Informacje ogólne

Życie we wspólnocie parafialnej oparte jest na wielu regułach, które ułatwiają pełne, głębokie i ważne uczestnictwo w obrzędach, w jakich Kościół katolicki towarzyszy swym wiernym od ich urodzenia aż do śmierci.

Na następnych stronach podajemy kilka porad, jak dobrze przygotować się do uczestnictwa w obrzędach poszczególnych sakramentów i uniknąć przykrych niespodzianek, które często wynikają z nieznajomości zwyczajów, pośpiechu czy odkładania formalności „na ostatnią chwilę”.

Ks. Proboszcz

O sakramentach

Sakrament to znak widzialny niewidzialnej łaski. Każdy sakrament to rzeczywiste przyjście i działanie Chrystusa, który poprzez określone, zrozumiałe dla ludzi znaki (słowa i gesty) udziela nam swej łaski i pomocy na drodze do zbawienia. Opierając się na nauce Pisma Świętego oraz Tradycji, uznajemy, że wszystkie sakramenty zostały ustanowione przez samego Chrystusa (por. KKK 11,31, 1114-1116).

Sakramenty z ustanowienia Chrystusa są sprawowane tylko w Kościele, tylko przez Kościół i tylko dla Kościoła. Tylko „w Kościele i poprzez Kościół”, to znaczy że prawdziwe spotkanie z Chrystusem obecnym i działającym w sakramentach może nastąpić jedynie we wspólnocie Kościoła, w której są one sprawowane przez prawowitych kapłanów od czasów apostolskich. Tylko „dla Kościoła” oznacza, że udzielane są w celu budowania i umacniania wspólnoty Kościoła za ziemi (por. KKK 1117-1120).

Wszystkie sakramenty mają na celu pomagać człowiekowi poprzez łaskę Bożą w codziennej drodze do osiągnięcia zbawienia. Niektóre z nich wyciskają na duszy niezatarte znamię (chrzest, bierzmowanie, kapłaństwo). Przyjęte sakramenty umacniają nas w dążeniu do świętości, budują i umacniają wspólnotę ludzi wierzących, a także pouczają – pogłębiają naszą wiarę (z każdym sakramentem związana jest odpowiednia nauka). Sakramenty służą również do wyrażania wiary na zewnątrz. Poprzez ich przyjmowanie dajemy świadectwo o naszej przynależności do Chrystusa i Kościoła (por. KKK 1122-1126).

Do istoty liturgii sakramentalnej należą konkretne znaki (słowa, symbole, gesty, czynności). W całej historii zbawienia Bóg komunikuje się z człowiekiem za pomocą zrozumiałych dla niego, znanych z natury i codziennego życia znaków. Kościół, czerpiąc z Pisma Świętego, od czasów apostolskich przyjmuje znaki Przymierza oraz te, których używał Chrystus, i na Jego polecenie, Jego mocą udziela nam potrzebnych do życia i zbawienia łask (por. KKK 1144-1152).

Godziny otwarcia kancelarii:

  • od poniedziałku do czwartku w godz. 16:00 - 17:30
  • w sobotę w godz. 8:00 - 9:00
  • w piątki oraz w święta kościelne i państwowe — kancelaria nieczynna
  • w sprawach pilnych prosimy zgłaszać się bezpośrednio przed lub po Mszach Świętych

RODO

W związku ze zmianami przepisów dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych (RODO), informujemy, iż wszelkie dokumenty w kancelarii parafialnej mogą być wydawane jedynie osobiście za okazaniem dowodu osobistego.

W związku z wejściem w życie nowej ustawy informujemy, że przetwarzanie danych osobowych w ramach i zgodnie z działaniem Kościoła katolickiego i jego struktur opiera się na Kodeksie Prawa Kanonicznego, Dekrecie ogólnym Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim oraz prawie partykularnym Archidiecezji Krakowskiej.

Dyżury księży:

  • poniedziałek — ks. Szymon Wróbel, wikariusz
  • wtorek — ks. Szymon Wróbel, wikariusz
  • środa — ks. Leszek Harasz, proboszcz
  • czwartek — ks. Karol Paluch, wikariusz
  • sobota — ks. Leszek Harasz, proboszcz

Kontakt

tel. 12 266 47 06