Skip to main content

Liturgiczna Służba Ołtarza


Nasza służba

Ministranci i lektorzy czyli Liturgiczna Służba Ołtarza to jedna z najważniejszych grup duszpasterskich parafii. Trudno byłoby sobie wyobrazić celebrację liturgii bez ministrantów i lektorów. Także w naszej parafii Liturgiczna Służba Ołtarza to bardzo widoczna i ważna grupa duszpasterska. Tak księża jak i parafianie bardzo cieszą się obecnością przy ołtarzu ministrantów i lektorów. Ich pomoc w liturgii jest nieoceniona. Ale ministranci to nie tylko służba przy ołtarzu, to także cotygodniowe spotkania w poniedziałki o 18.45 w zakrystii lub w salce. Cała wspólnota ministrancka od czasu do czasu organizuje też wyjazdy a także bierze udział w rozgrywkach sportowych.


Jesteśmy grupą chłopców, którym zależy na wzrastaniu w ideałach i wartościach. Uczymy się tego nie tylko na boisku, grając wspólnie w piłkę czy na rozmaitych wycieczkach czy wyjazdach, ale przede wszystkim przy ołtarzu Pana. Czas, który poświęcamy na służbę Bogu, nie uważamy za stracony, wręcz przeciwnie. Ubogacamy się Bożym Słowem, które pomaga nam w nawiązywaniu pięknych relacji z ludźmi i uczymy się dyscypliny, która, jak wierzymy, pomoże nam stać się w przyszłości dobrymi i odpowiedzialnymi ludźmi.


Zapraszamy zatem wszystkich chłopców, którzy podobnie jak my, mają marzenie stać się wielkim człowiekiem, do Liturgicznej Służby Ołtarza!!!


Ministrant

Słowo "ministrant" pochodzi od łacińskiego słowa "ministrare" (służyć). Ministrant to chłopiec, pełniący służbę przy ołtarzu Pańskim. Do tej służby nasi ministranci przygotowują się na cotygodniowych spotkaniach. Zdobywanie potrzebnej wiedzy i doskonalenie swych umiejętności jest niezmiernie potrzebne, by służbę przy ołtarzu pełnić jak najlepiej.


Lektor

Lektor to inaczej Ministrant Słowa. Jego głównym zadaniem jest czytanie w czasie sprawowania liturgii Pisma św. Dobre i poprawne czytanie jest sztuką. Tym bardziej publiczne czytanie Słowa Bożego, oznajmianie go w zgromadzeniu liturgicznym wymaga pewnego kunsztu. Nikt dotąd nie posiadł tej sztuki na tyle, aby nie mógł jej bardziej doskonalić ani ulepszać.

Do tego zaszczytnego zadania zachęcał już przed trzydziestu laty papież Paweł VI w encyklice Eccleciam suam: "Trzeba nam wrócić do prawdziwej sztuki oznajmiania Słowa Bożego... Musimy szukać prawideł, przez których zastosowanie stanie się nasza wymowa prosta, jasna, mocna, poważna, zdolna wyzwolić nas z wrodzonej niezaradności w posługiwaniu się tym wzniosłym i tajemniczym narzędziem działania, jakim jest Słowo Boże, i zachęcić nas do wysiłku, abyśmy dorównali w szlachetnym współzawodnictwie tym wszystkim, którzy dzięki sztuce wymowy posiadają w naszych czasach ogromny wpływ na kształtowanie opinii publicznej".

Przed każdym lektorem, który wykonuje w czasie sprawowania Eucharystii własną funkcję liturgiczną, stoi więc obowiązek pilnego zdobywania sztuki czytania Słowa Bożego. Swoją wzniosłą, zaszczytną i odpowiedzialną posługę powinien on spełniać z należną czcią i miłością do Pisma św., aby wypowiadane słowo Boże, jako "żywe i skuteczne", było wezwaniem zarówno dla słuchaczy jak i dla czytającego je lektora. Umiejętne i wierne, wyraźne i jasne odczytanie słów Pisma św. staje się prawdziwym zaczynem w społeczności, która je słucha.

Lektorzy pobłogosławieni do posługi 16.04.2023

Informacje

Spotkania

w poniedziałki po Mszy św. wieczornej, w godz. 18.45-19.30 w zakrystii lub w salce


Serdecznie zachęcamy wszystkich chłopców, którzy chcieliby zostać ministrantami lub od razu lektorami na spotkania w poniedziałki lub do bezpośredniego kontaktu z opiekunem – ks. Mateuszem Ostwaldem.


Kandydaci na Lektorów

Spotkania dla kandydatów na ministrantów słowa Bożego (od klasy VII szkoły podstawowej wzwyż)
Kurs dekanalny — spotkania (w zależności od zgłoszeń): w soboty (od września do grudnia), o godz. 9.00


Kandydaci  na ministrantów

(od klasy III szkoły podstawowej wzwyż) odbywają się do wyboru w dwóch terminach:

  • w środy w godz. 16.30-17.00,
  • w soboty, w godz. 9.30-10.00.

 tel: +12 266 47 06 

“Całe dobro pochodzi od Ojca przez Syna, a dociera do nas dzięki Duchowi Świętemu”

Św. Bazyli