Skip to main content

 

Schola Dziecięca Boże Nutki


O nas

Nasza grupa działa nieprzerwanie od początku istnienia Parafii. Lubimy śpiewać i chcemy robić to jak najpiękniej, dlatego w każdą środę, pod opieką naszych muzycznych animatorek ćwiczymy przez godzinę tak, aby nasze głosy chwaliły Boga i cieszyły ludzkie ucho! Nasz repertuar – dość bogaty - zawiera zarówno piosenki religijne jak i pieśni liturgiczne. W każdą niedzielę śpiewamy na Mszy św. z udziałem dzieci, o godz. 11.30 oraz w czasie różnych Świąt i Uroczystości. Przygotowujemy także czytania, psalm responsoryjny oraz modlitwę wiernych. Wzięliśmy udział w kilku konkursach i przeglądach piosenki religijnej między innymi w Chełmku, w Nowym Targu, w Jabłonce na Orawie, zdobywając na nich nagrody i wyróżnienia.

Poza śpiewem bierzemy udział w wydarzeniach rekreacyjnych, które bardzo integrują grupę i dają nam dużo radości, a należą do nich: wycieczki, zabawy andrzejkowe i karnawałowe, Św. Mikołaj, który przychodzi do nas co roku, spotkania opłatkowe z innymi grupami w Parafii oraz w wielu innych organizowanych na terenie parafii i poza nią. W czasie wakacji wyjeżdżamy wspólnie na kolonie, a w ferie na zimowiska.

Mamy świadomość, że przynależność do grupy liturgicznej zobowiązuje nas do właściwej postawy, dlatego staramy się wprowadzać w czyn zasady , które są przewodnie dla naszej Scholi:

1. Kocham Pana Boga i śpiewam dla jego chwały.
2. Służę Chrystusowi Panu w ludziach.
3. Stale rozwijam w sobie Boże życie.
4. Pracuję nad swoim charakterem i czuwam nad czystością serca i duszy.
5. Staram się dobrze poznawać i przeżywać obrzędy liturgiczne.
6. Kocham swoją Ojczyznę, modlę się za nią i służę jej rzetelną pracą.
7. Jestem dobrą córką i siostrą.
8. Muszę tak postępować, by wnosić wszędzie prawdziwą radość.
9. Jestem pilna i sumienna, aby inni mogli brać ze mnie przykład.
10. Moim wzorem jest Niepokalana Matka Zbawiciela, naśladuję jej dobroć, pokorę i piękną miłość.

Kto i kiedy

Opiekunka Scholi – s. Rafaela BARANOWSKA
Animatorki – Paulina, Zuzanna, Jadwiga, Aleksandra, Małgorzata

Spotkania scholi w każdą środę 17.00-18:30
Śpiewamy w każdą niedzielę na Mszy Świętej o 11.30 (próba o 10.30)

“Całe dobro pochodzi od Ojca przez Syna, a dociera do nas dzięki Duchowi Świętemu”

Św. Bazyli