej www.wdr.diecezja.pl