Skip to main content

Parafialny Zespół Charytatywny


Założenia

Dyżur w czwartki 15:30-17:30 w przyziemiu domu katechetycznego.

Jednym z zadań Wspólnoty Parafialnej jest troska o chorych, samotnych i biednych. Podejmują je Wolontariusze zorganizowani w Parafialny Zespół Charytatywny. Odkrywają oni prawdę słów Pana Jezusa „więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu” (Dz 20,35) 


Działalność

Członkowie Zespołu Charytatywnego po Mszach św. prowadzą zbiórkę ofiar do puszek w I niedziele dla misjonarzy, w III niedziele dla ubogich „Dar serca”.

Gdy zajdzie potrzeba również w sytuacjach okolicznościowych tj. pomoc powodzianom, czy ludziom dotkniętym innymi klęskami żywiołowymi.

W okresie przedświątecznym prowadzą dystrybucję artykułów „Caritas”:

  • przed Bożym Narodzeniem – świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom i kartki świąteczne
  • przed Wielkanocą – baranki wielkanocne i kartki świąteczne 
  • przygotowują paczki żywnościowe dla rodzin w potrzebie w parafii.

Wolontariat

Zespół Charytatywny zaprasza nowych Wolontariuszy. Osoby chętne do służby bliźnim we Wspólnocie Parafialnej proszone są o zgłoszenie się do ks. Proboszcza lub w punkcie charytatywnym do członków zespołu w godzinach dyżuru.

 tel: +12 266 47 06 

“Całe dobro pochodzi od Ojca przez Syna, a dociera do nas dzięki Duchowi Świętemu”

Św. Bazyli