GODZINA CZUWANIA „GETSEMANI”

Parafialna Wspólnota Modlitewna „Getsemani” została utworzona w 2019 r. przez ks. Proboszcza Kazimierza Wyrwę.

Pierwszym spotkaniem była wspólna modlitwa w czasie Triduum Paschalnego w Wielki Czwartek w „Ciemnicy”.

Założenia:

I. Celem Wspólnoty „Getsemani” jest modlitewne czuwanie jako odpowiedź na prośbę Jezusa skierowaną do Apostołów w ogrodzie Getsemani: „Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie, duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe” (Mk 14, 38).
II. Członkowie wspólnoty zobowiązują się raz w tygodniu poświęcić jedną godzinę na refleksyjną modlitwę czuwania w intencji współczesnego Kościoła i aktualnie sprawującego Urząd Namiestnika Chrystusowego — Papieża.
III. Dniem czuwania jest czwartek.
IV. Godzinę Czuwania odprawiają członkowie wspólnie w kościele (kaplicy) przed Najświętszym Sakramentem.
V. W sytuacji braku możliwości uczestnictwa we wspólnym czuwaniu Godzinę Czuwania odprawiają w domu lub w innym godnym miejscu przed krzyżem w duchowej łączności ze wspólnotą.
VI. Raz w roku uczestniczą w Dniu Skupienia organizowanym przed opiekuna wspólnoty.

Wszystkich zainteresowanych (w każdym wieku) taką formą modlitwy zapraszamy w każdy czwartek w godz. 19.00-20.00 — zasadniczo w kaplicy.

Deklarację przynależności do Parafialnej Wspólnoty Modlitewnej „Getsemani” nowi członkowie mogą uzyskać u opiekuna — ks. Proboszcza.