Skip to main content

Katolicka Poradnia Życia Rodzinnego


Zapraszamy

Do poradni może przyjść każdy, kto potrzebuje pomocy dla siebie lub swoich bliskich w sprawach osobistych, małżeńskich i rodzinnych dotyczących między innymi relacji małżeńskich, wychowania, rozpoznawania rytmu płodności, czy problemów z płodnością. Doradców obowiązuje pełna dyskrecja, a gdy potrzeba to również anonimowość.

Gdy konieczna jest pomoc specjalistyczna, osoby szukające pomocy są kierowane do odpowiednich poradni lub instytucji, które służą ludziom w zgodzie z nauką Kościoła.

Przygotowanie narzeczonych do małżeństwa (kurs i poradnie) organizuje Fundacja Towarzyszenia Rodzinie.

Nasza poradnia została otwarta 4 listopada 2010 r. z inicjatywy proboszcza ks. Kazimierza WYRWY. Jednak początków jej istnienia należy szukać kilka lat wcześniej, kiedy to w 2001 r. w budynku tzw. „starej kaplicy” rozpoczął swą działalność „Parafialny Punkt Konsultacyjny”. Na celu miał pomoc osobom będących w kryzysie, szukającym wsparcia duchowego, psychicznego czy małżeńsko-rodzinnego, a które w dobie przemian polityczno-gospodarczych zaczęły doznawać niesprzyjających ich skutków. Od początku konsultacje te były nieodpłatne i takie pozostały.


Gdzie jest?

Poradnia znajduje się w budynku parafialnym

Informacja

Nasi Doradcy Życia Rodzinnego, Marta i Henryk Kuczajowie, zapraszają w czwartki 19:00 – 20:00 (z wyjątkiem świąt kościelnych i państwowych) Poradnia znajduje się w budynku parafialnym, gdzie mieści się obecnie Centrum Kultury „Ruczaj” na 2 piętrze.

“Całe dobro pochodzi od Ojca przez Syna, a dociera do nas dzięki Duchowi Świętemu”

Św. Bazyli